ב"ה יום ראשון, כ"ט כסלו תשע"ח | 17.12.17
 
מזל טוב לחתן הת' יחיאל אלפנביין מנתניה לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג למשפחת הבר מקרית מלאכי
י"ח בכסלו תשע"ח איחולים