ב"ה יום שני, ל" כסלו תשע"ח | 18.12.17
 
מזל טוב לר' שניאור ומור ברדה מרחובות להולדת הבן
י"ט בתשרי תשע"ח איחולים