ב"ה יום חמישי, כ"ה שבט תשפ"ב | 27.01.22
שלשה סוגים של שנאת חינם

סיגרו לרגע את המסנג'ר, צאו מדפי האינטרנט והצטרפו להתוועדות חסידית עם אתר 'שטורעם' • השבוע מתוועד הרב אלתר אליהו הכהן פרידמן

לאחרונה מדברים הרבה במחננו על אחדות, ועל הדרכים להגיע לכך. כדי להגיע לאחדות, לכל לראש עלינו לבדוק כמה סיבות לפירוד שקיים.

בית המקדש השני נחרב בגלל שנאת חינם, כידוע. אומרים בדרך הצחות, כי שני דברים נשארו לנו מן הבית השני: הכותל ושנאת חינם.

מהי שנאת חינם? לא שייך לומר שאני שונא מישהו ללא כל הצדקה! מה זה ה'חינם' הזה?

בחסידות מובאים שלושה הסברים על מהי שנאת חינם.

שנאת חינם הראשונה היא:

מישהו סיפר לי כי פלוני בן אלמוני דיבר בגנותי או איים עלי, ולכן אני שונא אותו.

זוהי שנאת חינם, מכיוון שאם הייתי בודק, וניגש לאותו אדם ושואלו האם אמת הדבר ואם כן מדוע מסתבר שברוב המקרים היה מתברר כי המידע הועבר עלי הוא שגוי במידה זו או אחרת: או שלא נאמרו הדברים מעולם, או שנאמרו לא ברצינות, או שהוצאו מהקשרם, או שהושמט פרט חשוב וכדומה. אנו מנצלים את ה'אמונה פשוטה' שישנה אצל כל יהודי כדי להאמין באמונה פשוטה להולכי רכיל ומחרחרי ריב, מבלי לברר 'הכצעקתה'.

מספרים, שרב מסוים הגיע לחתונה עם הגבאי שלו. כשהוא ניגש לומר 'מזל טוב' לבעל השמחה, אמר לו בעל השמחה: "קיינר האט דיך נישט געריפען" (אף אחד לא קרא לך). הגבאי היה בטוח שכשרבו ישמע את התייחסותו המעליבה של בעל השמחה יסוב על עקביו ויצא מהארוע. כך מתייחסים לאורח? אבל אותו רב עשה עצמו כלא משים לב ונשאר בחתונה. לאחר שיצאו השנים מהחתונה החליט הגבאי כי לא ניתן לעבור על כך בשתיקה. הלך והזמין אסיפה דחופה את חברי הקהילה וסיפר להם את אשר אירע. לאחר דין ודברים הוחלט להוציא כתב מחאה נגד בעל השמחה על כי ביזה את הרב, ולפני שהודפסו המחאות החליטו ליידע את הרב במהלך. תמה הרב "למה להוציא מחאה?" ענו לו "הוא ביזה אותך!" "אותי הוא ביזה?" שאל הרב.

קם הגבאי והזכיר לרב את אירועי אותו לילה. ענה להם הרב: שמעו מה היה, אותו בעל השמחה הגיע מחו"ל לחתן את בנו בארה"ק ולא היה לו מכשיר נייד, אז אני נתתי לו את המכשיר שלי ואמרתי לו שהיות ובכל מקרה הפלאפון שלי לא בשימוש הרבה יכול להשאיל את המכשיר, ואם יהיו שיחות חשובות שידווח לי, וכאשר נפגשנו בחתונה הוא אמר לי ש"אף אחד לא התקשר אליך!".

שנאת חינם השניה היא:

פלוני באמת עשה לי רע, פגע בי וכו', ובכ"ז אם אני שונא אותו. זה נקרא שנאת חינם!

אם הייתי מאמין והייתי מפנים את הנאמר בתניא שעל הניזק כבר נגזר משמים וזה שפגע בי אינו אלא שליח של ההשגחה העליונה, ואם הוא לא היה עושה זאת, זה היה נעשה על ידי מישהו אחר, על כן אין לי כל סיבה לשנוא אותו. אם אני בכל זאת שונא אותו, זוהי שנאת חינם, שנאה ללא כל סיבה מוצדקת.

מסופר שחסיד אחד ניגש אל הרה"ק רבי אהרן מקארלין והתאונן על העדר שלום בית. אשתו נוהגת לחרף ולגדף אותו בפני אורחיו ומבזה אותו, סיפר. נענה ר' אהרן לבקשת החסיד בירכו והשקט החל לשרור בבית.

לאחר תקופה לא ארוכה, יצא לאותו חסיד לנסוע לרגל עסקיו לקייב. כשהלך ברחוב הראשי התנפל עליו גוי והרעים עליו בקולו: "יהודי מלוכלך, החזר לי את כספי". לא עזרו לאותו חסיד כל טענותיו כי מעולם לא נגע בפרוטה לא לו, והוא הובל אחר כבוד לבית המעצר המקומי כשלאורך הדרך זכה לקיתונות של בוז מהעוברים ושבים.

לאחר דין ודברים בבית המשפט הובררה חפותו של החסיד, והוא שוחרר. חזר אותו חסיד לעיירתו וניגש היישר לביתו של ר' אהרן, כשהגיע לפתח הבית הופתע לראות את ר' אהרן ממתין לו בפתח הבית, עוד לפני שהחסיד פצה את פי אמר לו ר' אהרן: "לא צריך לספר לי, אני יודע הכל. אבל ברצוני לשאול אותך שאלה: אם נגזר עליך לסבול בזיונות והשפלות - איפה יותר עדיף - בבית שלך, או ברחוב הראשי של קייב"?...

שנאת חינם השלישית היא:

השנאה המוזכרת בקונטרס 'החלצו', שאני שונא בן אדם לא בגלל שמועות שהגיעו לאוזני, וגם לא בגלל שהוא פגע בי, אלא בגלל שהוא קיים. הקיום שלו מאיים עלי. ההצלחה שלו והמעמד שלו מאיימים על המעמד וההצלחות שלי. זו השנאה הכי גרועה, שהישות שלי לא נותנת מקום למציאות של השני. זוהי השנאה הכי גרועה, א ביטערע און פינסטערע שנאה".

אנו מתמודדים עם שנאת חינם כבר למעלה מ-2000 שנה, ולא הצלחנו עדיין להתפטר ממנה. עלינו לסיים את המשימה ולהתפטר מהנגע, מהמחלה הזו שנקראת שנאת חינם.

התרופה לכך, היא כמו שהרבי כותב – אהבת חינם! למרות שאין לי שום סיבה לאהוב את השני, בכל זאת אני אוהב אותו. אהבת חינם היא התרופה והתיקון לשנאת חינם.

לחיים, חסידים!

כ' בשבט תשס"ז
הגב לכתבה

תגובות
11
1. kol hakavod
yafט yafט bli "negleh" keminagenou laaharona
כ"א בשבט תשס"ז
2. המאמר נפלא והסיפורים עוד יותר טוב
דבריו של הרב הם תרופא הפלא שצריך היום, הייתי רוצה להוסיף עוד נקודה חשובה.
אנו הורים לילדים, ולפעמים אנו מביאים מתנות לילדים שלנו, ואם אנו רואים שכתוצאה מהמתנה הילדים רבים ומתרבה המחלוקת בין הילדים, התגובה של ההורים להפסיק להביא מתנות לילדים, כי המתנות גורמים לנו לשמוע צעקות ואפילו עד הרמת ידים מילד לילדה, ומביא לנו עגמת נפש וצער, אבל כשאנו רואים שהמתנה מביא לשימחה בין הילדים ואח נהנה ושמח כשרואה שאחותו משחקת עם המתנה החדשה [אף על פי שהוא בעצמו אין לו המתנה בידיו, ואינו יכול לשחק בו כעת] אבל יש שמחה ותענוג בזה שרואה אחותו נהנה מהמשחק, ונותן לה לשחק במתנה, הנהגה זו נותן נחת להורים, ומזה נהיה להורים יותר חשק להוסיף מתנות לילדים, לכן מי ששמח בהצלחת חבירו נותן נחת לאבינו בשמים, ומעורר אצלו חשק לתת לנו יותר ויחזור ויתן יותר, ויש לאבינו בשמים נחת מהתנהגות שלנו, ורוצה להוסיף לנו מתנות, כי המתנות מוסיף תענוג ושימחה בין הילדים. הקינאה והחמדה והשינאה, גורם עגמת נפש לאבינו בשמים, והתוצאות ידועות, והתענוג והשמחה שיש לנו מהצלחת יהודי אחר מעורר עלינו חסדים גדולים, ואבינו הכל יכול ירבה עלינו מתנות עד בלי די.
כ"א בשבט תשס"ז
3. מעריץ דגול, אי שם.
ר' אליק היקר,
כל מילה - פנינה,
כל ווארט - יהלום,
כל סיפור - זהב.
אתה עדיין חושב שזה נקרא אהבה ב"חינם"?....
כ"ב בשבט תשס"ז
4. מתי יתארח כבוד הרב ב"מילה של חסיד"?...
מילים הרי יש לו,
וחסיד הוא גם,
אז מה יש לחכות יותר מידי?...
כ"ג בשבט תשס"ז
5. הרב השליח והמשפיע
הרב פרידמן נשלח לצפת עיה"ק ע"י הרבי לפני כשלושים שנה, ומשמש כמשפיע בישיבת צעירי השלוחים.

השתדלו לדייק בשמות הלוואי!
כ"ג בשבט תשס"ז
6. תענוג
היה משהו מעניין להגיד בשולחן שבת.
ישכוח לאכסניה, מערכת 'שטורעם', על הפנינה הנחמדה.
כ"ג בשבט תשס"ז
7. Yossi
Reb Elik, I enjoyed every word! We need more of these wonderful articles. Yasher Koach
Yossi, Atlanta
כ"ג בשבט תשס"ז
8. חסיד פנימי
הרב פרידמן,
חסיד אמיתי,
פנימי ועמוק
דוגמא חיה
צנוע ועניו

בתור תלמידתו לשעבר, בסמינר בצפת קיבלתי ממנו המון!!!

יישר כוח לרב, ולשטורעם ה'צינור' שמביא דבריו

הלוואי ויירבו כמותו בחב"ד
כ"ג בשבט תשס"ז
9. הריני מצטרף לקריאתו הנרגשת של חב"ד פוקט,
ומוסיף עוד כהנה וכהנה מחמאות על הכתיבה והמסר הקולע.

ואל העומדים מאחורי רעיון הטור אומר, לכו בכוחכם זה והושיעו את ישראל.
כ"ד בשבט תשס"ז
10. לא להוריד
הכי טוב, בבקשה מהמערכת להשאיר את זה בכותרת להרבה זמן, נחוץ ביותר
כ"ו בשבט תשס"ז
11. השלמה למאמר
אולי ינדב לנו אחד הקוראים סיפור הממחיש את הסוג השלישי של שנאת חינם,וכך נקבל מאמר יפה ומושלם.
כ"ו בשבט תשס"ז