ב"ה ערב ש"ק, ט"ו אדר ב' תשע"ט | 22.03.19
 
מזל טוב לחתן הת' מנחם מענדל לרר מכפר חב"ד לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג למשפחת זלמנוב מצפת
כ"ה באדר תשע"ח איחולים