ב"ה ערב ש"ק, ב' תשרי תשע"ח | 22.09.17
 
מזל טוב לר' שלוימי וחני ריזל מלוד להולדת הבת
ט"ו בתמוז תשע"ז איחולים