ב"ה יום שני, ד' אדר תשע"ח | 19.02.18
 
מזל טוב לר' זעליג ומלכה ריבקין מלוד להולדת הבן
י"ז באדר תשע"ז איחולים