ב"ה יום רביעי, כ"ט אלול תשע"ז | 20.09.17
 
מזל טוב לר' יחיאל וחנה דבורה גולדברג מקראון הייטס להולדת הבן
י"ט באלול תשע"ז איחולים