ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ט חשוון תשע"ח | 18.11.17
 
מזל טוב לחתן הת' יצחק דיין מקרית גת לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג הילה דבורה חכמון מלוד
כ"ב באלול תשע"ז איחולים