ב"ה יום שני, ל" כסלו תשע"ח | 18.12.17
 

מזל טוב לר' אריק ורעייתו עמר מכפר חב"ד להולדת התאומים

י"ט בתשרי תשע"ח איחולים