ב"ה יום שני, ל" כסלו תשע"ח | 18.12.17
 
מזל טוב לר' יצחק ורעייתו קאופמן מביתר עלית להולדת הבן
י"ד בתשרי תשע"ח איחולים