ב"ה יום שלישי, כ"ט ניסן תשע"ז | 25.04.17
 
מזל טוב לר' מאיר ורעייתו זנד להולדת הבת רבקה
י"ח באדר תשע"ז איחולים