ב"ה ערב ש"ק, ט"ו אדר ב' תשע"ט | 22.03.19
 
מזל טוב לר' אבשלום והילה ליסק מלוד להולדת הבת
כ"ו באדר תשע"ח איחולים