ב"ה יום ראשון, כ"ח אדר תשע"ז | 26.03.17
 
מזל טוב לר' מאיר ורעייתו זנד להולדת הבת רבקה
י"ח באדר תשע"ז איחולים