ב"ה יום רביעי, י"ט ניסן תשע"ט | 24.04.19
הרב מנחם ברוד
הרב מנחם ברוד צילום: י' בלינקו
"מאמר תמוה שמייצר מטרות ויורה לעברן" ● תגובה


מאת הרב מנחם ברוד

בעקבות התגובות על מאמרי מהשבוע שעבר, כתבתי השבוע מאמר המשך ב'כפר-חב"ד', שבו התייחסתי לשאלות שנשאלו על הדברים. כאן אני מבקש להגיב על מאמרו של הכותב עלום השם, שכינה את עצמו 'הרב מ' אברהמי', ושפורסם בכמה בימות.

(אגב, ההסתתרות מאחורי אנונימיות כשאתה תוקף אדם אחר – היא תופעה מגונה ובלתי הוגנת. לעניות דעתי, כל מאמר או אמירה לציבור צריכים לבוא בשם מלא של הכותב או האומר, על אחת כמה וכמה כאשר תוקפים את הזולת. למרות שמדובר לכאורה בדיון ענייני, אף כי גם הוא מלווה בעקיצות אישיות, יש כאן בעצם סוג של פאשקוויל, שעליו נאמר "ארור מכה רעהו בסתר").

1. כבר הבעתי לא-אחת את מחאתי על פרסום קטעים יחידים ממאמריי, תוך הפיכתם ל'כותרת רעשנית', בשעה שמדובר בעניין מורכב, שצריך להבינו בשלמותו. הנני להבהיר שאינני מסכים לסוג כזה של פרסום, ואם הוא נעשה, להווי ידוע שאין זה על דעתי. אם רוצים להביא את הדברים – נא להביא את המאמר בשלמותו.

2. אני תוהה אם 'אברהמי' קרא את המאמר בשלמותו, כי אם כן, יש לפנינו דוגמה מרתקת של אדם שיודע לכתוב יפה, אך כנראה איננו יודע לקרוא. הלוא הסברתי את הדברים היטב במאמר, ואם היה קורא אותו בתשומת-לב הראויה, לא היה מקום לכל ה'עליהום' שבו פצח.

או שאולי הכותב יודע גם יודע לקרוא, ובינו לבין עצמו ברור לו שאין בסיס לכל ההתקפה, אלא שמסיבות אחרות לגמרי (ואולי משום כך הוא מסתתר מאחורי אנונימיות?) הוא בוחר לייצר מטרה שכלל אינה קיימת ולירות לעברה.

יש לציין, שזו אכן טקטיקה יעילה (אם כי בלתי-הוגנת בעליל), שכן הקורא המצוי אינו שם לב לדקויות, ואינו מבחין שאתה מותקף על דברים שכלל לא אמרת ולא עלו על דעתך. מבחינתו של המתקיף זה מצב אידיאלי – הוא יוצר את המטרות הנוחות לו ואז משגר את כל התחמושת.

3. 'אברהמי' שואל מדוע לא יצא 'מאמר מתקן', שיסביר שנביא דורנו הוא הרבי הריי"צ. הוא גם נבר בגיליונות 'שיחת השבוע' ומצא שאחרי אותה הערה של הרבי התפרסמו מאמרים שבהם נאמר כי הרבי הוא נביא הדור. אכן, סקופ! מכאן הולך ונבנה בניין מפואר, כיד כישרונו של הכותב (וכבר אמרתי, הוא כותב יפה).

אלא שכל הבניין המפואר נבנה על יסוד רעוע אחד – הוא שם בפי דברים שלא אמרתי. וכי אני סבור שנשיא דורנו הוא הרבי הריי"צ?! וכי אני אמרתי שצריך לפרסם שהרבי הריי"צ הוא נביא הדור?! מאיפה צץ העיוות הזה?!

כתבתי במפורש שבעבורנו, כל מילה שהרבי אומר על הרבי הריי"צ מתורגמת אוטומטית על הרבי. אם הרבי כותב שהרבי הריי"צ הוא "ראש בני ישראל" – אנחנו נאמר ונפרסם לכל יהודי שהרבי נשיא דורנו הוא ראש בני ישראל. אם הרבי אומר שהרבי הריי"צ הוא "נשיא דורנו" או "נביא דורנו", אנחנו נאמר שהרבי שלנו הוא "נשיא דורנו" ו"נביא דורנו". הדגשתי יותר מפעם אחת, שדפוס ההתקשרות של הרבי לחותנו הק', הוא בעבורנו דפוס ההתקשרות שלנו אל הרבי.

אמרתי דבר אחד – שמההערה של הרבי עלינו ללמוד, כי אסור לנו לומר שהרבי אמר את הדברים על עצמו. אנחנו בהחלט נאמר זאת על הרבי, אבל לא נאמר שהרבי אמר זאת על עצמו, כי הוא אומר בפירוש שלא דיבר על עצמו.

4. 'אברהמי' פותח בתמיהה כיצד המתנתי עם "ידיעה כה מרעישה" שבע-עשרה שנה. אלא שזו "ידיעה מרעישה" רק לפי הפרשנות המעוותת שהוא נותן לה, כאילו משמעות הדברים היא שאסור לנו לפרסם את הרבי, אלא עלינו כביכול לפרסם את הרבי הריי"צ. כאמור, אין לפרשנות הזאת רגליים, וממילא אין כאן "ידיעה מרעישה".

אבל מתברר בהמשך ש'אברהמי' עצמו מכיר את הסיפור זה שנים רבות, כאשר פורסם (חלקית) בספר 'יתבררו ויתלבנו'. הוא גם מקשה מדוע לא צוטטה שם הערתו של הרבי בשלמותה. ובכן, לא אני פרסמתי אותה שם, אלא מחבר הספר שמע את הדברים, שכן הדברים סופרו בכמה וכמה הזדמנויות, עוד לפני כ"ז אדר תשנ"ב וג' תמוז תשנ"ד, ולא תמיד צוטטו כהלכה. עכשיו הבאתי את הדברים כהווייתם.

ובהזדמנות זו אביע מחאה חריפה על פרסום מסולף שהופיע בימים האחרונים, כאילו אחרי שהעיר הרבי את הערתו "הרהר כמה רגעים ואמר 'נו, שיישאר כך'". זו פשוט המצאה שקרית שלא הייתה ולא נבראה, וגם לא נשמעה עד היום. לא ייאמן איך אנשים מוכנים להמציא שקרים ולשים אותם בפיו של הרבי, רק בגלל שלא נוח להם להתמודד עם דברי קודשו כמות שהם.

5. לא יכולתי שלא לחייך למקרא הניסיון להמעיט מחשיבות הערתו של הרבי. וכך כותב 'אברהמי': "לא מוזכר שהרבי ביקש מהרב גרונר להעביר את דבר התרעומת. הדבר היחידי שמסופר כאן הוא, שהרב גרונר נכח בשעת מעשה כאשר הרבי קרא את שיחת השבוע, והרבי העיר את שהעיר כנ"ל. אך הרבי לא ביקש ממנו להעביר שהייתה תרעומת".

הבנתם? הרב גרונר יושב עם הרבי לכוס קפה, הרבי קורא את 'שיחת השבוע' ומעיר הערה סתמית כשיחת ידידים, והרב גרונר מיד רץ החוצה, בלא שנתבקש, מטלפן מארה"ב לאה"ק ומדליף את הדברים.

האומנם אין 'אברהמי' יודע שמזכירי הרבי קיבלו הנחיות ברורות מה מותר להם לומר ומה לא, והכלל היה, שאין הם מוסרים דברים אלא אם-כן הרבי הורה למסור זאת, או שהמזכיר שאל אם למסור והרבי אישר. על-כל-פנים, לי אין שום ספק שהרבי הורה למסור זאת.

'אברהמי' מביא סיפור שאירע עמו, שהרבי נתן מענה אך העיר "זה הרי שאלה לרב", והמזכיר הרב קליין סיפר לו זאת. הוא מבין שדבריו אלה של הרבי "לא שייכים" אליו. ארשה לעצמי לתמוה תמיהה רבה. לו היה קורה לי כדבר הזה, בהחלט הייתי לוקח ברצינות רבה מאוד את דברי הרבי שזו "שאלה לרב", ולפחות הייתי דואג שרב יפסוק שיש לנהוג כך. הרבי אינו אומר דברים סתם כך.

אינני מסוגל בכלל להבין את הגישה הזאת. בכל פעם שהוצאנו-לאור דברי פרסום ושלחנו אותם לרבי, הייתה לנו תשוקה עצומה לדעת איך הרבי הגיב. ודאי ששמחנו כשהיו ביטויים של קורת-רוח, והיה חשוב לנו מאוד לדעת אם יש הערות כלשהן. לא-אחת הדפסנו מיד מחדש פרסומים שונים, כשהיו הערות מהרבי, אפילו אם היו אלה הערות של שיפור ויתר שלמות, ועדיין החומר הראשון טרם אזל.

6. מה לדעתו אני אמור לעשות כשאני שומע שהרבי קרא את המאמר והגיב כפי שהגיב? האם עליי להתעלם ולומר שזה "לא שייך אליי", או שעליי להתבונן ולחשוב מה הרבי רצה להורות לנו בהערתו.

הרי ברור שאין הכוונה כי עלינו לפרסם שהרבי הריי"צ הוא הרבי והוא "נשיא דורנו" ו"נביא דורנו". ברור שאנחנו כותבים ונוסיף לכתוב על הרבי.

כשהרב גרונר מסר את הדברים, הם לא נשמעו כגערה. הוא אף הוסיף, שאמר לרבי, שכאשר חסידים שומעים שהרבי אומר דברים על הרבי הקודם, הם אומרים זאת על הרבי.

אם-כן, מה הרבי ביקש ללמדנו?

לכן כתבתי, שלאחר מחשבה רבה נראה לי שכוונת הדברים ללמדנו, שאמנם אנחנו צריכים לפרסם את הרבי, אבל אל לנו לומר ש"הרבי אמר על עצמו", אף-על-פי שלנו ברור ש"נשיא הדור" ו"נביא הדור" הוא הרבי.

7. בהמשך יש דבר שהוא כבר בגדר חוצפה מבהילה. 'אברהמי' מדייק בשיחה ומביא ציטוטים שמהם ברור לו כי הרבי דיבר על עצמו. זה כבר לא ויכוח איתי. לא אני אמרתי שהרבי לא דיבר על עצמו. הרבי הוא שאמר זאת במילים מפורשות: "וכי דיברתי על עצמי? והלוא דיברתי על חותני". אם 'אברהמי' רוצה להתווכח עם הרבי, לפחות שיוציא אותי מהתמונה.

8. עוד קושיה גדולה יש ל'אברהמי' על הרבי: "'איך נראים הדברים בעיני אדם מן הצד' שמביאים לפניו ציטוט: 'לפרסם.. שזכינו שהקב"ה בחר ומינה בעל בחירה שמצד עצמו הוא שלא בערך נעלה מאנשי הדור, שיהיה ה'שופטיך' ו'יועציך' ונביא הדור' ועל זה מוסיפים ומבהירים שכוונת הרבי היא על צדיק שהסתלק מהעולם לפני למעלה מארבעים שנה..?!"

אז האם לשיטתך עלינו להפסיק לפרסם את דברי הרבי בגלל שכבר עברו שנים מאז אמירתם, ומדובר בדברי "צדיק שהסתלק מהעולם לפני למעלה מארבע-עשרה שנה"?! או שאולי מה שעושה את ההבדל שזה ארבעים שנה וזה רק ארבע-עשרה שנה?!

אלא מה, בוודאי תאמר, הרבי לא עזב את צאן מרעיתו, והוא נמצא איתנו ומנהיג אותנו גם עכשיו ודבריו חיים וקיימים לעד. יופי. בדיוק כך התייחס הרבי לחותנו גם אחרי ארבעים שנה.

9. במאמרו מדגיש 'אברהמי' שהשיחות המוגהות הן העיקר. אם-כן, מדוע כשהביא ציטוט משיחת שבת חיי-שרה תשנ"ב בחר לצטט דווקא מ'שיחות קודש תשנ"ב', שבהן נדפסו הנחות בלתי מוגהות, ולא מהשיחה המוגהת? אולי בגלל שבשיחה המוגהת הניסוח שונה במקצת, ולא נאמרים שם דברים מפורשים כל-כך כמו ב'הנחה'? (אף שהתוכן דומה, אבל הניסוח מעורפל יותר, ומן הסתם במתכוון). זה עצמו לא אמור ללמדנו משהו?

10. בסיום מאמרו כותב 'אברהמי שתי מילים נכונות. הוא מזהה במאמרי "קריאה לאיזון" (אלא ששוב הוא מושך את הדברים לכיוון הרצוי לו, בניגוד לכוונה המקורית במאמרי). בזה הוא צודק. ביקשתי דבר אחד ויחיד – איזון. או במילים אחרות, לשמור על הגבולות. לפרסם – בהחלט. להביא ליהודים את אורו של הרבי, נשיא דורנו, שופט דורנו, יועץ דורנו ונביא דורנו – בוודאי.  לעורר את עם-ישראל להתכונן לגאולה, לאור נבואתו של הרבי על הגאולה הקרובה – ללא ספק. רק בדבר אחד יש להיזהר – אל תגידו שהרבי "אמר על עצמו". זה הכול.

לצערי יש מי שאוהבים לטשטש את הגבולות, ובעיניהם כל ניסיון לכוון את הפעילות לאפיקים נכונים היא – 'קרירות' ו'צינון ההתלהבות'. הרבי אומר שהפעילות צריכה להיות "אורות דתוהו, אבל בכלים דתיקון", ואילו הם פונים לכיוונים של "תוהו דתוהו" (כלשונו של הרבי על כוונה לעשות פעולות מסויימות בענייני משיח), ואם אתה מעיר משהו – מיד אתה "נגד משיח"...

לו הייתי ממונה על מתן רישיונות נהיגה, לא בטוח שהייתי נותן לאנשים כאלה לנהוג במכונית. נהיגה מבוססת על יכולת איזון, על שילוב בין דוושת התאוצה ודוושת הבלימה, ועל כישורים לתמרן בזהירות באמצעות ההגה. לפעמים צריך להאיץ ולפעמים לבלום. לפעמים מותר לנסוע, אבל במהירות מסויימת ולא יותר ממנה. לא הכול שחור-לבן.

חבל שכל דבר נהפך מיד למלחמת-עולם, וכל מחנה מתייצב מיד מאחורי מה שהוא תופס כ'דגלים' שלו. אם נלמד להקשיב איש לדברי רעהו, ולא נמהר לתקוף בשצף-קצף כל דבר שזז – אולי באמת יבוא משיח יום אחד קודם.

י"א באלול תשס"ח
הגב לכתבה

תגובות
42
1. פרופ' ברוד
שמחתי לקרוא שאתה מעיד על עצמך שדבריך מורכבים ולכן יש להתייחס אליהם בהתאם. אני מתנצל בפניך משום שעד עכשיו חשבתי שאתה יותר פשוט ממה שאתה עושה את עצמך.
ואם אכן כמו שאתה כותב שדבריך מורכבים אזי נאמר עליך ועל שכמותך חכמים היזהרו בדבריכם וכו'.
י"א באלול תשס"ח
2. טול קורה מבין עיניך
שאלה לגולשים: מענין מי היה הראשון שכותב בשמות בדוים?
י"א באלול תשס"ח
3. יפה מאוד
יפה מאוד
י"א באלול תשס"ח
4. מאמר מוחץ
תשובה כהלכה.
ישר כח!
י"א באלול תשס"ח
5. הרב ברוד הנכבד
עם כל האהדה שיש לי אליך ולדעותיך אני חייב להגיד לך לצערי לא עניתי לאברהמי אבל זה בטח יפרנס את המדור בגליון הבא ואולי עוד כמה גליונות יוקדשו לכך.
י"א באלול תשס"ח
6. למגיב 2, מי באמת?
שאלה קשה
י"א באלול תשס"ח
7. אותם טענות
הרב ברוד ידידי אני ממליץ לך לקרוא את תגובותיך ותיטיב לעשות אם תפסיק לילל באופן קבוע אחרי כל שידור ברדיו ואחרי כל ראיון טלויזיוני או בעיתונות ולכתוב באתרי חב"ד את כל מה שרצית להגיד שם (בעיתון/רדיו/טלויזיה) ולא נתנו לך או שדבריך הוצאו מהקשרם.
נמאס לנו חסידי חב"ד לשמוע כל פעם מחדש את דובר חב"ד מתבכיין שלא נותנים לו להביא את דברו שלו ולפעמים אף את דברו של הרבי זי"ע לפני עמך בית ישראל. אנו מקווים שתחינתנו בקשתנו זו תעלה לפניך ומהיום והלאה בעז"ה תצליח להביא את דבריך באופן מלא בלא שנצטרך אח"כ שמנדי ברוד יפרשן את הרב מנחם ברוד
י"א באלול תשס"ח
8. מאמר יפה
ותמה אני על שטורעם שנותן במה לכותבים עם מגמות משיחיסטיות, נכון שאתם אוהבים לבקר את ברוד אבל יש גבול.

ופה צריכים לברך את הרב ברוד: הוא אחד מהיחידים שלא מפחד לשים את הפנים מול העולם וכל הרוצה יבוא ויחבוט - אפילו בעילום שם.

ופה המקום לבקר קצת: הרב ברוד ידוע כאחד שמנשא להיות היחיד עם זכות חשיבה בחב"ד. וכן, הנאיביות שלו למה שקרה בקודש פנימה בימים ההם מלמדים אותנו עוד פעם שלפעמים הוא לא מחשיב היטב את ציבור קוראיו, או שמלכתחילה הוא מתכווין להשפיע על פשוטי העם החדשים שלא ידעו ולא הבינו דברי ימי חב"ד בימים ההם.

אני מאלה שתומכים ברביזיה היסטורית בקורות את חב"ד ב20-22 שמים האחרונות.
י"א באלול תשס"ח
9. ל7
מה הפירוש בדבריך "נמאס לנו חסיד חב"ד"
אתה מדבר בשם "חסידי חב"ד"???

אני חסיד חב"ד,וממש לא נמאס לי מדברי הרב ברוד!

אני מודה להקב"ה שיש קול שפוי שמייצג חב"ד.
י"א באלול תשס"ח
10. תסבירו לי רק משהו אחד
אם כולם מסכימים שנשיא הדור זה הרבי ונביא הדור זה הרבי וכל מה שהרבי כתב על הרבי הריי"צ זה מושלך אוטומטית על הרבי- אז מה כל כך מפריע שהרבי אמר שהוא לא דיבר על עצמו.
י"א באלול תשס"ח
11. הרב ברוד תתנצל מראש
בכל פעם שאתה כותב מאמר/מתראיין, לאחר ימים ספורים אתה כותב מאמר גדוש התנצלויות והתקפות.

מעתה ואילך, אנא ממך חסוך דיו וכאב ראש, כתוב מאמר ובסופו כתוב כך:

"נ.ב. אני מתנצל שדבריי מורכבים, וכל הקוראים בודאי יוציאום מהקשרם. תמיד דבריי צודקים, פשוט אינכם מבינים את מורכבותם".
י"א באלול תשס"ח
12. אשרי הכותב האנונימי
שבזכותו זכינו שהרב ברוד יחזור בו ויכתוב לראשונה מפורשות כי הוא מאמין באמונה שלימה שהרבי נביא הדור ונשיא הדור, ובשורת הגאולה "הנה זה משיח בא" היא נבואה של הרבי עצמו ולא רק של חותנו.

אכן, תמיד יש לעמוד על המשמר ולהשתדל לכוון את הרב ברוד לכיוון הנכון.
י"א באלול תשס"ח
13. הרב ברוד: אתה חזק, כמו תמיד -
- ב"הסברים" של לאחר מעשה.
שוב ושוב, ושוב ושוב, המסרים שיוצאים מפיך - וסליחה על הדוגריות - הם מבולבלים, מעורפלים ("אולי במתכוון"?) ודורשים הבהרות.
וכפי שבעצמך כתבת: "כבר הבעתי לא-אחת את מחאתי על פרסום קטעים יחידים ממאמריי... בשעה שמדובר בעניין מורכב, שצריך להבינו בשלמותו".

הרב ברוד היקר, לאנשים כערכינו קשה לחיות עם דקויות ודיוקי דקויות. לעומתך, למשל, המסרים שיצאו מפיו הק' של הרבי היו תמיד חדים, ברורים, בהירים וחד משמעיים. כשהרבי אמר לפרסם שיש נביא בדור - כולם הבינו אז בדיוק את מה שאתה הבנת אז, ומרביתנו מבינים זאת גם היום.

באת להתפלפל, יצאת מבולבל, ואתה מבהיר את עצמך, אבל בחייך - תעזוב אותנו עם פלפולים וערפולים, יש לנו את המקור, שיחות הרבי הקדושות, ולאורן נלך ונחיה נצח סלה ועד.
י"א באלול תשס"ח
14. הרב ברוד הנכבד והיקר!
בס"ד

אתה הרי וודאי לא מזלזל חלילה בדברי הרבי. אז אולי תסביר לי מה הכוונה שהרבי אומר כ"ק מ"וח אדמור 'נשיא דורנו'?
כתבת שאנחנו יודעים ואף בטוחים שהרבי שלנו נשיא ונביא הדור. על סמך מה? הרבי אומר בפירוש שהרבי הקודם הוא נשיא הדור, בדיוק כפי שהרבי בעצמו אמר ששיחת פרשת שופטים תנש"א לא דיבר על עצמו!

או שאולי גם אתה מצטט מה שנוח לך ולא נראה לי כי זה לא מתאים לך.

ובכלל, למאי נפקא מינה אם הרבי אמר על עצמו או לא? הלכה למעשה? אהה? מישהו יכול להסביר לי?

י"א באלול תשס"ח
15. המשיחיסטים משתוללים פה
מה אתם עושים כאן?
יש לכם אתר שלכם, תקשקשו שם את השטויות שלכם.
נמאס כבר מהתת רמה שלהם
י"א באלול תשס"ח
16. הרב ברוד היקר
בתקופה האחרונה נטלת לעצמיך מדי הרבה משימות, אתה מחליט לקרב את החוץ לחב"ד ע"י "אחד נגד מאה" וכל מיני ספינים כאלו, ומסביר שבדורנו זו הדרך, ומלבד זאת נהייתה מומחה אידיאלוג כלפי חסידי חב"ד פנימה ומסביר להם בכל הענינים כגון בעניני חינוך בעניני שלמות הארץ מתי כן ומתי לא, בעניני משיח מה כן ומה לא, בקיצור יודע הכל ומגיב לכל ומומחה לכל, כדאי מאד שתנוח קצת ואל תתימר להסביר מה שאינך יודע ומבין ואזי לא תסתבך ולא תיאלץ להסביר את עצמיך.
י"א באלול תשס"ח
17. אני מבולבל לגמרי
לפי מאמרו האחרון של הרב ברוד, שהוא התכוון שהרבי באמת נביא, רק שהרבי לא אמר בעצמו, אני לא מבין את הסיפור שהוא מביא בשם הריל"ג, כי הרבי לא אמר רק משפט חצוי "לא אמרתי על עצמי", אלא הוא המשיך "אמרתי זאת על חותני". היינו שאין שום נתינת מקום להגיד שהרבי נביא, וכל השיחה נסובה על הרבי הקודם.
אז מה פתאום הרב ברוד הולך נגד הרבי?
י"א באלול תשס"ח
18. פשוט מאד
כל מה שהרבי אומר על הרבי הקודם, לחסידים יש זכות להגיד על הרבי.
אם הרבי אומר שהרבי הקודם אמר נבואות שהתקימו ולכן הוא נביא, אנחנו אומרים שהרבי אמר נבואות שהתקיימו ולכן הוא נביא.
הרבי לא נגד זה שיגידו את זה רק שלא יגידו שהוא אמר את זה על עצמו.
י"א באלול תשס"ח
19. גם מכונית טובה בסוף מתקלקלת
אם יורשה לי להשתמש במשל המכונית של הרב ברוד אזי גם מכונית טובה בסוף מתקלקלת אני חושב שההתחלה היתה טובה ששלחו את ר' מונדי אנדר סגן דובר חב"ד אני חושב שכדאי לתת לו עוד פרויקטים הוא עושה זאת בצורה מאוד מחב"דת ומכובדת וכפי שכבר העיד על כך בטורו הרב ברוד. שהוא מקדש שם צא"ח והרבי זי"ע בכל הארץ.
י"א באלול תשס"ח
20. מנדי מנדי
יצאת מבולבל הפעם
י"א באלול תשס"ח
21. חיזוק ל-20
כך זה תמיד לפחות ב15 שנה האחרונות
י"א באלול תשס"ח
22. תגובה ל-19
אם אפשר להציע אולי נקח את הרב אברהמי רק האם הוא יהיה מוכן לפרסם את שמו לדעתי הוא מאוד מוצלח אני מצטרף מכאן לקריאתו של דובר חב"ד הרב מנחם ברוד וקורא לו אנא ממך חשוף את שמך על מנת שרבים יאותו לאורך ונתבשם מאמרותיך והגיגיך אך בטרם תחשוף את שמך אנא ממך תחשוב על שם למדור שלך בכפר חב"ד תזכור זה לא סוד בברוד כבר תפוס
י"א באלול תשס"ח
23. כל הדיון בענין מצחיק
מפלפלים באריכות בסיפור תמוה שסיפר לייבל גרונר, שאופייני מאד לשאר סיפוריו.
י"א באלול תשס"ח
24. ברוך ה' מעכשיו הדובר יכריז בתחילת כל ראיון עיתונאי ש"זכינו שהקב"ה בחר ומינה בעל בחירה..שיהיה שופט הדור ויועץ הדור ונביא הדור" והוא והוא הרבי מליובביטש.
רק כך לא יוצאו חס וחלילה דבריו מהקשרם, ועמך ישראל ידעו ויפנימו כי יש נביא בישראל והרוצה לבטח את דרכו בחיים לא יעשה דבר מבלי לקבל את ברכתו הקדושה.

כך אכן יהיה הדובר "דובר חב"ד" אם יפרסם כפי ההוראה המוגהת לפרסם לכל אנשי הדור, ובאמת לא אכפת לי אם יאמר שהרבי הגדיר את עצמו כנביא הדור או שיאמר זאת בשם עצמו בתור מקור , ובלבד שיקיים את ההוראה שתצדיק את הופעותיו בתקשורת.

והרי נאמר בהקדמה לתניא על מונע טוב מבעליו, ועם ישראל צריך לדעת בבירור על נביא הדור, ואם לא יעשה זאת הדובר לרבי יש חיילים שיפרסמו זאת בהצלחה המכתבים הכללים בעיתונות, שלטי חוצות וקמפיינים תקשורתיים עולמיים אותם מפעילים אנשי המסירות נפש.

כאשר הגאולה תבוא תתגלה האמת יהיו מי שישבו בבית כנסת מיזרוחניקי עם כיפה סרוגה וללא זקן ולקרוא את כל עלוני בית הכנסת עם מזגן וכל החמוצים למיניהם בהכשר הרבנות, בלי לשמוע את הפרבריינען של הרבי ב770 צמוד לבית המקדש בו נשמעים דברי נבואה וניסים מתגלגלים ומשקה נשפך כמים (כי בוודאי תתבטל הגזירה) ועמך ישראל (כן גם המיזרוחניקים הכי קרים קוראי שיחת השבוע מימים ימימה) יבואו להתפלש שם ולרקוד יחי עד שינועו אמות הסיפים, ואתה תצטרך לכתוב בקרירות עוד דבר העורך המתאר את ההתגלות כתמהונית, קבוצת מיעוט ההולכת ומתמעטת, זו לא חב"ד, אלו כמה חוזרים בתשובה שלא מייצגים וכו' וכו' וכשתפגוש חסידים כשיזדמן לך תספר שהוציאו את דבריך מהקשרם.

אין כוונתי לתקוף אותך חלילה, אלא רק להראות לך הנולד.

סתם, מעריץ של הרבי.
י"א באלול תשס"ח
25. אילו היית יוצא בהודעה לעמך ישראל להגיע כולם אנשים נשים וטף לרבי בשנת הקהל
כל זה לא הי'ה קורה
י"א באלול תשס"ח
26. תגובה ל-24
שכחת לציין שהירקות יהיו אוצר הארץ ולא חלילה שמיטה לחומרא
י"א באלול תשס"ח
27. 24 - כשתבוא ההתגלות אפילו אתה תתרפא
זה כחו של מלך המשיח.

תתפלל חזק.
י"א באלול תשס"ח
28. ל15 תגובה 7 זה משיחסט או אנטי משיחסט? נראה לי שלא!
ת
י"א באלול תשס"ח
29. מאמר חזק
י"א באלול תשס"ח
30. מאמר מושחז של מנדי ברוד!! אבל....
האמת, לא ציפיתי שמנדי יצליח לצאת מהתגובה של אברהמי ככ יפה
אבל אם תשימו לב שאת עיקר תגובתו מנדי כיוון לדברים כלליים ולא נכנס לדומאות שאברהמי העלה,
לכן נוצר הרושם שמנדי אכן הציג תגובה יפה אבל השאיר את כל השאלות של אברהמי פתוחות על כנם.
י"א באלול תשס"ח
31. פניה נרגשת
לאחר קריאה מדוקדקת במאמרו של דובר חב"ד הרב מנחם ברוד שי' אני פונה אליו באמצעותכם אם ניתן לסמן לנו בתחילת כל מאמר איזה מאמר מותר לתפוס בקלילות ואיזה יש לקרוא בכובד ראש. איזה מאמר יש לקרוא בין הבשר לדגים ואיזה מאמר מותר רק אחרי החמין.
י"א באלול תשס"ח
32. מה תמוה במאמר?? אתה הוא המטרה אותה יצרת בעצמך כשסטית מדברי הרבי , והא ראי'ה שאתה מרגיש מותקף.
יוצר מטרות ויורה לעברן, אם כך אתה ביטול במציאות ממש, אז מה בדיוק מפריע לך??
י"א באלול תשס"ח
33. תגובה למנחם ברוד
ב"ה

קצר ולעניין -

1. המפרסמים פרסמו את המאמר בשלימותו, עכ"פ את כל תוכנו.

2. אני מסכים איתך שמר אברהמי יודע לכתוב, אבל הוא גם יודע לקרוא ובעיקר להבין.

3. אתה אולי לא אמרת שהרבי הריי"ץ הוא נשיא הדור. אבל זה המסר היחידי שעולה מדבריך. הרי אין שום נפקא מינה למעשה אם הרבי אמר על עצמו או לא.
אם אתה באמת מאמין ברבי שהוא נביא ונשיא הדור ורק אסור לומר שהרבי "אמר על עצמו" כי הרבי אמר "בפירוש" שלא דיבר על עצמו, אז אם ככה הרבי "בפירוש" אמר שנשיא דורנו הוא הרבי הקודם!... איך תסביר זאת? מה תגיד מנדי ברוד?

4. נמאס כבר להגיד לך שכל העיוות וכל הרעש אתה יצרת. אין שום עניין ושום הוראה למעשה ממאמרך רק בלבול.

5. "בכל פעם שהוצאנו-לאור דברי פרסום ושלחנו אותם לרבי, הייתה לנו תשוקה עצומה לדעת איך הרבי הגיב. ודאי ששמחנו כשהיו ביטויים של קורת-רוח, והיה חשוב לנו מאוד לדעת אם יש הערות כלשהן. לא-אחת הדפסנו מיד מחדש פרסומים שונים, כשהיו הערות מהרבי, אפילו אם היו אלה הערות של שיפור ויתר שלמות, ועדיין החומר הראשון טרם אזל"...

האם גם מיד לאחר פרשת שופטים תנש"א פרסמתם מאמר מחדש כהערת הרבי? ולו רק ליתר שלימות?..

6. מה ביקש הרבי ללמדנו? נו, יש לך זכות מלאה לחשוב ולהסיק מסקנות מה הרבי רצה. אבל אין לך שום זכות לבוא ולהטיף מוסר על אמונת אחיך החסידים.
זה נכון. הרבי מעולם לא אמר על עצמו "אני נביא" כמו שמעולם לא התבטא "אני משיח" או "אני רבי". אבל הוא אכן מצא דרכים אחרות לומר זאת ואין כאן המקום להאריך בדברים המפורסמים.

7. הרבי גם אמר במילים מפורשות: "נשיא דורנו דער רבי דער שווער"...
איפה אתה בתמונה?

8. אדם מן הצד מבין את הדברים כפשוטם. לכן הוא נקרא 'אדם מן הצד'.

9. כאן למעשה התגלה סודך. אתה מודה שבאת לצנן ההתלהבות. שכן השיחה המוגהת היא איננה "מפורשת" כ"כ...ובכן מנדי, לידיעתך הרבה אין כאן שום ערפול. הרבי הוא נשיא ונביא ומשיח של דורנו ודאג להעביר לנו מסר זה באופן הבהיר ביותר. צריך רק עיניים בראש.

10. מדוע אינך עונה לשאלתו של הרב אברהמי? קל מאוד להתחמק ולסובב את הגלגל. אדרבא, אתה הוא זה שכתבת במאמרך שנשיאות הרבי ונבואתו היא רק בגדר "הרגש" בלבד...

לסיכום. כולנו מודים בסך הכל שהרבי שלנו נשיא ונביא. למאי נפקא מינה אם אמר על עצמו או לא?? אם תאמר לי בגלל שהרבי אמר שלא דיבר על עצמו, זה סותר את פרסום הרבי כנשיא (דבר שגם אתה מסכים איתו), שהרי הרבי מפורשות אמר אין ספור פעמים "כ"ק מ"וח נשיא הדור".

בתקווה להתגלות הרבי נשיא דורנו ממש עכשיו ולא יום קודם!
י"א באלול תשס"ח
34. 14 שנים של שטיפת מח וטמטום המח עשו את שלהם
אתה מסתכל בתגובות אחד אחרי השני ובא לך לבכות שזה הרמה של הכותבים.
אנשים שלא מסוגלים להבין משהו עם קצת עומק וחילוק בין ענינים.
הכל צריך להיות מגושם ופשטני כמו שפה של מוכרים בשוק או אוהדים במגרש כדורגל.
זה תוצאה של 14 שנות שטיפת מח ע"י המשיחיסים שפשוט טמטמו את המח של האנשים, שהם כבר לא מסוגלים להבין ענין דק ורוחני והכל נהיה מגושם וזריקת סיסמאות.
ממש כואב הלב
אוי מה היה לנו.
י"ב באלול תשס"ח
35. הרב ברוד , המשך לפרסם בגאון את דבר קודשו של הרבי
ואל תתיחס לשולי המחנה המנסים לעשות מחב"ד חוכא וטלולא

התקשרות להרבי היא בנח"ר לו ,
ולא כשעושים להיפך (גם כשעושים את בטעות או בשוגג)
י"ב באלול תשס"ח
36. האומר שמועה זו נאה ושמועה זו אינה...
מר ברוד יקירי, עשית כתבה שלימה על איזה ידיעה מרעישה ששמעת מלייבל וזה מותר ובשבילך זה מספיק חזק לכל הפחות כמו שיחה מוגה מהרבי. אבל כשמצטטים שיחה בלתי מוגה שפירושו שהרבי אמר את הדברים ברבים וישנם יותר ממאה עדים ולא רק אחד... (שאגב, להבדיל זה ההבדל בין היהדות לנצרות וכו' ואכמ"ל) אז, זה אתה מתעקש שיצטטו רק מהמוגה כי שם "לפי דעתך" זה יותר מטושטש.

הרי אתה בעצמך אומר (נצטט) "הבנתם? הרב גרונר יושב עם הרבי לכוס קפה, הרבי קורא את 'שיחת השבוע' ומעיר הערה סתמית כשיחת ידידים, והרב גרונר מיד רץ החוצה, בלא שנתבקש, מטלפן מארה"ב לאה"ק ומדליף את הדברים"....

ומכאן נשאל אותך ידידנו היקר...

האם הרבי לדעתך יצא להתוועדות לכוס קפה???

למה שלא נקח את הדברים בתור מקור לפחות יותר חזק ממה שהרבי אמר למזכיר שהיה איתו לבד בחדר??
י"ב באלול תשס"ח
37. ל-36 - זה ראיה לסתור
כאשר ב"הנחה בלתי מוגה" כתוב משהו שאח"כ הושמט או השתנה בשיחה המוגהת, יכול להיות 2 אפשרויות:

1. או שזה שכתב את ה"הנחה" לא דייק ובאמת הרבי לא אמר ככה,

2. או שבאמת הרבי אמר את זה אבל לא רצה לפרסם את הדברים בצורה זו אלא בצורה אחרת.

אז ממה נפשך - אם הרבי לא אמר, אז ודאי שה"הנחה" זה לא ראיה, ואם הרבי כן אמר אבל לא רצה לפרסם, אז יש לך הוראה ברורה שהרבי לא רוצה שיפרסמו ככה.

ואם למרות שהרבי שינה את זה בשיחה המוגהת בא אח"כ מישהו ומוציא מ"הנחה בלתי מוגה" ומפרסם - פשיטא שהוא עושה נגד רצון הרבי.
י"ב באלול תשס"ח
38. פשוט תנוקים!!!
אני לא מאמין שהגענו לכזאת תת רמה לכל המשיחסטים אנא אם משעמם לכם אנו לא אשמים אז בבקשה את הזבל שלכם תכתבו בחב"ד אינפו שמה זה אתר בידור למשועממים כמוכם פה זה אתר ענתי אז בבקשה קצת פרטיות אל תכניסו את האף שלכם למקומות לא לכם ואגב אני לא מבין איך אתם מעיזים לכתוב נגד הרב ברוד מי אתם?! הרב ברוד יודע קצת יותר ממכם הוא מתעסק אם זה כבר שנים
י"ב באלול תשס"ח
39. הרב ברוד עושה שימוש לא הוגן ברב גרונר!
ראשית רציתי להביע הזדהות עם נקודה אחת עקרונית שמביע הרב ברוד
היחס של הרבי לרבי הקודם כנשיא הדור הם עבורנו דברים אמיתיים כיון שהם נאמרים ע"י הרבי אך כמובן ללא סתירה כלל לידיעה הברורה והמוחלטת בפשטות שהרבי הוא נשיא הדור (ונשיא אחד לדור!)
, כפי שהדבר מתבטא במלוא העוצמה במאמר הראשון של הרבי שאנו בדור השביעי!
ושם תובע שעלינו לדעת ולהכיר בכך שאנו בדור השביעי!
ומחלק את דור השביעי מדור השישי באופן של אין ערוך ("שמים וארץ").
אלא כפי שמדגיש במאמר זה עצמו שמעלת השביעי אינו מצד עצמו, רק שמתוך שהוא המשך לקודמיו וכו'.
וכפי שידעו החסידים לתווך ולהכיר בין שני הענינים ואיך שאינם בסתירה כלל, ואכמ"ל.
ובמילא, מכיון שרצונו של הרבי וכן הוא האמת הרי חסיד שהולך בדרכי הרב, כשמביע ענינים של הרבי שנאמרו בצורה שתשלול את התוקף כאילו דיבר על עצמו, גם הוא מביע אותם באותה צורה עדינה ומיוחדת בה התבטא הרבי. ולא תמיד התרגום של הדברים בצורה של הוצאת הפנימיות כלפי חוץ מראה על גדולת החסיד המתרגם, לפעמים זו הוראה על גודל הגישום ואי הרגישות של החסיד המתרגם וכו''.

לאידך החסיד עצמו, דוקא לאור הידוע עד כמה היחס הוא של הרבי לרבי הקודם, בתקופה שרואים ענין מיוחד מצד הרבי להבלטה במעלת נשיא הדור באופן ש"מנחם שמו" ובאותה השיחה של שופטים גופא באופן יוצא מן הכלל, לאחר שמבאר ענין הנבואה אצל הרבי הקודם מבאר שזה נמשך בתלמידיו וכו', הרי שבוודאי שהחסיד מצד עצמו מבין שישנו ענין מיוחד בעבודתו להדגיש מעלתו ובשמו של נשיא הדור, גם כלפי חוץ אך כמובו באופן המתאים (באופן וברגישות ועדינות כפי שנאמרו בשיחה).

אך בכל זאת יסלח לנו הרב ברוד אם נאמר כלשון הכותרת "סוד בברוד" שרק עפ"י סוד אפשר הי' לפרש שזהו תוכן הכתבה שלו. אם הי' הרב ברוד יהודי קשה הבעה בכתב, שאינו יודע ורגיל בכתיבה היינו סולחים לו ואומרים שפשוט לא הטיב להביע עצמו, אבל נדמה שלא כן הדברים.
ובפשטות, הסיפור עם הרב גרונר שעליו מנסה הרב ברוד לבנות ולשכלל ולפאר (וגם קצת להרחיב) איננו כלל אמת המידה לגישה שהובאה לעיל!

ואם לא מספיק הרי שהתגובה הנוכחית של הרב ברוד מוכיחה עוד יותר על כונה לא טהורה.
הגישה הדמגוגית להציג את דברי הרב גרונר כזהב מזוקק שכל מילה מדויקת ומזוקקת, ועוד יותר מכוונת וכו' (ובזה גופא דוקא כפי הבנת הרב ברוד) ודברי השיחה המוגהית הם הבלתי ברורים והם צריכים להוכיח את עצמם, זהו אבסורד, ודמגוגי' זולה מאוד
י"ד באלול תשס"ח
40. ל- 36 כל מילה פגז
ב"סד

אולי תשב עם מנדי ברוד על כוס קפה ותסביר לו את זה.
י"ד באלול תשס"ח
41. הרב ברוד שליט"א אל תירא ואל תחת
שנים מלעיטים אותנו בשקרים ובדיות איומים ומניפולציות.
הגיע העת, גם אם באיחור עצום, לשים את הדברים על השולחן.
המשיחיתים אמנם ימשיכו להשחית אבל עכ"פ אנו נמלא את חובתנו כלפי רבנו זי"ע שדמו נשפך כמים בחוצות כל עיר על ידי המשיחיים השקרנים ואין פוצה פה ומצפצף!!
י"ד באלול תשס"ח
42. תפנימו!
"חבל שכל דבר נהפך מיד למלחמת-עולם, וכל מחנה מתייצב מיד מאחורי מה שהוא תופס כ'דגלים' שלו. אם נלמד להקשיב איש לדברי רעהו, ולא נמהר לתקוף בשצף-קצף כל דבר שזז – אולי באמת יבוא משיח יום אחד קודם"

הבנתם זה מה שברוד אומר, מומלץ לכוווולם להפנים!!!!!!!
י"א בטבת תשס"ט