ב"ה יום שני, ב' טבת תשע"ט | 10.12.18
 
מזל טוב לר' שמחה ומחי גרפונקל ממוסקבה להולדת הבן
כ"ו באדר תשע"ח איחולים