ב"ה יום שלישי, כ" תמוז תשע"ט | 23.07.19
 
מזל טוב לחתן הת' שי נגראון מברזיל לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הכלה תמר לויוב מחיפה
כ"ד בטבת תשע"ט איחולים