ב"ה ערב ש"ק, ט' ניסן תשפ" | 03.04.20
שאלות (קשות) בנושאי צניעות

ידועה ההוראה של הרבי שבענייני צניעות יהיה במוסדותינו לא פחות ממקומות אחרים. לצערנו רבים לא מודעים לפרטים • מאת הרב רפאל לוינסון


מאת הרב רפאל לוינסון, שליח ורב היישוב תל עדשים

ידועה ההוראה של כ"ק אדמו"ר שבענייני צניעות יהיה במוסדותינו לא פחות ממקומות אחרים. הרבנים והמנהלים מוכנים לקיים זאת, אך לצערנו לא תמיד מודעים לכל הנושאים והפרטים שבדבר.

לאחר שיחות עם כמה רבנים מאנ"ש, הנני להביא לידיעת הרבנים והמחנכים: ברוב המוסדות דורשים עובי מינימלי של 40 דנייר. בתקנוני הצניעות מוסיפים על זה, שגם בעובי זה יש לשים לב שהרגל לא תהיה ניכרת.

[אגב, גם אם היו 'בית יעקב' מקילים בזה, הרי לנו, חסידי חב"ד, אין אפשרות כזאת, ע"פ פסיקת אדמו"ר הזקן בשו"ע (או"ח סי' עה ס"ב), שיש לכסות מהברך ועד לפני כף הרגל, ולא רק ההחלק העליון (ראה ריכוז הדעות בזה בס' 'הלכה ברורה' להרב דוד שי' יוסף שם בבירור הלכה ס"ק ט)].

ללא ספק: גרב "רגילה", בעובי של 20 דנייר, גם אם אינה בצבע הרגל, ניכרת הרגל דרכה. אף אחד מהרבנים עמהם דיברתי בנדון לא הצליח להסביר מדוע "יש נוהגין" להקל בעובי הגרב באופן כזה, שבבגד אחר לא יעלה על הדעת להקל ללבוש בגד כה שקוף. (והנטען כלימוד זכות בשו"ת 'אגרות משה' (אה"ע ח"ד סו"ס ק) - שאין זה שקוף אלא כמראה הבשר בלבד, אינו קיים במציאות אצלנו).

למותר לומר, כי כותב מכתב זה אינו רואה עצמו כמטיף וכפוסק לאנ"ש, אלא כאב לבנות, שבכל שנה עליו להסביר להן מחדש מדוע צריך לנהוג אחרת ממנהגם של "גדולי החסידות" ושל ציבור אנ"ש בכללו.

מהראוי להביא את הדברים לפני בי"ד רבני חב"ד (תוכן הדברים הנ"ל כבר נשלח לחלק מהם) ולבקשם לפרסם פסק-דין ברור ומחייב, ואין שמחה כהתרת הספיקות.

אגב, כדאי לבקש גם פסק ברור בנוגע לחולצות טריקו, האם הן אסורות, והאם כולן או רק מקצתן.

כ"ז במנחם-אב תשס"ז
הגב לכתבה

תגובות
13
1. הוא בהחלט צודק.
אולי באמת שהרבנים יפרסמו איזה שהוא פסק הלכה?

בת אחת
כ"ח במנחם-אב תשס"ז
2. זה מצב עצוב
זה מצב עצוב מאוד כצריכים לעורר את הרבנים בחב"ד לעשות מה שהיו אמורים לעשות מעצמם לפני הרבה זמן, מה שהי'ה מונע את המצב האיום שאליו הגענו...
איך אפשר לכבד רבנים שבקושי אומרים מילה על המצב האגום הנוכחי?
רבנים ומחנכים לעניין לא היו נותנים למצב להגיע לזה!!!!
כ"ח במנחם-אב תשס"ז
3. כמה הערות
ייתכן מאד שהרב לוינסון צודק אך נראה לי שהוא קצת מנותק מהמציאות.

כאחת שעברה מסכת של השפלות בזמן לימודי התיכון בכל פעם שלא הופעתי בלבוש שייתכן ולא היה ראוי באמת לבת חב"די אבל הצורה שבה סיפרו או העירו הותירו לי צלקת עד היום אני כלל וכלל לא מתפלאה שיש כל כך הרבה מרד בנושא הזה.

אז לפני שמדברים על דנייר תדברו בצורה נאותה ומכובדת לבנות ואז, אולי כאשר אתם מראים להם שאתם מכבדים אותם יהיה מקום בעתיד לדון בעובי הגרביים.
כ"ח במנחם-אב תשס"ז
4. 'משפחה חסידית ' מפחדים
אני פשוט לא מבינה!
נושא הצניעות, עיקרי העיקרים של היהדות, ע"ז אמותינו מסרו את נפשם, עלינו להקפיד על זה מאוד,

ובראותינו, את המצב כיום, כמובן שעל הרבנים לזעוק!

השופר של הרבי- כפר חב"ד, והמוסף שלו 'משפחה חסידית' היו שם במהלך השנה כמה כתבות הקשורות בעניין הצניעות.

אך היה ניראה שהכתבה נעשתה בחיל ורעדה... ההלכות רק פעם אחת במהלך השנה הוזכרו ברורות! וכל פעם שנזכר כאילו מציינים כדרך אגב.

מפחדים להטיח בקהל את האמת!

צריך לתבוע מהעורכת פראדי ברוד- לא לפחד!!!!!!!

פראדי- אל תפחדי!!!!!!!!!!

תזעקי, תביאי מאמרים, תאמרי את האמת בפנים!

בזכותך יכול לבוא שינוי מבורך!

לך יש את הכלים!

עשי זאת!
כ"ח במנחם-אב תשס"ז
5. למגיבה 3
מה הקשקשת הזו?
האם מותר ללכת עם כאלו גרביים או לא?
אם לא, אז בגלל שמתיחסים לא יפה זה סיבה ללכת נגד ההלכה????

זה שלא מתייחסים יפה לבנותף, ולא מסבירים להן בצורה עדינה זו בעיה בפני עצמה, נכון, זו בעיה חמורה, אבל לא להצטדק ביחס המשפיל!!!
כ"ח במנחם-אב תשס"ז
6. הורה לבנות
מדוע היגענו עד כאן??!!
2007-08-13 02:37:24
יפה כתב הרב לוינסון - אך התייחסותו היא לענפים ולא לשורש העניין כדלקמן:
כידוע הרי שכל דבר חיצוני נובע מהליך פנימי- ולכן לבוש הבנות במקרה דנן היא פעולה של הליך םנימי הצריך תיקון וממילא החלק החיצוני יאבד מאליו .
אבל הרי בכל זאת ישנה בעיה? והשאלה מנין היא נובעת??!

כותב שורות אלו זועק כבר זמן רב על תוכנית הלימודים בבתי ספר של בית חנה ברחבי הארץ, הרי כמות החומר של לימודי חול על פי מתכונת משרד החינוך לא משאירה מקום במוח הנשי לקלבת חלק רוחני, קצב המבחנים וכמות החומר החילוני לא מביישת אף מוסד חילוני ברחבי הארץ.
האם ישנה בקורת על החומר הנלמד? כתב אדמו"ר הזקן בתניא את הסכנה הישנה בלימודי חול - והדגיש שרק הרב"ן והרמב"ם יכלו לעסוק בכך.

ואילו במוסדותינו האבקים ההורים על חינוך בנותיהם בהסבר חסידי- אבל נפשם של הבנות מונחות במבחנים ובציונים.
מחקר קטן שערך כותב השורות כאן - גילה שאין בין המורות כל קשר לגבי הכמות שכל מורה "מעמיסה" על כתיפות הבנות במשך השנה מדי יום ביומו, והחומר הנלמד ברובו ככולו - הם מקצועות חול גרידא.

לזעקת כותב השורות עד מתי יהי זה לנו למוקש?? נענה "תכבד עליהן העבודה ואל ישעו בדברי הבל" - ולכך ענה כותב השורות " ולא שמעו אל משה (שבדור) מקוצר רוח ומעבודה קשה".

מנין יתאפשר לבנות להתחבר יותר נפשית לרוח החסידות? לרבינו נשיא השור? לאהבת ישראל? בין אחת לחברתה? מנין תשאבנה את הכוחות לכך ?? מגאוגרפיה? מתמתיקה? ביולוגיה? אנגלית? הנדסה? וכו וכו
הזמן לחלק החסידי הוא מינורי ולא בא כלל לידי ביטוי. ואי לכך בנות המרגישות שהן נחנקום מחפשות קצת "אויר" והן מוצאות אותו במקום הלא נכון או בהשלמת חוסרים ע"י לבוש ואימוץ דיעות חיצוניות - כי הרי המוח כבר מלא במקצועות חול וחול וחול.

עתה באים וזועיקם על התוצאות או על הענפים היוצאים מהשורשים המקולקלים - אבל שורשים אלו גדלו במוסדותינו ע"י המורות שלנו וע"י הנהלת בתי סיפרנו !
אין כמובן להאשים כאן אף אחד ואחד מאנשי החינוך אשר עושים את עבודתם נאמנה עבודת קודש - .
אבל האם משרד החינוך המתנה מתן תקציב למוסד בית חנה הוא אשר יקבע את הלכי הרוח והלימודים בבית סיפרנו??1
האם ישנה מודעות להליך האמיתי הקורה בנפשות הבנות???
מה הוא השיח בבית הספר בין הבנות או בהפסקות???!!

במה ראש הבנות יותר מלא?? בחומר הנלמד אן בחומר החסידי? התחרות בין הבנות על הציונים במקצועות החול הרבים מביאה אותם לאבד את האיזון החסידי הפנימי שעוד יכולים הורי התלמידה להעניק בבית.

ובאם הרב לוינסון היקר שואל לגבי הלבוש - אנא גע יותר בשורש -וכך מימלא יתייבשו הענפים.
יש להוקיע ולהאבק במתכונת הלימודית היום בבית סיפרנו המלאה ב- 90% לפחות לימודי חול עם דרישות למצוינות בהם.
אם כן כיצד באים לבנות בתלונות או להורים שישגיחו על לבוש בנותיהם כאשר אין להן מקום "מוחית" לקלבל הרגש מנימלי חסידי.

כל הורה אשר מעורה בנושא ורואה את לחץ בנותיו להצליח רואה גם את המועקה שלהן וקצרה ידו להושיע.

כותב בכאב
הורה לבנות

כ"ח במנחם-אב תשס"ז
7. למגיב/ה מס' 5
ייתכן ואתה חושב שאני מקשקשת, זכותך!

אך עצה קטנה לחיים: ברגע שמכריחים בן אדם לעשות משהו, אפילו אם זה משהו שהוא מחוייב בו ועושים זאת בצורה נגטיבית ומשפילה אותו הבן אדם אוטומטית מתנתק.

אין מה לעשות, כיום זה לא עובד. במקום לצעוק, לגנות ולהשפיל בחורה שהתלבשה בחוסר צניעות צריך לקחת אותה הצידה, לדבר איתה בצורה יפה, אולי אז תהיה שינוי.

אגב, שורש הבעיה אינה מצויה באופנות החדשות או בהשפעות מבחוץ אלא בחוסר התוכן כיום, הן בבתי הספר והן בבתים שעומדים חסרי אונים מול התופעה.

ברגע שמורות תהיינה עסוקות יותר בתוכן, בפמיניות ובלהראות דוגמא אישית חסידית בשמחה ואהבה להקב"ה וליהדות ויחדירו זאת לבנות, ממילא, בחורה לא תרצה להתלבש בצורה שבו לא תייצג את אשר יקר לה.

כנראה שאם כל כך הרבה בחורות לא אכפת להן מגדרי צניעות מינימאליות משהו מאד פגום באהבה שלהם להקב"ה וליהדות.
כ"ח במנחם-אב תשס"ז
8. למגיבה 5, 7
אכן המצב כואב.
אבל אל תקחי ללב. המצב הרוחני קשה מאוד הרבה הרבה יותר מחוץ לחב"ד.
זה כנראה חלק מהתקופה של עקבתא דמשיחא, בימים אלו של בלבול חוסר אמת (במיוחד מאז ג' תמוז) ופילוג צריך להישתדל עד כמה שאפשר במצוות ולהיות בשמחה שזכינו בכלל לעשות מצוות.
אל יפול רוחכם
היו חזקות.
כ"ט במנחם-אב תשס"ז
9. משנה ברורה
עיין משנה ברורה סימן עה שכתב שמתחת לברך הכיסוי הוא תלוי במנהג
ב' באלול תשס"ז
10. א.
הגר"ש ואזנר כבר כתב, ש"משנה ברורה" הביא פסק של "חיי אדם", אשר טעה בפירוש מלת "שוק" (הוא החשיב אותו לירך). כלומר, לכולי אלמא צריך לכסות שוק מן הדין
ז' באלול תשס"ז
11. בנידון שלנו הרב לוינסון מקיים ורק אח"כ מדבר
בס"ד
הרב לוינסון מקיים הלכה למעשה את מה שהוא העיר/האיר, והבנות ב"ה שמחות לקיים רצון השם ללא צער אלא מעוררות את חברתן.
ח' בשבט תשס"ח
12. אני מסתובבת ללא גרביים ןחצאית עד הברך והפלא ופלא אני יראת ה'
זה לא חשוב כל הקישקוש הזה על 20 דינר או 40 דינר קודם תיהיו בני אדם!
כ' בסיון תשס"ח
13. אני יודעת שזה דיון ישן ובכל זאת
אני לא נמצאת במוסד חב"ד ולכן אין לי מושג אך דברים מתנהלים שם אבל אני מנחשת שבמוסדי חבד כמו כל מוסדי העולם כל מקום מתנהל אחרת.
אין ספק שלימודי חול יכולים להפחית בכמות לימודי קודש וחסידות אך במוסד הנכון הם אומנם יפחיתו בכמות אבל לא באיכות. אני מעולם לא האמנתי שדברי פי רב אחד שאינו הרב המרכזי שלי הוא ההלכה הברורה אז למרות שאני מאריכה שת השו"ע והולכת רב בדרך זו יש להבין שעד יוקם סנהדרין אני תמיד יהיה בספק ש"חייב" ללכת עם גרביים זה שטויות צניעות תמיד ומעולם הייתה דבר יחסי ואנחנו כבר לא בגלות בארץ הנורמה היתה סנדלים (אולי לא בצפת ירושלים וחדומה) ולכן סנדליים ללא גרביים נחשב צנוע עד שקבוצה קטנה שעשתה עלייה החליטה שלא למה? כי כך הם נהגו בגלות. אז הקרואים חרדים שחושבים שאנחנו עדיין בגלות תחת איום של נשואין מעורבים עם גויים תלבשו גרביים בכיף עם אתם לא מאמינים שאנחנו קורבים לגאולה זה בעיה שלכם. אבל חברי היקרים למרות שהקרואים חרדים גדלו מאכלסים שטח רב בערי ישראל צריך לזכור שיש המתירים ללכת בלי גרביים משמע שהליכה עם גרביים זו החמרה בזמן שלשון הרע לדוגמה זה איסור לכל דבר אפילו בעולם הקראוי חילוני זה נחשב לא מוסרי אז למה לדון 20 דינר או 40 דינר כאשר יש נוהגים 0 דינר תדנו למה אכפת לילדינו ללבוש דבקה 20 דינר הרי עם 2 סוגי הגרביים חם וצריך להתרגל אלהין אז למה הם לא פשוט מקבלים את זה בכניעה. כן אפשר להאשים את הכול בלימודי חול אך הם לא הבעיה הגישה ללימודי קודש וחסידות הם הבעיה. בן אדם שמורד הסביבה משפיעה אבל זה אשמת החינוך בבית לא בבית הספר שנמצאים בו מחצית היום רק כדי ללמוד כמו רובוטים. מהות החיים נמצאת בצורת החיים בבית ולא בלימוד הרובוטי במוסד הלימודי אשר גם בהפסקות אין זמן לסיים כל דיון שמתחילים בו. זה לא עניין של פסק הלכה כי אין פסק הלכה כל משפחה הולכת לפי הרב שלה ותאמינו לי כולם יודעים מה הרב שלהם פוסק עם הם עושים את זה זה כבר סיפור אחר.
בקיצור כן זה קריטי 40 או 20 דינר אבל לא צריך לפרסם פסק הלכה רוצים פסק הלכה לכו לרב שלכם או שלחו לא מכתב הוא יתן לכם פסק הלכה אחד על אחד כמו שזה צריך להיות כי כל אדם הוא שונה וכל מגזר הוא שונה ויש מנהגים שונים וצורות שונות לקיים את המנהגים האלה.
וגם אחרי שיהיה לנו סנהדרין אתם תראו שכל אדם יקבל פסק שונה תלוי במצב שלו ובמצב הסביבה שלו ובמצה התקופה בה אני חיים כי כן "הלכות" משתנות מתקופה לתקופה וממקום למקום.
י"ז באייר תשס"ט