ב"ה יום שני, ד' סיון תשע"ז | 29.05.17
 
מזל טוב לר' זעליג ומלכה ריבקין מלוד להולדת הבן
י"ז באדר תשע"ז איחולים