ב"ה מוצאי ש"ק, כ"ט חשוון תשע"ח | 18.11.17
 
מזל טוב לחתן הת' אברהמי הלפרין מרמת שלמה לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג מלי קנייבסקי מכפר סבא
י"ז באלול תשע"ז איחולים