ב"ה יום חמישי, ה' כסלו תשע"ח | 23.11.17
 
מזל טוב לר' זאב וחוה ברנשטוק מצפת להולדת הבן
ט"ז בתמוז תשע"ז איחולים