ב"ה ערב ש"ק, ט"ו אדר ב' תשע"ט | 22.03.19
 
מזל טוב לר' שמחה ומחי גרפונקל ממוסקבה להולדת הבן
כ"ו באדר תשע"ח איחולים