ב"ה יום חמישי, א' תשרי תשע"ח | 21.09.17
 
מזל טוב לר' מאיר ורעייתו זנד להולדת הבת רבקה
י"ח באדר תשע"ז איחולים