ב"ה ערב ש"ק, ב' תשרי תשע"ח | 22.09.17
 
מזל טוב לר' זאב וחוה ברנשטוק מצפת להולדת הבן
ט"ז בתמוז תשע"ז איחולים