ב"ה ערב ש"ק, ט"ו אדר ב' תשע"ט | 22.03.19
 
מזל טוב לחתן הת' חיים רייניץ מביתר עלית לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג פרל קירובסקי מסידני
כ"ד באדר תשע"ח איחולים