ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ט חשוון תשע"ח | 18.11.17
 
מזל טוב לר' יחיאל וחנה דבורה גולדברג מקראון הייטס להולדת הבן
י"ט באלול תשע"ז איחולים