ב"ה יום ראשון, ז' אייר תשע"ח | 22.04.18
 
מזל טוב לר' רפאל וחיה מושקא דינרי להולדת הבן
ט"ו בתמוז תשע"ז איחולים