ב"ה מוצאי ש"ק, י"ז חשוון תשפ"ב | 23.10.21
אז למי להצביע? ● מאמר דעה לקראת הבחירות

"אחד הסעיפים המרתקים הכרוכים בהתנתקות הדרגתית מהיהדות החרדית, עוסק ביצירתיות הפורה וב"תרגילים" שאנ"ש חייבים להמציא מדי מערכת בחירות, כדי לעקוף באלגנטיות את הוראתו החד-משמעית של הרבי להצביע עבור "הרשימה החרדית ביותר". וזו הסיבה שמפעם לפעם עוסק קולמוסי גם בנושא מדיני זה" ■ הרב יהושע מונדשיין במאמר מיוחד לשטורעם לקראת הבחירות שיחולו השבוע
הרב יהושע מונדשיין

לשאלה זו אשר – בעוונותינו הרבים – תופסת מקום בראש בשיח-ושיג החב"די, נזקקו כבר חכמים מדיניים רבים מאנ"ש, אשר קטנם עבה ממותניי בהכרת נבכי הפוליטיקה ורזיה.

אבל אם חכמה אין כאן זיקנה יש כאן, ועוד יותר, עיסוק בחקר דברי ימי חב"ד מתוך הכרת חב"ד מבפנים במשך קרוב ליובל שנים ת"ל, ועמידה מקרוב על התרחקותה של חב"ד מהיהדות החרדית עד כדי התנתקות בוטה הימנה.

אחד הסעיפים המרתקים הכרוכים בהתנתקות הדרגתית זו, עוסק ביצירתיות הפורה וב"תרגילים" שאנ"ש חייבים להמציא מדי מערכת בחירות, כדי לעקוף באלגנטיות את הוראתו החד-משמעית של הרבי להצביע עבור "הרשימה החרדית ביותר". וזו הסיבה שמפעם לפעם עוסק קולמוסי גם בנושא מדיני זה.

ברשימה "שאלות בדרך לקלפי" שהתפרסמה השבוע בעתון 'כפר חב"ד' לא נקב הכותב בשמה של שום רשימה ספציפית, אלא רק הציב שורת שאלות "שעלינו לענות לעצמנו כדי שנדע לקבל את ההכרעה הנכונה".

"במשך שנים רבות – כותב בעל המאמר – עד שנות התשעים, כניסתן של מפלגות חרדיות ודתיות לקואליציה הייתה מותנית בשורה של 'הישגים דתיים' ". קביעה מוחלטת זו אינה נכונה מבחינה היסטורית: שנים רבות היתה דעתו של הרבי נחרצת נגד שותפות קואליציונית! הרבי ראה בה אחריות ושותפות לדבר עבירה בשלוש העבירות החמורות, שפיכות-דמים, גילוי-עריות ועבודה-זרה הנעשים בתמיכת הממשלה.

איני יודע אם, ומתי, חל שינוי בהשקפה זו. מה שברור, שהחבירה לקואליציה אינה חזות הכל, אפילו אם יובטחו כל משאלות לב החרדים. (פרט זה אולי אינו קשור לדילמה של "למי להצביע", אבל הוא חשוב לידיעת ההיסטוריה ולבירור דעתו של הרבי).

נקודת המאמר הנ"ל מתמקדת בקביעה כי "יש שאלה אחת מרכזית, ברורה וחדה כתער: האם מפלגה פלונית או פלמונית עלולה להיות שותפה גם בממשלה שתנהל משא-ומתן של תהליך מדיני על נסיגות וויתורים שמעמידים את העם היושב בציון בסכנת נפשות היל"ת... זו חייבת להיות השאלה הראשית והמקדימה והמכרעת אצל כל חסיד חב"ד, בבואו להחליט עבור איזו מפלגה להצביע".

לדברי בעל המאמר שאלה זו היא "מעל ולפני" כל השאלות האחרות. וכאן הבן התם שואל: האם יש בכוחה של שאלה זו להכריע גם עבור הצבעה למפלגה שאינה "החרדית ביותר" ואולי אפילו מפלגה שאינה חרדית כלל וכלל?

ומניין לנו לדעת כיצד ינהגו המפלגות בעתיד, בשבתן על כס השררה ונהנים ממנעמי השלטון? לשם כך מציע הכותב שטוב תעשה כל מפלגה שחפצה בקולותיהם של אנשי חב"ד, אם תבהיר את עמדתה "באופן רשמי ופומבי, בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים: האם היא מתחייבת, בהבטחה ברורה וחד-משמעית, לאמץ את הגישה של הרבי שלא להיות שותפה בשום קואליציה וממשלה שתנהל משא-ומתן על נסיגות או עקירות"!

כאן יקשה כל זקן ורגיל: מה ערכן של הבטחות מפי פוליטיקאים בכלל, ואנשי מפלגה לפני בחירות בפרט?

האם שכח בעל המאמר את מכתבו החד-משמעי, הרשמי והפומבי, בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, של מר יצחק שמיר, בקשר לתיקון חוק "מיהו יהודי"? ואת דבריו – כעבור תקופת-מה – שמצדו, יכולים אנשי חב"ד להסגיר את המכתב במסגרת ולתלותו על הקיר?

האם כבר שכחנו את הבטחותיו של מר אריאל שרון בראיון הידוע ב'כפר חב"ד' ובמקומות נוספים אין-ספור? וכלום הבטחותיו של מר נתניהו היו נחרצות פחות?

כך שלהבטחות למיניהן לא יכול להיות משקל כלשהו במערכת ההתלבטויות וההכרעות.

מכאן נצעד צעד אחד קדימה, ונצייר לנו מפלגה שיכולה לעמוד בכל התנאים דלעיל; מטעמים מובנים לא ננקוט בשמה של מפלגה קיימת, אלא מפלגה שת"ל לא קמה.

מפלגת "הפתק הלבן – בוחרים משיח", למשל, בראשותו של הרב שב"ו. מפלגה חרדית, חב"דית, מפלגה שלעולם לא תשב בקואליציה – בעיקר מפני שאיש לא יבקש ממנה להצטרף – וברור שלא תתן יד לנסיגות ועקירות. יש לשער שאנשיה גם לא יעברו בשתיקה על כל ניסיון לפגוע בהתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, וזעקותיהם אף יישמעו היטב בכמה תחנות רדיו פיראטיות.

האם מי שיתן את קולו למפלגה שכזו, יוכל להיות שלם עם עצמו שהוא קיים את הוראותיו של הרבי?

לדעתי: לא ולא! אכן מפלגה חרדית, ואולי החרדית ביותר, מפלגה שלא נתנה את ידה לנסיגות, מחתה נגד חילולי שבת המוניים, מחתה נגד כניסת גויים בפרצות של חוק השבות, ובסוף הקדנציה הם יוכלו להצביע בגאווה על עוד ועוד דברים שהם לא עשו, ועוד ועוד מחאות וזעקות היוצאות מן הלב.

אבל האם לשם כך הולכים אנ"ש לבחירות, לשם סידור עבודה לפעיל זה או אחר, או שמא היתה דעתו של הרבי שההשתתפות בבחירות נועדה כדי להשפיע?

אז למי להצביע? כך לימדנו הרבי: להצביע עבור הרשימה החרדית ביותר, כדי שהיהדות החרדית תהווה גורם משמעותי ובעל משקל בכל ההכרעות, הן בשלילת חוקים שליליים והן בקבלת חוקים שייטיבו עם היהודים והיהדות, ברוחניות ובגשמיות, ובכללם כל הנוגע לקיומו הפיזי של העם היושב באה"ק כדת תורתנו הקדושה.

י"ד בשבט תשס"ט
הגב לכתבה

תגובות
77
1. בקיצור:
ש"ס או ג'.
י"ג בשבט תשס"ט
2. מה הוא רוצה?
לא הבנתי.
י"ג בשבט תשס"ט
3. המסקנה שלי, אצביע ט'
כי אנשי האיחוד הלאומי הכי מתקרבים יחסית להגדרה של "חרדים לדבר ה'"

(אי אפשר להיקרא חרדי בלי עקרונות "פקוח נפש" ו"ארץ ישראל".
מה לעשות?
ש"ס ואגו"י לא מספקים את הסחורה הזאת).
י"ג בשבט תשס"ט
4. בטוח לא מי ששם ראש עיר חילוני בירושלים
על חשבון החרדי ביותר

תוהה על המאמר
י"ג בשבט תשס"ט
5. ט' - חרדים?!
מי שמהדר במצוה אחת - כמו האיחוד הלאומי - עדיין לא עושה אותו ל"חרדי". יש עוד אי אילו מצוות...
תראה במכתבים למערכת בעתון בשבע של השבוע, יש תובעים בהחלטיות שלא יאמרו עליהם שהם "חרדים", מפני שהם דתיים לאומיים ולא חרדים. כ"ק אדמו"ר לא היה דתי לאומי...
י"ג בשבט תשס"ט
6. מסכים לכל מלה
בשום פנים אסור לתת קול לאיחוד הלאומי. ראשית, שהיא אינה "חרדית ביותר". שנית, גם מההיבט הלאומי, ראשיה מתנהגים בערמומיות כשמודיעים שמאד יתכן שימליצו לנשיא שיטיל על קדימה את הרכב הממשלה!
אין מה לעשות, רק' ש"ס או ג'!
י"ג בשבט תשס"ט
7. לא הבנתי
ג או שס ?
י"ג בשבט תשס"ט
8. אני מצביע ט רק האיחוד הלאומי
ישמור על ארץ ישראל השלמה ולא ימסור שטחים למחבלים
ימח שמם אני מקוה שכול מישחרד לדבר השם יצביע ט רק כצל"ה ישמור
על ארץ ישראל ועל ירושליםמשיח נאו
י"ג בשבט תשס"ט
9. אני מצביע ט רק האיחוד הלאומי
ישמור על ארץ ישראל השלמה ולא ימסור שטחים למחבלים
ימח שמם אני מקוה שכול מישחרד לדבר השם יצביע ט רק כצל"ה ישמור
על ארץ ישראל ועל ירושליםמשיח נאו
י"ג בשבט תשס"ט
10. נראה שדעתו של הרב מונדשיין ברורה: ט!
ופשוט, כי שאלה קטנה שלא שאלנו את עצמינו:
ממתי 'לבושים חרדים' הפכו אותם ל'חרדים'?
ג' נתנו יד להתנתקות.
שס יתנו יד לכל רוצה כשידו של השני חופנת קומץ לא מבוטל של דולרים..
אני לא יודע אם ט זה הכי טוב, אך בוודאי שמדובר על הרע במיעוטו!

י"ג בשבט תשס"ט
11. טור מצוין
י"ג בשבט תשס"ט
12. זה אומר ג' או ש"ס
ואני אישית מצביע ג'
קראתי גם את המאמר של הרב שוביה בלוי,
אני רוצה להיות חרדי כמו שהרבי רצה ולא ציוני כמו שלצערי הרבה רוצים.
י"ג בשבט תשס"ט
13. נכון שמי שלא חרד לשלמות הארץ אינו "חרדי", אבל באותה מידה בדיוק מי שלא חרד ודואג (במצע המפלגה שלו) לכל עניני דת איננו חרדי
אז גם האיחוד הלאומי - בו חברים גם חילוניים, ועמדתו בענייני דת (מלבד שלמות הארץ) איננה "חרדית" כלל - איננה רשאית להקרא "המפלגה החרדית ביותר"
י"ג בשבט תשס"ט
14. מאמר נפלא
י"ג בשבט תשס"ט
15. אולי הרב מונדשיין יתן הגדרה מה זה חרדית ביותר !
א . פיאות ארוכות וזקן ארוך ?
ב. מי נלחם נגד הרבי ?
ג. מי שנלחם בשמחת בית השואבה עפ"י הוארת הרבי
ד. מי שנלחם נד התהלוכות ל"ג בעומר
ה. מי שמכנה אותנו ככת
באמת פעם אחת צריך לשים הכל על השולחן האם לאנשים כאלה הרבי התכון להצביע ! ?


י"ג בשבט תשס"ט
16. במקום להיות אויבער חוכם
דבר מפורשות, ג' או ש"ס?

אולי בעצם גם לך אין את האומץ להגיד, בשונה מחברך לעיר...
י"ג בשבט תשס"ט
17. כל אלה המפרשים את דברי הרבי
מענין שכמה מחסידי חב"ד אוהבים בצמתים מסיומים לפרש למה הרבי התכוון , אולי תסבירו לנו למה כשיצאו נגד שמחת בית השואה בירושלים למה אף אחד לא פירשם בגלוי איזה מכתב למה הכוונה של הרבי ?
למה תמיד אתם " מפחדים מהחרדים ביותר " ולא אומרים ועושים את דברי הרבי תכלס ?
אני לא מתכוון לפגוע אבל זה קצת כואב
י"ג בשבט תשס"ט
18. כבוד הכותב הנכבד
""במשך שנים רבות – כותב בעל המאמר – עד שנות התשעים, כניסתן של מפלגות חרדיות ודתיות לקואליציה הייתה מותנית בשורה של 'הישגים דתיים' ". קביעה מוחלטת זו אינה נכונה מבחינה היסטורית: שנים רבות היתה דעתו של הרבי נחרצת נגד שותפות קואליציונית! הרבי ראה בה אחריות ושותפות לדבר עבירה בשלוש העבירות החמורות, שפיכות-דמים, גילוי-עריות ועבודה-זרה הנעשים בתמיכת הממשלה". ע"כ ציטוט מדבריך.
ובכן, אינני יודע אם אתה סובל מבעיה בהבנת הנכתב או שמא אתה דוגל בהבנה סלקטיבית, אך מורם מכל ספק כי ציטטת מס' שורות מכתבתו של א.ד.ה., עיוותת אותן לחלוטין, ועל סמך זה אתה תוקף.
אם באמת לא הבנת מה שהוא כתב, אתנדב להסביר: א.ד.ה. לא התכווין שדעתו של הרבי היתה שעבור כניסה לקואליציה יש צורך ב"שורה של הישגים דתיים". דעת הרבי בנושא ידועה מאז ומתמיד. רק שמה לעשות ולא כל נציגי היהדות החרדית נשמעים לדעתו של הרבי בנושא, ולכן אצלם ישיבה בממשלה היתה כרוכה בעניין הנ"ל.
כעת, לאחר שלמדנו יחד "פשט" במאמר, נתמקד בעיקר, מסקנות מאמרך:
"אז למי להצביע? כך לימדנו הרבי: להצביע עבור הרשימה החרדית ביותר, כדי שהיהדות החרדית תהווה גורם משמעותי ובעל משקל בכל ההכרעות, הן בשלילת חוקים שליליים והן בקבלת חוקים שייטיבו עם היהודים והיהדות, ברוחניות ובגשמיות, ובכללם כל הנוגע לקיומו הפיזי של העם היושב באה"ק כדת תורתנו הקדושה".
אתה כמו כל מביעי העמדות הרבים שצצו לאחרונה אצלינו, לא כותב אמנם במפורש למי להצביע, אבל מדבריך בראש הכתבה בהם אתה מיצר על "התרחקותה של חב"ד מהיהדות החרדית עד כדי התנתקות בוטה הימנה", יש יותר מרמז שדעתך האישית היא כי יש להצביע לאחת מהמפלגות המייצגות את היהדות החרדית - ש"ס או ג'.
וכאן הבן שואל: סתירה מרישא לסיפא? ברישא אתה קורא להצביע למפלגות היהדות החרדית, ואילו בסיפא אתה כותב במפורש כי יש לדאוג "לקיומו הפיזי של העם היושב באה"ק" והרי ידוע שמפלגות אלו אינן נוקפות אצבע במים קרים בנושא, לא מיבעי ג' שהנושא כלל איננו מדגדג קצה אצבעה אלא אפילו ש"ס שאכן בשנים האחרונות מאז נתמנה ר' אלי ישי שי' לראש המפלגה השתפרה מאוד בנושא, עדיין להגדיר נושא זה של קיומו הפיזי של העם היהודי בארץ ישראל כ"עומד בראש מעייניה" הדרך רחוקה. קיצבאות ותקציבים בכל זאת עומדים אצלה במקום הראשון, ולא כך חינכנו רבינו רבות בשנים, כשאת החינוך הטוב ביותר לכך קיבלנו בחודש ניסן תש"נ?
ועל כן, כלימוד זכות עליך, אחתום בכך ש"משנה אחרונה" שלך - שעל פי "משנה אחרונה" פוסקים ההלכה כידוע - שכתבת בסוף המאמר קוראת במפורש להצביע למפלגה שתדאג לקיומו הפיזי של העם היושב בצייון, הלא היא מפלגת האיחוד הלאומי שסימנה ט' אשר חרתה על דיגלה והציבה בראש מעייניה את נושא שלימות הארץ כנדרש בתורתנו הקדושה, ראשיה הינם יראים ושלמים, ומלבד החיסרון היחיד שהם הולכים עם כיפה סרוגה ואולי - כלל לא בטוח - גם אומרים "הלל" ביום העצמאות, הרי מבחינת העשייה בפועל שזהו הדבר היחיד שאמור לעניין אותנו בבואנו להצביע לקלפי ולא אורכן של הפיאות המסולסלות של המועמד, הם המועמדים היחידים העונים לקריטריון הנ"ל.
א_גוט וואך
י"ג בשבט תשס"ט
19. סוף סוף קולות שפויים
בתוך ים הציוניות שפקדה את מחנינו.
י"ג בשבט תשס"ט
20. אני בוחר האיחוד הלאומי
המפלגה החרדית ביותר
י"ג בשבט תשס"ט
21. תשובת הרבי לבחירות תשל"ד: לא למתנגדים לתיקון 'מיהו יהודי'
"כל שיצביע בעד אלה שרשמו גוים כיהודים ובעד חבריהם התקלה האיומה והקולר דכל הנרשמים תלוי בצוארו ואין להצביע אלא בעד החרדים לדבר השם זו הלכה". זוהי הוראת הרבי מג' טבת תשל"ד לקראת הבחירות דאז. התשובה מופיעה באגרות קודש. יש לציין כי ג' ש"ס ומפד"ל היו נגד תיקון חוק מיהו יהודי. וליברמן והליכוד בודאי שמתנגדים לכל ענין שקשור למיהו יהודי.
י"ג בשבט תשס"ט
22. לכולם
אין ספק שללא כל הכתבות האלה בנושא הבחירות אנחנו יודעים:

מצביעים ג' כרצונו של הרבי !
מקדשים שם שמיים על ידי שנשמעים לרצון רבינו ומצביעים ג' !


גם אם נסתכל על כל מה שרבני חב"ד מדברים וכותבים בהקשר לחב"ד
נבין שצריך להצביע ג'.

בברכת ופרצת,
בשורות טובות,
ישועות ונחמות לכל עם ישראל,
עם מלך המשיח לעולם ועד.
י"ג בשבט תשס"ט
23. בלי פילוסופיה
ר' יהושע היקר, בהיות שאני מכיר ומוקיר אותך, דעת הרבי היא ברורה לכולם, רק שמירת ארץ ישראל ומבלי להיכנס לממשלה, אנחנו לא צריכים את כל הממשלה, רק לעמוד והלהתריע על הסכנות שיש לעם ישראל, ולכן צריך להצביע רק לחרדי ביותר והוא המחנה הלאומי ט', האם חרדי הם אלו שגרמו לשינאת אחים בתוך ג', האם החרדים נקראית אלו ש"ס, החרדים הם אנשים כגון כצלה שהנו חרדי ביותר.
י"ג בשבט תשס"ט
24. מאמר מיוחד
ולתגובה 14, מה אתה רוצה בדיוק? הרבי כותב ברורות שמה, שלא להצביע למי שלא תמך בתיקון החוק. ש"ס לא היתה קיימת אז בכלל ומה הנך בכלל מזכירה. הכוונה כפשוט שלא להצביע למפד"ל אלא לחרדים.
אם נעים או לא, נחמד או לא, על כך נאמר "ועשית ככל אשר יורוך" ורק כך נהיה מקושרים לרצון הרבי ולא לרחשי הלב וכו' - נצביע ג'!
י"ג בשבט תשס"ט
25. ואני מצביע ליכוד
תתחילו להבין שלא שס' ולא ג' בסופו של דבר אין להם באמת כח להחליט מה יקרה פה ואיזה חוקים להעביר.
לכן עלינו להצביע ליכוד כי רק כח גדול דתי לליכוד יכול להביא פה שינוי אמיתי.
בפועל מי שיש לו כח בכנסת זה מפלגה גדולה ולא ג 'שיש לה בקושי 6 מנדטים ואיננה יכולה בכלל לפעול . ומה בראש מעייניה של ג' ... ניחשתם נכון קצבאות הילדים. 3 שנים הם לא הצליחו להוסיף לשם שקל למה שהם יצליחו ב3 הבאות?
הצביעו ליכוד. ואלוקים אתכם
י"ג בשבט תשס"ט
26. אני מצביעה למפלגה חילונית כי...
יש עוד חוקים חוץ מהשבת תקלטו שאתם חיים במדינה עם המון בעיות
י"ג בשבט תשס"ט
27. די. די.
אינטרסים. אתה והרב בלוי לא יכולים להסתכל לרבנים (החשובים, באמת) מהחוגים החרדיים האחרים בעיניים, אם לא תכתבו את המאמר הזה.

תהיו בריאים.
י"ג בשבט תשס"ט
28. בוגרי נחלים הקשיבו ל"קול השפוי" של מונדשיין
בלשונו מנסה מר מונדשיין המכונה לטעמי "צדיק בפרווה" לגרום לחסידי חב"ד להצביע ג' או ש"ס, ברור מאוד מדוע, איש זה מתגורר לו בי-ם המעטירה עיר הקודש, ומדוע יהיה אכפת לו מצבם של העם היושב בציון, לו ולמיסטר בלוי- שתמיד ערב בחירות נהפך לאחד "מבעלי ההשקפה" של חב"ד - יש חולשה לנסיעה בשבת, או לתמונות שאינם הולמות את הציבור החרדי, לא , שיהיה ברור גם לחבדני"ק הממצוצע מפריע כל עבירה על חוקי התורה, אבל מפריע לו גם זעקתו של הרבי בדבר שלימות הארץ. והוא מבין - החבדני"ק , ( כן, החבדני"ק שלמד בתות"ל ולא ינק מבורות נשברים אשר לא יכילו המים וד"ל ) שאם עומד על המשקל פיקוח נפש של עם ישראל או עמידה על שמירת שבת, או קיצבאות ילדים ושאר הגורמים האנוכיים שהציבור של אגו"י וש"ס יודעים להציע, הרי שהוא יבחר בעד המפלגה החרדית ביותר, קרי החרדית ביותר לשלומו של העם היושב בציון, ולא רק בציון - זו ירושלים, אלא ציון כישראל בכלל. ולסיכום: ברור שמשוש נפשו של כל חסיד להצביע למפלגה שיש בה הכל מכל, והנ"ל נכתב לאור הקיים בשוק הבחירות הנוכחי, ובייחס להצעתו של מונשיין (אע"פ שגם הוא נהג כאותו עיתון שתקף, ולא אמר באופן ברור למי להצביע..) הרי שבוודאי שצריך וחייבים להצביע לאנשי האיחוד לאומי, ולך הרב מונשיין ולכל המסתתרים תחת הכותרת "חבדניקים" הצעה אחת יש לי אליכם. צאו לשליחות ועזבו את ירושלים, אולי תשכילו לקלוט את ההווי האמיתי והדרך האמיתית של ליובאויטש.
י"ג בשבט תשס"ט
29. ועדיין "צו השעה" הוא דווקא להצביע ט'
על אף שאפשר לדון בארוכה איזו מפלגה חרדית יותר ועל אף שיש מה לצדד לכל אחת מהן, הרי לעניות דתי ברור כי הנושא הבוער ביותר ואולי ה"מחריד" או ה"חרדי" ביותר בתקופה זו הוא שלימות הארץ, מכיוון שמהיבט זה יש צורך למהפך רציני, שהרי "לכל עת וגו'...
י"ג בשבט תשס"ט
30. עיניים צופיות
מהלך הרוחות כאן מבינים כעת עוד יותר מדוע הרבי רצה שבכפר לא יהיה קלפי...
בושות לרבי, לחב"ד וליהדות כולה.
ואולי אם הרבנים יאמרו את דברם ללא חת ומורא וללא התפלמסויות, יצליחו למנוע את הבושה, אך אולי גם זה לא יעזור.
משיח נאו!
י"ג בשבט תשס"ט
31. מה שבטוח...
מה שבטוח, שאם התגובות כאן מהוות מידגם מייצג, הרי שצודק הרב מונדשין שחב"ד מנותקת מהחרדים. וטועים מי שחושבים שהרבי מלובאויטש היה יותר לאומי מחרדי.
י"ג בשבט תשס"ט
32. 15 הוא לא ספק דובר האיחוד הלאומי
והוא אחראי על הסטיה הנוראית של צעירינו מן כל המקובל. אני סומך על שיקול דעתם של כל אנ"ש שלא יתחשבו בהתלהמות החיצונית שאין לה ולחב"ד כלום. אין ברירה רק ש"ס וג' הן רשימות חרדיות!
י"ג בשבט תשס"ט
33. מה קורה עם הרב ולפא?
איך הוא מסביר את המעבר החד מ"בוחרים משיח" ל"בוחרים ולפא"?
י"ג בשבט תשס"ט
34. כל חב"דניק שהולך לבצע את זכותו האזרחית בבחירות
צריך להעמיד לנגד עיניו את הרבי ולחשוב פעמיים ויותר, האם הפתק שהנו מחזיק בידיו תואם את רצונו והוראתו של הרבי להצביע ל"רשימה החרדית ביותר" או לא?!
כל הוספות ופירושים הינם סטיה מדעת קודשו של הרבי!!!
הדברים אמורים שבעתיים לתושבי כפ"ח, שלצערינו תוצאות קלפי הבחירות בכפר ישקפו באופן ברור את הלך הדעת החב"די בארץ וא"כ אין הם כבר בחירות חשאיות אלא גלויות ביותר. בתקווה שהמצביעים הכפ"חים יוסיפו בכבוד הרבי ולא ח"ו להיפך.
י"ג בשבט תשס"ט
35. מה שבטוח שמי שרוצה לעשות רצון רבינו מצביע אך ורק ג'
נקודה.
י"ג בשבט תשס"ט
36. אין ספק, כל מילה נכונה. והמסקנה ?
ומניין לנו לדעת כיצד ינהגו המפלגות בעתיד, בשבתן על כס השררה ונהנים ממנעמי השלטון? לשם כך מציע הכותב שטוב תעשה כל מפלגה שחפצה בקולותיהם של אנשי חב"ד, אם תבהיר את עמדתה "באופן רשמי ופומבי, בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים: האם היא מתחייבת, בהבטחה ברורה וחד-משמעית, לאמץ את הגישה של הרבי שלא להיות שותפה בשום קואליציה וממשלה שתנהל משא-ומתן על נסיגות או עקירות"!

כאן יקשה כל זקן ורגיל: מה ערכן של הבטחות מפי פוליטיקאים בכלל, ואנשי מפלגה לפני בחירות בפרט?

האם שכח בעל המאמר את מכתבו החד-משמעי, הרשמי והפומבי, בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים, של מר יצחק שמיר, בקשר לתיקון חוק "מיהו יהודי"? ואת דבריו – כעבור תקופת-מה – שמצדו, יכולים אנשי חב"ד להסגיר את המכתב במסגרת ולתלותו על הקיר?

האם כבר שכחנו את הבטחותיו של מר אריאל שרון בראיון הידוע ב'כפר חב"ד' ובמקומות נוספים אין-ספור? וכלום הבטחותיו של מר נתניהו היו נחרצות פחות?

כך שלהבטחות למיניהן לא יכול להיות משקל כלשהו במערכת ההתלבטויות וההכרעות.

מכאן נצעד צעד אחד קדימה, ונצייר לנו מפלגה שיכולה לעמוד בכל התנאים דלעיל; מטעמים מובנים לא ננקוט בשמה של מפלגה קיימת, אלא מפלגה שת"ל לא קמה.

י"ד בשבט תשס"ט
37. 25
תגובה חזקה. כל מילה שקולה ומדוייקת.

האמת, היא כמעט תואמת את המאמר של הרב מונדשיין.

נראה שהפנמת.
י"ד בשבט תשס"ט
38. "פוליטיקה לא בבית מדרשנו" תקראו בעיון.
ברוסיה הסובייטית ממתינים אנשים לתורם בשקט, כאשר כל אחד שקוע בתוך עצמו נתון לצרותיו ולדאגותיו, ולא מוציא הגה מפיו.

לפתע ניגש אליהם ה"נאצ'אלניק"-מנהל המשרד ואומר: "המצב הזה לא יכול להימשך, אסור לקיים במקום ציבורי שיחות פוליטיות, אם תמשיכו, אאלץ לקרא למשטרה...".

אמנם ב"ה כאן ב"מדינת ישראל" עדין לא באים אליך בהאשמות על שאתה מנהל "שיחות פוליטיות" מהסוג האמור, אבל, מאידך, לא פעם אתה שומע מיפי נפש הנמנים גם על ציבור מתפללי בתי הכנסת: "בבית הכנסת לא מדברים פוליטיקה", וכל כך למה? כי פלוני אלמוני דיבר "פוליטיקה"; הוא השמיע דברים או חילק עלונים העוסקים בחשיבות שלימות ארץ ישראל, הוא הפיץ דפי הסברה תורניים המתריעים על סכנת פקוח הנפש שישנה במסירת שטחים לאוייב.

"אם התייש לא היה שלי, גם אני הייתי צוחק" אומר הפתגם העממי, לצערנו אנו שומעים סוג טענה מוזרה שכזו גם מיהודים "משלנו".

הבה נחדד את הענין, ומבלי חלילה "לפתוח פה לשטן"; מחר-מחרתיים ינסה מאן דהו מ"הנאורים" להעביר חוק בכנסת נגד ביצוע ברית מילה ב"קטינים חסרי ישע". יעלה רב על בימת בית הכנסת וישמיע מחאה נגד המנסים לערער מצוה יסודית כזו עליה מסרו יהודים נפשם מדורי דורות. "כבוד הרב" יזדעק הגבאי, "נא לא לדבר פוליטיקה בבית הכנסת, אנחנו רוצים לשמוע רק דברי תורה". וכאן ייכנע הרב לגבאי ובמקום לדבר על "פוליטיקה" הוא ישמיע לצאן מרעיתו כמה דינים בהלכות בישול בשבת. "כבוד הרב" שוב ירעים ה"שייגעץ התורן" בקולו; "אנחנו רוצים לשמוע רק תורה, ולא נושאים גסטרונומיים".

הבנתם? הלכות בישול בשבת זו גסטרונומיה, הלכות פקוח נפש שבויתור על שטחים זוהי פוליטיקה, ארץ ישראל ושלימותה – זהו ויכוח ציבורי...

אמנם כן, אצל הנוצרים קיימת "הפרדת הדת מהמדינה", שם, להבדיל בין הטמא לטהור, הדת היא טקס, פולקלור גרידא, ברם אצלנו, התורה היא "תורת חיים" ("תורה" מלשון "הוראה") שיש לה מה לומר לא רק בהלכות תפילה, אבלות או נשואין, אלא גם בהלכות ארץ ישראל ובכל המסתעף מזה.

אגב, סביר להניח, כי גם לפני מלחמת העולם השניה, מסתמא היו כמה מתחכמים שטענו כלפי רבנים שעוררו את הציבור על דבר השואה האיומה העלולה או-טו-טו להתרחש והטיחו בם: "רבנים אל תכניסו פוליטיקה לבית הכנסת", וההמשך כבר הסטוריה (ולא תקום פעמיים צרה).

בכל מקרה, אנו לא מתכוננים למחוק "סימנים" שלימים שב"שולחן ערוך" העוסקים בדיני סכנת נפשות, אנו נמשיך גם נמשיך להכניס "פוליטיקה" אפילו בסידור התפילה, ונתמיד לומר בקול רם ובגאון בברכת המזון: "נודה לך ה' אלוקינו על שהנחלת לאבותינו ארץ חמדה טובה ורחבה".

ירחם ה' על שארית עמו ונחלתו שלא ישמע עוד שוד ושבר בגבולנו, לא עוד מספד בציון ובכיה בירושלים, והרחמן הוא יזכנו לימות המשיח כפשוטו למטה מעשרה טפחים, ואך ששון ושמחה ישיגונו ונס יגון ואנחה, ובחודש בו מצוה אותנו קודב"ה על שמחה יתקיים "ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר".

י"ד בשבט תשס"ט
39. התעלמות מכוונת משיחות הרבי זי"ע ומהוראת בי"ד רבני חב"ד.
הכותב הנכבד מתעלם במכוון או שלא קרא את הספרים"קראתי ואין עונה" ו"שלימות הארץ".שינן הוראות ברורות מהרבי זי"ע:1.לא לתמוך לבמפלגה שמנהלת מו"מ עם הערבים ע"ד החזרת שטחים. עצם הדיבורים הם פיקוח נפש ר"ל ומביאים לשפיכות דמים.2. מי שאמר על הלכה בשו"ע סימן שכ"ט "אין זה מענייננו כלל" האם לחרדי ישחב? מי שלחם ברבנו זי"ע עשרות שנים וטען בלהט"שטחים תמורת שלום" ונציגיו תמכו בהסכמי ה"שלום" האיומים שגרמו כאלפיים הרוגים ואלפי פצועים שי' האם הוא חרדי?3. הרבי זי"ע אמר שתקציבים המושגים כתוצאה מוויתורים על אה"ק והטבולים בדם יהודים אוי ואבוי לחינוך הניתן בתקציב זה. אפילו בית כסא אסור לבנות בכסף...הערב ראיתי את פסק רבני חב"ד. הם כותבים בפירוש רק למפלגה שתדאג לשלימות התורה העם והארץ. ג' לא מזכירה בכל פירסומיה את שלימות הארץ זה נושא "ציוני" ר"ל.אגב לכל מי שהתכווין להצביע ג' הערב חולקו בתיבות חוברת מצויינת עם תאריכים וצילומי עובדות על חלקו של ליצמן באסון ה"ההתנתקות" שגרם למלחמה בעזה וה' ישמור הלאה איזה צרות הביאו. ש"ס והשר אטיאס הודיעו כי אם יהיה פרטנר רציני לשלום בצד שני יתמכו בהחזרת יו"ש כי הם מפלגת "שלום". רק האיחוד הלאומי -ט' הצהירו בכתב ובע"פ שלא ישתתפו בממשלה שתדבר על החזרת שטחים ח"ו. זו מפלגה מחודשת שהתנתקה ב"ה מהמפד"ל. אנו לא מזדהים איתה רק מצביעים עבור נציגיה המסורים לשלושת השלימויות שיפעלו,וימחו כשצריך.
י"ד בשבט תשס"ט
40. מי אומר ששס או ג חרדים
זה שיש להם כובע וחליפה זה מה שקובע ????
י"ד בשבט תשס"ט
41. ל-25 ו26
האיחוד הלאומי הצהיר בצורה מפורשת שידאגו לשלמות התורה ולשלמות העם ולשלמות הארץ לא שמעתי ולא ראיתי בשום מקום שש"ס ואגודה הצהירו על שלשת נקודות הנ"ל
י"ד בשבט תשס"ט
42. ל-1
איחוד הלאומי שסימנה ט' תסתכל במכתב שהוציאו בי"ד רבני חב"ד ואני מצטט" ג. יחד עם זאת ,ידועה דעתו של כ"ק אדמ"ור על החובה להשתתף בבחירות ולהצביע והוראתו להצביע בעד הרשימה היותר חרדית הדואגים ושידאגו לשלימות התורה ולשלימות העם ולשלימות הארץכפי רצון כ"ק אדמ"ור שניא דורנו
לעניות דעתי יש רק מפלגה אחד נכון לרגע כתיבת שורות אלו שהצהירו על שלושת נקודו הנ"ל במכתב והיא האיחוד הלאומי (שסימנה ט) ברשות כצל'ה שחבריה הצהירו וממשיכים להצהיר בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים תורת ישראל עם ישראל וארץ ישראל לא ראיתי שג' או ש"ס הצהירו כנ"ל
י"ד בשבט תשס"ט
43. מה שהרב מונדשיין לא מבין מבין ר' יואל כהן
קלא דלא פסיק שבעתון 'המודיע' פורסמה מחאה נגד דברי נאצה שנתפרסמו ב"יתד". וכל הטענה שזה אינו מספיק היא זה שהחותמים על ה"מחאה" הם רק ליצמאן פרוש והלפרט, ואי' המחאה של הרבנים וגדולי התורה?. כך שמעתי בביהמ"ד שזהו קלא דלא פסיק. אבל לאחרי שראיתי את "המודיע", הנני רואה אשר אין כאן שום מחאה כלל, ואדרבה.
ראשית כל, ה"כותרת" היא לא "מחאה נמרצה", וגם לא "מחאה" סתם, אלא "הבהרת דברים" ותו לא. ומהי ההבהרה אשר "פורסמו דברים שאינם ראויים" (כבר לא מצאו ביטוי אחר על דברי חירוף וגידוף נגד גאון ישראל וקדושו חוץ מהביטוי "דברים שאינם ראויים") ואשר ה"שותפות" (של החותמים על ה"הבהרה" עם אלה שפירסמו ה"דברים שאינם ראויים") "אין היא מעידה על הסכמה בכל דבר וענין", ואדרבה, דברים אלה "אינם לרוחנו" ו"בניגוד לעמדתנו". כל מי שיש לו מוח בקדקדו רואה שאין כאן שום מחאה כלל ורק הבהרה שהחותמים על ההבהרה אינם מסכימים לזה.
אבל לא זו בלבד, אלא יתירה מזה. ב"ההבהרה" שלהם מוסיפים עוד כמה מילים שיש בהם גם מעין הסכמה על דברי החירוף וגידוף. בההבהרה הם כותבים בזה"ל:
"שותפות זו מיוסדת על עיקרון נהרא נהרא ופשטי', ואין היא מעידה על הסכמה בכל דבר וענין".
הפירוש ד"נהרא נהרא ופשטי'" הוא שביהדות התורה ישנם כו"כ שיטות ודרכים. הספרדים נוהגים כהמחבר והאשכנזים כהרמ"א, ועד"ז בעבודה פנימית, ישנה שיטה של מוסר וישנה שיטה של חסידות, וכיו"ב. וכאשר חסידים עושים שותפות עם בעלי מוסר אין זה מעיד שגם החסידים סוברים שצריך להגביר את לימוד המוסר על לימוד החסידות, כי השותפות היא רק בנוגע להחזקת היהדות בכלל, ולא בנוגע להשיטות הפרטיות.
וכאשר כותבים "הסבר" כזה על דברי חירוף וגידוף, שהשותפות שלהם אינה מעידה על הסכמה להחירוף כי "נהרא נהרא ופשטי'", הרי זה אותו הדבר ממש כמו שהיו עושים שותפות עם קאמאניסטן (הי' זמן שגדולי ישראל אישרו הקמת חזית טכנית עם חפשים) והיו מפרסמים "הבהרה" שהשתפות אינה מעידה על הסכמה לקאמאניזים, כי "נהרא נהרא ופשטי'"!
ע"פ כל הנ"ל מובן בפשטות, שכאשר מצביעים בעד רשימה זו (לאחרי שפרסמו (רק יום אחד לפני הבחירות) "מחאה" כזו שתוכנה היא הסכמה מליאה שהחירוף והגידוף הוא חלק מ"יהדות התורה") אין לך חילול שם שמים גדול מזה.
יש טוענים, שבנוגע לבחירות, אין להתחשב עם שום ענין, גם לא עם ענין דהיפך קידוש שם שמים, ורק עם דבר אחד בלבד – רשימה החרדית ביותר. אבל מארי דאברהם: הכי רשימה הלזו היא "רשימה החרדית ביותר"?
הפירוש ד"רשימה חרדית" היא, דכאשר יש הצבעה בכנסת בנוגע איזה ענין, הם מצביעים ע"פ תורה. ובכן, לפני משך זמן קצר היתה הצבעה בכנסת בנוגע לתקציב שהודות לזה נעשה ההתנתקות. כל ענין ההתנקות, אפילו באם לא הי' בזה ענין של פקוח נפש, הרי עצם הענין שמגרשים אלפי יהודים מבתיהם (ללא שום תועלת), הריסת בתי כנסיות, הריסת בתי עלמין, היא היפך התורה. אין שום היתר ע"פ הלכה להזיק לאלפי יהודים ולהרוס בתי כנסיות וכו'. עאכו"כ, כשהגירוש הלזה הוסיף כח בהרוצחים כידוע ומפורסם ההלכה המפורשת בשו"ע או"ח סי' שכט, היינו שנוסף לזה שהזיקו אלפים יהודים (אלה שגירשו אותם מבתיהם), הגדילו את הסכנה רח"ל גם לשאר אחב"י ה' ישמרנו. וכל זה נעשה הודות לההצבעה של אלה שהצביעו בעד התקציב. ופשוט, אשר באם יהי' עוד פעם הצבעה בנדון כזה, יצביעו שוב פעם נגד ההלכה. הכי רשימה כזו היא ה"רשימה החרדית ביותר"?
בכל אופן, עכשיו, לאחרי ההבהרה שלהם (אשר כפירה גלוי' היא בחינת "נהרא נהרא ופשטי'), וההצבעה עכשיו עבורם היא היפך הגמור דקידוש שם שמים באופן הכי מבהיל, נשאלת השאלה, האם ע"פ הלכה יש איזה היתר על זה.
יואל כהן.
התפרסם בשטורעם בתשס"ו
י"ד בשבט תשס"ט
44. קישור למכתבו של ר יואל כהן
י"ד בשבט תשס"ט
45. לכל אלו שחושבים להצביע ש"ס או ג'
אני לא מבין אותכם מה זה "חרדי" אחד שהולך עם שטרימל,ספודיק, סירטוק,חליפה,כובע שחור או לבן וכו' זה "חרדי". חברי כנסת שמצביעים לגרש יהודים מבתיהם ולעקור את קברי יקיריהם(להיות חרד על קברים שנמצאו בעכו או בכל מקום אחר שספק אם הם בכלל יהודיים זה בסדר כי מן הסתם הם הצביעו לאגודה אבל קברים שיש בגוש קטיף שהם וודאי יהודיים זה לא ועוד נותנים תירוצים מטומטמים מסוג ה"הםנקברו שם על דעת כן") לנשלם מפרנסתם כדי לקבל תקצי לישיבותיהם זה "חרדי".בכיר במפלגה מסויימת המצהיר "שמיבחינתו,שיחזירו את ירושלים ויהיה להם עדין מה לעשות בממשלה" זה"חרדי" בקיצור יש כ"כ הרבה לכתוב על ש"ס וג' שחבל על הזמן. רק מפלגה שתצהיר ללא גמגום צריכה לזכות באמון הציבור היהודי החפץ לחיות במולדתו הקטנה.הקטנה לעת עתה... ברצוני לפנות לכל אחיי ורעיי הנאמנים לתורת ישראל לעם ישראל ולארץ ישראל :קיבלנו הנחיות ברורות מכ"ק אדו:ר עבור מי להצביע.הדברים פורסמו בבימות שונות.גם בספר "שלימות הארץ"מאת הרב י' גוטניק שבעמוד 199 שלו כתב " א.עמדתי מאז ומקדם זה כמה עשירוית שנים-וגם נתפרסם כמה וכמה פעמים במשך שניםפ אלו -שמטעמי פיקוח נפש (מן הערבים)אסור לתמוך במפלגה המנהלת משא ומתן עם הערבים על דבר החזרת שטחים מארץ הקודש(יש"ע)להערבים- במפלגה בעת הבחירות,ואיסור תמיכה במנהיגיה בניגע לארגון והקמת ממשלה..."
"...ומכיוון שלפי עניות דעתי בחירה במיפלגה הנ"ל תגרום לפיקוח נפש,מוכרחני ע"פ שו"ע להביע את דעתי עוד הפעם ולעורר עד"ז שאסור לבחור בהנ"ל." לאור ההנחיה הברורה הזו,מובן כי כיום-שנושא שפיקוח נפש נעשה חמור פי כמה וכמה מונים מאותם ימים (ימי ניסן תש"ן)למי לא להצביע. לכל מפלגה שאינה מצהירה בכתב ובעל פה שלא תהא שותפה לממשלה שתנהל משא ומתן עם אויבינו על החזרת שטחים מא"הק והקמת מדינה לרוצחים ימך שמם.מצד שני ובהמשך לזה יש הוראה ברורה להצביע למפלגה החרדית ביותר.מי היא חרדית?מי שפועלת ע"פ תורת ישראל למען א:י ועם ישראל בלי פשרות.כי הא בהא תליא.רק מפלגה אחת עומדת בקריטריונים הללו,והיא האיחוד הלאומי שסימנה ט' אשר השכילה לאחד תחת דיגלה את כל תנועות הימין האמיתי השפוי והדואגת באמת ליהודיים מי"וש ומכל הארץ.לכן על אחד החרד באמת לדבר ה' זו הלכה והחרד באמת לריומו של עמינו הקדוש בארצינו הקדושה להשפיע על מכריו,ידידיו וקרובי משפחתו לתמוך במפלגה זו (האיחוד הלאומי שסימנה ט') בבחחירות.למרות שאין אנו מפלגתיים ולא מזדהים אם שום מפלגה,המצב כיום כריטיביותר:על הפרק מניעת הקמתה של מדינה לרוצחים שתהיה מפלצץ איומה ותהפוך את כל ערינו לשדירות אשדוד וכו' חס וחלילה היו לא תהיה.כמובן, נישא תפילה וזעקה לקב"ה שיחוס ויחמול עלינו וישלח לנו את משיח צדקינועו דלפני הבחירות ... ויקוים הפסוק במהרה בימינו ממש.אמן. סליחה אם יש טעויות.
י"ד בשבט תשס"ט
46. באם אביגדור היה מקים מפלגה הרי שצריך להצביע בו ..התנאי שיש לו שטריימל
האביגדורים של ימינו לא ראויים באמונינו והרבי אף אמר בביחרות של אז שהוא מתייצב באופן יוצא מן הכלל באופן חד פעמי.............לג
טז מאיין הברייטקיט??????????

מי שמצביע לגמל הוא חרדי מי שמצביע ל"איחוד "מצביע למפלגה "החרדית לדבר השם"-זו הלכב שכ"ט ולא חוק חזיר או חוק בני הישיבות שאפילו טואליט אסור לבנות מדמים אלו.........
י"ד בשבט תשס"ט
47. תשובת הרבי לבחירות תשל"ד:
"כל שיצביע בעד אלה שרשמו גוים כיהודים ובעד חבריהם התקלה האיומה והקולר דכל הנרשמים תלוי בצוארו ואין להצביע אלא בעד החרדים לדבר השם זו הלכה". זוהי הוראת הרבי מג' טבת תשל"ד לקראת הבחירות דאז. התשובה מופיעה באגרות קודש.
י"ד בשבט תשס"ט
48. לתשומת ליבכם
אם רוב תושבי הכפר היו מצביעים למרץ הרבי היה מגיב בחריפות
כשחלק גגול הצביעו לגנדי שלא חבש כיפה הרבי לא כעס.והמסקנה ט,ט,ט,ט,ט
י"ד בשבט תשס"ט
49. הוא שיכנע אותי לבחור בט'
המאמר של מונדשיין הביא אותי להחלטה סופית להצביע לאיחוד הלאומי. הוא כותב כ"כ לא משכנע, עד שהוא משכנע לנהוג ההיפך מדעתו.
י"ד בשבט תשס"ט
50. הרב מונדשיין שי' כדרכו
איפכא-מסתברני'ק
י"ד בשבט תשס"ט
51. ל26
לא הבנת כלל את תגובתו של 25 , הבן אדם צחק מכתבתו של מונדשיין.. והדבר היפה ביותר לעשות הוא , לפרוך את הכתבה ממילותיו של בעל הכתבה עצמו..
י"ד בשבט תשס"ט
52. הרב מונדשיין
אתה רוצה להגיד לי שאתה באמת מתכוין לחלוק על ההורה הברורה של הרב שמואלי? זה הרי לא יתכן. במיוחד אחרי הפגישות החשאיות שלו (כלשונו הזהב) עם הרה"ח והרה"ת וכו' הרב מלמד מבית אל. אגב מה דעת הרב יואל נוסארתי ? כבר ממזמן לא שמענו את קולו.
י"ד בשבט תשס"ט
53. 41 מיתמם האיחוד הלאומי ילך עם ליבני ויחלק את ירושלים
עד רגע זה לא יצאה הכחשה על דברי הרב כצלה שאפשר שימליץ על ציפי ליבני. נמצא שכל מצביעי ט' יתנו יד לחלוקת ירושלים ועקירת ישובים!
י"ד בשבט תשס"ט
54. ראשית צמיחת גאולתנו - סכנת נפשות
לכל אלה המביאים בחשבון את השיקול של 'פיקוח נפש' יש לזכור שהרבי אמר כבר לפני שנים רבות, כי אינו מוצא שום הסבר לכך שנפגעים כ"כ הרבה יהודים בארץ ישראל דוקא בשנים אלה אלא מסיבה אחת - הכרזת 'ראשית צמיחת גאולתנו' עם הקמת המדינה. (ראו בספר 'בין אור לחושך' של הרב וולפא)

החשיבות היחידה שהרבי נתן לבחירות, הוא ענין ה'הצהרה' (לא בשביל פעולותיהן של המפלגות). צריך לשקול ברצינות האם אנו מוכנים שעל דגלה של מפלגה לאומית שבה אנו בוחרים יהיה חרוט 'ראשית צמיחת גאולתנו'.
י"ד בשבט תשס"ט
55. מפלגה חרדית
שיהיה רפוא שלמה לכל אלו שחושבים שמפלגה חרדית זה ג' או ש"ס.
(הם לא הכי חרדים הם לא חרדים בכלל, מי שאומר כל התורה צריך לקיים חוץ ממצוה אחת בהגדרה של השו"ע הוא אפיקורוס ולא חרדי.
וכידעו והם גם לא מתכחשים לזה אצלם סימן שכ"ט בהלכות שבת הוא מיותר.)

אבל בכל זאת אנחנו בחודש שבט שהם ראשי טיבות :
ש-ים ב-קלפי ט'.
י"ד בשבט תשס"ט
56. חב"ד כולה הצביעה במשך עשרים שנה, בידיעת הרבי, לפועלי אגודת ישראל!
סיפרו לי כמה וכמה מעסקני חב"ד הותיקים, שהרבי ידע היטב שתושבי כפר-חב"ד מצביעים באופן גורף לפא"י, אף שמעולם לא "נחשבה" ל"מפלגה החרדית ביותר", וניחא לי' בכך!

אפילו בשנת תשד"מ, כשפא"י התמודדה יחד עם סיעת "מורשה" שהיתה מזרחיסטית באופן מוצהר, היה ברור מתחת לפני השטח שכל חב"ד מצביעים להם. עד היום חיים דרוקמן שומר חיבה לחב"ד על כך שבקולותיהם הוא נכנס לכנסת ה-11 יחד עם יוסקה שפירא שונא החרדים!

ואגב, בתשד"מ היתה אפשרות להצביע ש"ס, ואיש בחב"ד לא העלה זאת על דעתו.

יסתכלו נא בלוי ומונדשיין בעיניהם של חסידי חב"ד ויאמרו את האמת: למי הצבעתם בתשד"מ - ל"מפלגה החרדית ביותר" או לורדיגר וחיים דרוקמן ה"ציוניים הפשרניים"??!

מה ההבדל בין מתמודדי פא"י ומתמודדי האיחוד הלאומי? שורדיגר היה מקצץ בזקנו וכצ'לה לא??

אדרבה: דוקא הבחירות היחידות שבהם היתה הוראה מפורשת מהרבי למי להצביע - בחירות תשמ"ט, היו כאשר "המפלגה החרדית ביותר" כביכול, התאחדה עם מפלגה "פחות" חרדית - פא"י!

ושימו לב: כאשר הגיעה עת הכרעה, האם לשמוע בקול הרבי או להקים את ממשלת פרס (בתש"נ), הרי החכ"ים ה"חרדיים ביותר" עמדו וגידפו את הרבי, ודוקא ורדיגר הציוני הוא זה שבמסירות נפש ציית לרבי!

הגיע הזמן להפסיק עם השקר הזה שמנסים לחלחל לתוכנו כמה ירושלמים בעלי אינטרס.

הרבי ידע היטב שהוראתו להצביע ל"חרדית ביותר" לא מתפרשת כמו בבני ברק, אלא "חרדית ביותר" כמו שחבדניק רואה את הדברים, כאשר הסעיפים העיקריים הם שלימות הארץ ומיהו יהודי!

ולגבי הטענה שתמיכה ב"איחוד הלאומי" היא הודאה ב"ראשית צמיחת גאולתנו" - כיום קרוב למחצית מהציבור הנקרא "דתי-לאומי" עצמו כבר אינו מאמין ב"ראשית צמיחת גאולתנו, ומאז ההתנתקות הפסיקו רוב תושבי יש"ע לומר הלל ביום העצמאות, והם הם מצביעי האיחוד הלאומי שנטשו את המפד"ל.

יעברו נא מונדשיין ובלוי על רשימת המועמדים של ג' וש"ס לכנסת, אחד אחד, ויאמרו לנו - מי מהם חרדי יותר מכצ'לה?

- כשההגדרה חרדי משמעה: יראת שמים, קיום תומ"צ בהידור, ומשמעת ואמונה בגדולי התורה!

(והלוא ברור לכל ילד שהן ליצמן וגפני, והן ישי ואטיאס, הם אלו שמורים לרבותיהם מה לעשות, ולא להיפך).

בלוי ומונדשיין יודעים שרוב חב"ד היום הם צעירים או בעלי תשובה שהצטרפו לחב"ד בעשרים שנה האחרונות, והם מנצלים זאת כדי לזרות חול בעיניהם ולסלף את ההיסטוריה ואת דעת הרבי.
י"ד בשבט תשס"ט
57. ודאי מונדשיין מתכוון ל ט'. הוא הרי יר"ש ומכיר דיני פיקו"נ
י"ד בשבט תשס"ט
58. ג + ג + ג = ט
י"ד בשבט תשס"ט
59. הבנתי.
לכן אצביע שס!
חב"ד בוחרת ש"ס!
י"ד בשבט תשס"ט
60. הוראת הרבי!
כפי שפורסם כאן באתר וידאו מהרבי ואגרת בנושא הדבר ברור שאין מפלגה אחת אשר עונה לקריטריונים של הרבי ומאידך גיסא גם מפורסם החובה להצביע אך ממכלול הדברים יוצא שפיקוח נפש קודם לכל !לכן האיחוד הלאומי שסימנה ט היא הכי מתקרבת קריטריונים של נשיא דורנו ושוב אני מדגיש הכי מתקרבת!וכל מילה נוספת בנושא מיותרת כיון שכל מהות הבחירות הפלגנות וכו" זה סתירה לאחדות ישראל!לכן על חסידי חב"ד ועל כל מי שרוצה לנהוג כדברי משה רבינו שבדור להצביע ט ולא להתעסק בפוליטיקה ובנושאיה !
י"ד בשבט תשס"ט
61. סדר בעניינים \ יתבררו ויתלבנו
בוא נערוך קצת סדר בעניינים כמו שהיה אומר המשפיע ר' שואל ברוק ע"ה "סדר הוא חצי עבודה". לג' להצביע זה בלתי אפשרי, שכן בקולך יכנסו לממשלה שני נציגים ליטאים "שרופים" אשר שנאת הרבי וחב"ד אינה בושה בשבילם ואדרבה...
הנציגים ה"חסידיים" יכנסו בין כה וכה. וההכרעה היא על האחרונים שהם (מקלב וכרמל) כידוע שונאי ישראל גדולים! ובמיוחד אחרי מאמר השיטנה אשר פורסם בביטאונם הנגוע באנטישמיות חולנית ועיוורת. אז לג' אסור להצביע (אא"כ קוראים לך ... שכל מהותך זה להלחם בדעה המקובלת ולמשוך תשומת לב). זה ברור, אני מקווה.
ושס, הבה נברר: נדלג על שותפותם העצובה בהסכמי אוסלו (אשר הרבי זעק ובכה נגד דברים כגון אלו, וידוע גודל העוגמת נפש שנגרם לרבי) אלא גם עכשיו, לאחר היוודע האסון הנוראי מנוצר מהסכמים אלו, עדיין אין מסכימים להוציא התחייבות שלא לחזור על טעויות מכגון דא, ואדרבה, אריאל אטיאס (מס' 2, כמדומני) אמר בראיון טליוזיני שאינם שוללים כלל וכלל אפשרות לשלום עם הערבים, אמנם עכשיו הם (הערבים) אינם מוכנים לזה, אך כשיתאפשר , למה לא ??? ועוד, הרי דבר ידוע ובלתי נסתר ששס היא מפלגה "סקטוריאלית" לחלוטין, הווי אומר שמה שמעניין אותה (אפי' ב"רסמי") זה פשוט כסף לישיבות (שלהם), ת"ת, קיצבאות ילדים וכו' כך שאין עירבון שכאשר יציעו לה תקציבון נחמד לישיבותי' הק' לא תצטרף בחדווה לממשלה (איזו שתהי').
לאחרונה יצא לי לדבר עם א' מפעילי שס הבולטים יחסית והלה בפשטות אמר לי שאכן, כסף לישיבות חשוב בהרבה מכמה התנחלויות של אי אלו מזרחיסטים הזויים... תצלינה האוזניים. וזו הדעה המקובלת בקרב הצמרת הפוליטית של שס (שהיא הקובעת ולא ...)! וידוע מ"ש הרבי שפיקוח נפש דוחה את כל התורה וודאי שתקציב מסוים לישיבה עוד יותר מסוימת לא מהווה סיבה למסירת שטחים ר"ל.
יסיק הקורא מסקנותיו ויכוון פעולותיו ע"פ הבנתו את דברי הרבי "המפלגה החרדית ביותר" (אם תשימו לב הרבי לא אומר "המפלגה החרדית"),
לשומעים יונעם ויה"ר שהרבי יתגלה במהרה ויוליכנו במהרה קוממיות לארצנו
י"ד בשבט תשס"ט
62. בחירות לכנסת ה 18
אם נראה את המצב בזווית אחרת אין במי לבחור.אני חייבת להגיד שאני קצת מעוכזבת מש"ס...
י"ד בשבט תשס"ט
63. תגובה 58 - אמת לאמיתה
חב"ד תמיד הצביעה פא"י, ולא למפלגה החרדית ביותר
י"ד בשבט תשס"ט
64. 58 אני מוחה ! אוי לך מעלבונה שלתקדושה ותורה!
אחד הדברים (מתוך רבות) שחסידות גור יכולה להתפאר בהם זה שבגור הרבי מורה לעסקנים מה לעשות ולא להיפך,

אתה רוצה להצביע ט' אני לא יריב איתך,
אבל למה לכתוב סתם ולבזות מנהיג הדור?
י"ד בשבט תשס"ט
65. פעם האלף: ג' כבר איננה קשורה לציבור החרדי!
חלק גדול מהציבור החרדי, חסידויות שלימות וחוגים שלימים, מודיעים בריש גלי שלא יצביעו לג' ואף פועלים נגדה. כך שאין שום קשר בין ענין הקשר של חב"ד לציבור החרדי ובין הצבעה או אי הצבעה לג'.

זה פשוט לא קשור.
י"ד בשבט תשס"ט
66. rebbes shita is sleimas haaretz period!
the rebes shita is shleimas haaretz. if one votes for shahs or gimmel all they care isabout money . they dont care about shleimas haaretz they would sell their family for money. how can this moondshine even suggest voting for these two nothing parties? i hope chabad in israel is smartter and understands whom to vote for.
י"ד בשבט תשס"ט
67. ל66
מה גרער עושה באתר חב"די.

(איך אני יודע? כי קראת לאדמו"ר מגור "מנהיג הדור") :)

אגב, איך הנך גולש באינטרנט אם לגרער אסור להחזיק אינטרנט ללא אישור מיוחד מאדמו"ר והרבנים של גור.

חוקר חב"די
י"ד בשבט תשס"ט
68. מה כוחה של ט'?
אולי מישהו יתנדב להסביר, איך עשרת נציגיה של ט' (דבר שכמובן לא יהיה) יוכלו לעצור את ההתנתקות הבאה היל"ת?
י"ד בשבט תשס"ט
69. האיחוד הלאומי היא המפלגה החרדית ביותר!!!!
י"ד בשבט תשס"ט
70. האיחוד הלאומי היא המפלגה החרדית ביותר!!!!
י"ד בשבט תשס"ט
71. ברור בלי ספקות!!!!!!!!
זה עידן ועידנים לא היתה רשימה כמו האיחוד הלאומי שהולמת את רצון חסידי חב"ד ואשר התחייבו לציית להוראות הרבי כולנו ט
ט"ו בשבט תשס"ט
72. אנחנו כלל ישראל, לא חרדים
אין לנו שום מכנה משותף אם המתנגדים ולא אם חסידי הקוגל וכו' הרבי
מלך המשיח יחי
ט"ו בשבט תשס"ט
73. שני קולות של האיחוד הלאומי לתגובה 41
הגדולות הם שמים ססמאות שלא מוזכר בהם לא תורה לא מצוות לא הקב"ה ולא ארץ ישראל ולא יהדות.מה נאמר בשלטים "לא לפחד כלל" " אנחנו כתומים" מהיכן נלקחו פסוקים אילו,???איזה התחייבות יש כאן למשהו יהודי תורני???? אני חיפשתי שלטי ענק שישללו מדינה פלסטינית,שיזכירו שם שמים,תורה יהדות ארץ ישראל,לא תמצאו רק בשכונות בתיבות הדאר באותיות קטנות,שם יש על זה וגם לא מפורש חד וחלק,הרב אליהו שליט"א מברך את כצל'ה בהצלחה,ואינ ו קורא להצביע למפלגתו,וזה ברור כי המועמד השני שלו הוא לא דתי במוצהר,איני יודע את אורחות חייו בשבת ובמאכלו,אבל כל קיצוניותו בא רק מצד ציונות בלבד,איך אפשר לומר על מפלגה שהשני שלהם חילוני "החרדית ביותר"ובמפורש אומרים דוברי המפלגה שעקב תקלה לא נכנסה אשה לרשימה ובמפורש יתקנו התקלה בהזדמנות הראשונה דבר שנאסר ע"י כל גדולי ישראל,שאלתי האם כשיהיה מצב של מפלגה חילוניתת לגמרי,אבל ציונים מוקצנים,לשטחי א"י ,אבל בשאר התחומים שבת כשרות רבנות חינוך,הם בעד מדינה חילונית האם גם אז היו נקראים "מפלגה החרדית ביותר , או מפלגה על טהרת הנשים כנ"ל ,האם מישהו הי' מעיז לשים בפי רבינו שזה רצונו????
ט"ו בשבט תשס"ט
74. הרב מונדשיין - טוב האור מן החושך
כשאנו קוראים כל כך הרבה שדולים ממקורות זרים וללא לאות משקים לאחרים בתוך מחנינו - וגם בחוצה לו - מאמר כזה של הרב מונדשיין כנחמה הוא לנו שאחרי הכל, עדיין יש לנו הוגה דעות היאה לתואר הזה.

זה קצת חבל - ליתר דיוק, אסון! - שלא כל מוחא סביל דא ומווכחים שאכן, אמונות כוזבות השתרשו עמוק מידי באנשי שלומינו.

נ.ב. אריה אלדד חרדי ביותר?
פשיטת רגל לחב"ד.
ט"ו בשבט תשס"ט
75. 68, לשאלתך - איך ימנעו האיחוד הלאומי נסיגה נוספת
התשובה היא פשוטה בתכלית:

ביבי, לדאבוננו, עומד על פי כל הסקרים להקים קואליציה יחד עם קדימה או העבודה.

הקואליציה הזאת תהיה רעועה ביותר, ויחד עם 2-3 מפלגות קטנות בקושי תגרד את ה-60.

עכשיו יש לו שתי אפשרויות: או שהוא מקים קואליציה עם ג', והולך ישר לבצע את כל הנסיגות וההתנתקויות (ליצמן ושות' ימצאו כבר את הדרך להמנע או לברוח לים המלח תמורת עוד כמה שקלים לישיבות המקורבות להם);

או שהוא מכניס לקואליציה את האיחוד הלאומי, שאחד מתנאיה לכניסה יהיה עצירת כל מו"מ וכל נסיגה.

ואז ההחלטה של ביבי פשוטה מאוד, מפלגה קטנה מידי לא תעזור לו לייצב ממש את הקואליציה, בטח לא מפלגה חרדית שסוחטת ממנו כסף וגורמת לו להיראות רע בעיתונים, ולכן:

אם יש לג' 7 מנדטים, ולאיחוד הלאומי 3, הוא לוקח את ג', מוציא לפועל את תוכניות אולמרט, ומכניס את נוה יעקב ומשפחת בלוי לטווח האש.

אם יש לג' 3 מנדטים, ולאיחוד הלאומי 7, הוא לוקח לקואליציה את האיחוד הלאומי, ומתחיל להלחם בטרור כמו שצריך.

מנדט אחד מתוך 3-4 המנדטים האלו שיקבעו את גורל ארץ ישראל ותושביה, נמצא בידיהם של חסידי חב"ד! מעולם לא היתה הצבעתם של חסידי חב"ד גורלית כל כך!
ט"ו בשבט תשס"ט
76. מי היא חרדית?מי שפועלת ע"פ תורת ישראל
חברי כנסת שמצביעים לגרש יהודים מבתיהם ולעקור את קברי יקיריהם(להיות חרד על קברים שנמצאו בעכו או בכל מקום אחר שספק אם הם בכלל יהודיים זה בסדר כי מן הסתם הם הצביעו לאגודה אבל קברים שיש בגוש קטיף שהם וודאי יהודיים זה לא ועוד נותנים תירוצים מטומטמים מסוג ה"הםנקברו שם על דעת כן") לנשלם מפרנסתם כדי לקבל תקצי לישיבותיהם זה "חרדי".בכיר במפלגה מסויימת המצהיר "שמיבחינתו,שיחזירו את ירושלים ויהיה להם עדין מה לעשות בממשלה" זה"חרדי" בקיצור יש כ"כ הרבה לכתוב על ש"ס וג' שחבל על הזמן. רק מפלגה שתצהיר ללא גמגום צריכה לזכות באמון הציבור היהודי החפץ לחיות במולדתו הקטנה.הקטנה לעת עתה... ברצוני לפנות לכל אחיי ורעיי הנאמנים לתורת ישראל לעם ישראל ולארץ ישראל :קיבלנו הנחיות ברורות מכ"ק אדו:ר עבור מי להצביע.הדברים פורסמו בבימות שונות.גם בספר "שלימות הארץ"מאת הרב י' גוטניק שבעמוד 199 שלו כתב " א.עמדתי מאז ומקדם זה כמה עשירוית שנים-וגם נתפרסם כמה וכמה פעמים במשך שניםפ אלו -שמטעמי פיקוח נפש (מן הערבים)אסור לתמוך במפלגה המנהלת משא ומתן עם הערבים על דבר החזרת שטחים מארץ הקודש(יש"ע)להערבים- במפלגה בעת הבחירות,ואיסור תמיכה במנהיגיה בניגע לארגון והקמת ממשלה..."
"...ומכיוון שלפי עניות דעתי בחירה במיפלגה הנ"ל תגרום לפיקוח נפש,מוכרחני ע"פ שו"ע להביע את דעתי עוד הפעם ולעורר עד"ז שאסור לבחור בהנ"ל." לאור ההנחיה הברורה הזו,מובן כי כיום-שנושא שפיקוח נפש נעשה חמור פי כמה וכמה מונים מאותם ימים (ימי ניסן תש"ן)למי לא להצביע. לכל מפלגה שאינה מצהירה בכתב ובעל פה שלא תהא שותפה לממשלה שתנהל משא ומתן עם אויבינו על החזרת שטחים מא"הק והקמת מדינה לרוצחים ימך שמם.מצד שני ובהמשך לזה יש הוראה ברורה להצביע למפלגה החרדית ביותר.מי היא חרדית?מי שפועלת ע"פ תורת ישראל למען א:י ועם ישראל בלי פשרות.כי הא בהא תליא.רק מפלגה אחת עומדת בקריטריונים הללו,והיא האיחוד הלאומי שסימנה ט' אשר השכילה לאחד תחת דיגלה את כל תנועות הימין האמיתי השפוי והדואגת באמת ליהודיים מי"וש ומכל הארץ.לכן על אחד החרד באמת לדבר ה' זו הלכה והחרד באמת לריומו של עמינו הקדוש בארצינו הקדושה להשפיע על מכריו,ידידיו וקרובי משפחתו לתמוך במפלגה זו (האיחוד הלאומי שסימנה ט') בבחחירות.למרות שאין אנו מפלגתיים ולא מזדהים אם שום מפלגה,המצב כיום כריטיביותר:על הפרק מניעת הקמתה של מדינה לרוצחים שתהיה מפלצץ איומה ותהפוך את כל ערינו לשדירות אשדוד וכו' חס וחלילה היו לא תהיה.כמובן, נישא תפילה וזעקה לקב"ה שיחוס ויחמול עלינו וישלח לנו את משיח צדקינ
ט"ו בשבט תשס"ט
77. למערכת שטורעם:
בושה וכלימה שמפרסמים תמונה של אשה ללא כיסוי ראש! -כוונתי לגב' ליבני
כ"ב בניסן תשס"ט