ב"ה ערב ש"ק, ה' אייר תשע"ח | 20.04.18
 
מזל טוב לר' יונה אלימלך ואסתר מלכה זילברשטרום, כפר חב"ד, להולדת הבן בשעטומ"צ.

ולזקניהם: הרב טוביה וברכה מירל זילברשטרום, ירושלים. הרב יעקב זכריה ופראדל קטן, כפר חב"ד.

הגב' מרים זילברשטרום, הרב נחום אברהם ולנה יעקובוביץ, הרב שמואל וחנה קטן, הרב אברהם אלטער הלוי ורחל לאה הבר, הגב' ציפורה מנדלסון.
א' באייר תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' יענקי ונחמי פלדמן מכפר חב"ד להולדת הבת
ל' בניסן תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' אבי וחיה סבאג מכפר חב"ד להולדת הבת
ל' בניסן תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' מוישי ורותי ליטוואק מכפר חב"ד להולדת הבת
ל' בניסן תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' שניאור וחני אשכנזי מראשון לציון להולדת הבת
ל' בניסן תשע"ח איחולים
 

מזל טוב לר' אליעזר ואסתר זוננפלד מאלעד להולדת הבת  

ל' בניסן תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' יהושע ובת חן אלישביץ מפתח תקווה להולדת הבן
ל' בניסן תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' לוי ורעייתו הלל מצפת להולדת הבן
ל' בניסן תשע"ח איחולים
 

מזל טוב לר' בנימין ומושקא גליס מדימונה להולדת הבת

כ"ו בניסן תשע"ח איחולים
 

מזל טוב לר' ישי ולאה יעקובוב מכפר חב"ד להולדת התאומות

ולהוריהם: ר' משה חיים ושרה יעקובוב, קרית מלאכי. ר' תנחום ואסתר פינסון, כפר חב"ד. 

כ"ו בניסן תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' אברהם יצחק ופייגה בראך מקרית מלאכי להולדת הבת
כ"ג בניסן תשע"ח איחולים
 

מזל טוב לר' שניאור ורחלי רבינוביץ מקרית מלאכי להולדת הבן

ולהוריהם: ר' שמואל ואילה לוין קרית מלאכי. ר' ישראל ואלישבע רבינוביץ ירושלים.

כ"ג בניסן תשע"ח איחולים
 

מזל טוב לר' ברוך וחיה מושקא גנזבורג מכפר חב"ד להולדת הבת

ולהוריהם: ר' ברוך ויהודית פלדמן, כפר חב"ד. ר' יוסף יצחק ופסיה גנזבורג, קרית מלאכי.

כ"ג בניסן תשע"ח איחולים
 

מזל טוב לר' אברהם וסימה מיידנציק מכפר חב"ד להולדת הבת

ולהוריהם: ר' הרשל וחיה מיידנציק, כפר חב"ד. ר' אבא ואילנה ברננסון, כפר חב"ד.

כ"ג בניסן תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' שלום ואסתי אייזנברג להולדת הבן
כ"ג בניסן תשע"ח איחולים
 

מזל טוב לר' שניאור זלמן ומושקא קרישבסקי מבני ברק להולדת הבן 

כ"ג בניסן תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' צביקי ושרי ברקוביץ להולדת הבת רחל שיינא נסיה
כ"ג בניסן תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' אליעזר וחיה מושקא דרמון להולדת הבת שירה מרים
י"ח בניסן תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' אליהו וחנה קירשנבאום מכפר חב"ד להולדת הבן
י"ח בניסן תשע"ח איחולים
 
מזל טוב לר' יששכר ורעייתו בן דוד מקרית מלאכי להולדת הבן
י"ח בניסן תשע"ח איחולים
 

מזל טוב לר' שניאור ויהודית רייטפארט מקראון הייטס להולדת הבן

ולהוריהם: ר' חיים ומילכה רייטפארט, וונצואלה. ר' צבי הירש ואסתר יוניק, קרית מלאכי.

י"ח בניסן תשע"ח איחולים