ב"ה יום רביעי, ו' אדר תשע"ח | 21.02.18
 
מזל טוב לחתן הת' דוד ליפש ממונטריאול לרגל בואו בקשרי השידוכין עב"ג עטי גורביץ מקראון הייטס
י"ט באייר תשע"ז איחולים