ב"ה מוצאי ש"ק, י"ז חשוון תשפ"ב | 23.10.21
הכנס בירושלים
הכנס בירושלים צילום: י' בלינקו
"אחדות" על שום מה?

על איזו אחדות מדברים ולאיזו אחדות שואפים? האם יש דרך חזרה? האם עלינו לחתור לדרך-ביניים פשרנית? • הרב יהושע מונדשיין • עלה במחשבה
הרב יהושע מונדשיין


"אחדות"... מלה מתוקה... אידיאל נשגב... ובה בשעה סיסמה נבובה ומליצה שדופה, כדרכן של סיסמאות שנועדו לצרכי-פנים או ליחסי-חוץ.

"כינוס האחדות" הצטייר גם הוא מלכתחילה כתרגיל של יחסי-ציבור וכמצגת-שווא, ללא כל סיכוי – ואפילו ללא כל מחשבה ו"הווה אמינא" – לאחדות דעים, לאיחוי קרעים ולאהבת רעים.

יכולות להיות סיבות שונות למירכוז הכינוס סביב שלושת המזכירים, אך איזה זרמים הם מייצגים? על מי אמורה להקרין אשליית האחדות שהפגינה נוכחותם? האם "אחדותם" היא אחדות הפלגים השונים שבחב"ד?

חסידות חב"ד מפולגת. שום מליצות ושום "זעקה מלב קרוע ומורתח" לא ישנו את המציאות ולא יאפילו עליה.

פעם היתה בחב"ד הוצאת-ספרים מרכזית אחת ויחידה – 'אוצר החסידים – קה"ת' – עד שהתפלגו המשיחיסטים והקימו הוצאת-ספרים מקבילה; סידרת ה'אגרות קודש' של הרבי התפלגה אף היא: מכרך כג ואילך יש מהדורה "מסורתית" ולידה מהדורה "משיחית"; כיוצא בזה סידורי התפילה וספרי התהלים, שחלקם "רגילים" וחלקם טבועים בחותם המשיחיות; משפחה "משיחיסטית" שמכבדת את עצמה, לא תכניס לביתה את העתון 'כפר חב"ד' שבמשך שנים רבות היה העתון המרכזי היחידי, מפני שמשנת ההסתלקות ואילך יש להם עתון משיחי משלהם.

אותה משפחה לא תשלח ח"ו את ילדיה לקעמפ "גן ישראל" שהיה ילד טיפוחיו של הרבי, מפני שמשפחה זו ורעותיה התנתקו מהמוסדות של הרבי והקימו להם קעמפ משלהן; ילדם לא יחבוש לראשו כיפה כפי שחבשו רבותינו ואבותינו, אלא כיפה עם כיתוב שיפריד בינו לבין ילד חסידי רגיל מן השורה. הם גם יקפידו לענוד על דש בגדו "סמל" שיבדיל אותו משאר ילדי החסידים שבדורנו ושבדורות הקודמים; הוא ילמד רק באותן ישיבות שהנהיגו מנהגים חדשים אשר לא שערום אבותינו, שבהן יטעו בילד אמונות זרות לרוח החסידות ולמסורת היהדות. אבי המשפחה גם הוא אינו מתפלל במנין חסידי שמנהגיו כמימים ימימה, אלא רק באותם מניינים שנחלקו וסטו מדרכה של "חב"ד הישנה".

ויגדל הילד ויסע ל"קבוצה" ל-770. שם יהיה עליו להחליט האם הוא מדבי עילאי, מאלו שיש להם זיקה לחדרו של הרבי שבקומה העליונה, או שמא יפנה להני אינשי דלא מעלי, שדירתם בתחתונים ו"אינם מכירים" בעליונים. גם סדרי לימודיו יושפעו מהפילוג בין חסידים מן השורה שלומדים את כל כתביו של הרבי, מאותם משפיעים שהרביצו תורה בחיי הרבי, לבין המשיחיסטים שאסרו איסר על נפשם ללמוד כתבים שלא נדפסו על-ידי מפלגתם ולשמוע שיעורים ממי שאינו נמנה עם אנשיהם. גלי האלימות הגואים ב"בית חיינו" מפקידה לפקידה,  מבטאים היטב את רמת הפילוג, שאינו בגדר "אין דעותיהם שוות" בעלמא.

[לאלו הטוענים שמדובר במיעוט קיצוני מבוטל, נזכיר את דברי הרבי (אגרות-קודש, יח, עמ' רלא): "אם רצונך לעמוד על טיבה של איזו שיטה, תא חזי את ביטוייה הקיצוניים. ואף אם קיצוניותה נתקבלה רק ע"י המיעוט שלכאורה אינו תופס מקום, אף על פי כן יש בתופעה קיצונית להבליט הכיוון והמגמה של השיטה, על כל פנים התוצאות האפשריות הכרוכות בה אם לא תעלה ארוכה בעוד מועד"].

בהגיע עת השידוכין יעמוד הבן על פרשת-דרכים, ויצטרך להחליט לאן פניו מועדות: להקמת משפחה חסידית ההולכת בדרך המלך, או לכזו המנופפת בדגל "מלך המשיח". שהרי כבר שנים רבות שהפילוג גרם שמשפחות נמנעות מלהתחתן זו בזו.

וכל הנ"ל הוא רק אפס קצהו מהפילוג הקיים!

אז על איזו אחדות מדברים ולאיזו אחדות שואפים? האם יש דרך חזרה? האם באמת עלינו לחתור לדרך-ביניים פשרנית שאליה ינהרו משני העברים?

כלום זהו הפילוג היחיד בעמנו?

"אהבת ישראל" מחייבת "אחדות" בין כל הפלגים והזרמים למיניהם; האם "אחדות" זו משמעותה "מיזוג השורות" וביטול הייחודיות?

כולנו – עם ישראל כולו – בני אב אחד אנחנו; האם משום כך עלינו לשבר את המחיצות המבדילות בין דתיים לחילוניים? האם בשם ה"אחדות" נבטל את המסגרות החסידיות וניטמע בין המתנגדים מפני ש"כולנו חרדים" ומאמינים באלקים אחד?! והמחנה החסידי, האם אינו מפולג? האם עלינו לשאוף לטשטוש התחומין החדים שבין 'חצר' ל'חצר' בגלל ש"כולנו חסידים", כולנו מבאר אחת שתינו וממעיין אחד נבענו?!

המחיצות קיימות, ואנו חפצים בקיומן! אך מחיצות אינן מחייבות הפניית עורף ח"ו; נתייחס יפה גם אל מי שמעבר למחיצה – מחיצה גסה או מחיצה דקה – ובשביל ההרגשה הטובה נוכל אפילו לקרוא לזה "אהבת ישראל" ו"אחדות". נשמח בשמחתם ונעמוד להם בעת צרתם. אבל אין מנוס מהקביעה ש"אנחנו כאן והם שם".

אם עם ישראל נחלק ונפלג, בכללות, לחילוניים ודתיים (על אף המשותף והמאחד ו"אב אחד לכולנו"), לחסידים ומתנגדים (על אף המשותף והזהה באמונות ובקיום המצוות), לחסידים מסוגים שונים ולחסידי חב"ד (על אף הזהות הרבה בהשקפות ודיעות), מדוע שלא נכיר בפילוג נוסף, בין "חסידי חב"ד ישנים" לבין "משיחיסטים", גם אם לשני הזרמים יש לכאורה רבי אחד? (רק לכאורה, מפני ש"הרבי" שבתפיסת ה"משיחיסטים" אינו דומה כלל ל"רבי" שהנהיג את חסידי חב"ד בדור האחרון).

אדמו"ר הזקן מביא את לשונו של הרמב"ן (ביחס לספירת המלכות): "כי היא עמהם באחדות, ולא באצילות". אפשר להיות ב"אחדות" עם אלו שמחוץ לעולם האצילות, אבל אין לנטוש בגללם את עולם האצילות (כמובן שהמשיחיסטים יכולים לומר שהם אלו השוכנים באצילות וכל השאר מחוצה לו. שיהיה. העיקר שלא תיפרץ המחיצה המבדלת).

לסיכום:

הפילוג הוא מציאות קיימת ועובדה מוגמרת. ה"אחדות" היא דבר נאה, אבל "אנחנו כאן והם שם". "עמהם באחדות אך לא באצילות".

ג' בשבט תשס"ז
הגב לכתבה

תגובות
54
1. דברים פשוטים וברורים!
הרב מונדשיין היטיב להגדיר את המצב!

ה' בשבט תשס"ז
2. חותם על כל מילה
חמרא למריה וטיבותא לשקייה. יישר-כוח לרב מונדשיין על המאמר המפוכח, הרואה נכוחה את פני הדברים. וכל הכבוד למערכת שטורעם על פרסום הדברים.
ה' בשבט תשס"ז
3. מה עשית לנו הרב מונדשיין?
הרסת לנו את כל האשליה.

באמת, אל תתן לעובדות לבלבל אותנו.

ה' בשבט תשס"ז
4. ר' יהושע מונדשיין לא צודק
צריכים להתאחד עם כ-ו-ל-ם. גם עם המשיחיסטים וגם עם חסידי גור, ויז'ניץ וכו'.

אנחנו נלבש ספודיק של חסידי גור עם דגלון של משיח על הספודיק, גרביים לבנות כמו חסידי ויז'ניץ, חלק מהתפילה נתפלל בהברה רוסית, חלק בהברה הונגרית, חלק בהברה פולנית,

כמובן שבנאומים שלנו נזכיר את הרבי פעם עם מע"ם ופעם עם מה"מ ופעם עם זי"ע,

ובא לציון גואל.

ה' בשבט תשס"ז
5. האחראיות עליך
אז לא אחדות.. והאחראיות על מי שמדבר נגד האחדות
ה' בשבט תשס"ז
6. שטורעם מחרחרי ריב!!
איך אתם נותנים במה לכאלה דעות שליליות שרק גורמות לפילוג יותר גדול??
ה' בשבט תשס"ז
7. האמת הכואבת
כל מלה אמת והאמת הזו כואבת .
אבל כידוע התיקון מתחיל בידיעת האמת וההאמת היא, שאנחנו כאן והם שם!
ה' בשבט תשס"ז
8. ווארט נפלא הקשור לענייננו
שאלו פעם את הרבי מקוצק למה הוא הולך בדרך קיצונית? והוא ענה כי חמורים וסוסים (פעם לא היו מכוניות) הולכים באמצע הכביש, ואילו בני אדם הולכים בקצוות, ודפח"ח.
והשייכות לנדוננו ברורה, וד"ל.

ה' בשבט תשס"ז
9. על קונטרס "בית רבינו שבבל" שמעת?
עם כל הכבוד.. כנראה שאצלכם זה כבר העלה אבק..אבל לרענון כדאי לכם ללמוד את דיברי הרבי אודות מעלת בית כנסת ובית מדרש 770 בית רבינו שבבל.. לפני שאתם מעלים כינויים שונים של "שדירתם בתחתונים" וכו'... כאשר תלמדו קונטרס זה תוכלו לעיין בעוד שיחות של הרבי שזמן רב לא למדתם ואולי כך תכירו באמת!
ה' בשבט תשס"ז
10. שטורעם- מה קרה לכם???
לא חבל ששוב אתם נגררים למחלוקות?? מה שקרה לא היה מספיק?? רוצים להיות אחראים השם ישמור לאסונות??
די!!! די לשנאת החינם!! נמאס לכולנו!!!!!!!
אתם לא חייבים לפרסם את התגובה שלי... אבל בבקשה.. קצת חומר למחשבה.. הרי גם את חסידים... גם אתם גדלתם על אהבת ישראל.. אפשר לאהוב את כל העולם..ומה עם אחיכם בשרכם שחושבים אחרת? אותם אתם לא מסוגלים לאהוב. רק אדם מרושע ממשיך עכשו לחרחר ריב!!
יתמו חטאים ולא חוטאים...
ה' בשבט תשס"ז
11. תגובה ל - 9
בקונטרס "בית רבינו שבבבל" לא כתוב חלילה שיש להפוך את המקום לקירקס!ה' בשבט תשס"ז
12. תגובה קצת חריפה ל=9
יש לי אהבת ישראל עצומה (באמת בלי מליצות)
ל - חסידי ויז'ניץ, בעלזא, גור, סאטמר, בובוב, קרטשיניף, לעלוב, סדיגורא, בויאן, סלונים ועוד ועוד (וגם לליטאים),

אבל מה לעשות? אני חסיד חב"ד למרות אהבתי אותם.

כמו-כן, יש לי אהבה מקרב לב (שוב, באמת ללא מליצות) למשיחיסטים,
אבל מה לעשות, גם במקרה הזה אני חסיד חב"ד.

לשון אחר: אהבת ישראל - אין פירושה טשטוש השקפות!!!

עאכו"כ שאהבת ישראל אין פירושה שתיקה על רח"ל חילול כבוד שמו של הרבי זי"ע נשיא דורנו!!!
ה' בשבט תשס"ז
13. תגובה ל9
מישהו קורא כאן למחלוקת? האם יש לך בעיה בהבנת הנקרא?
בסה"כ, אומר שצריכה להיות אהבת ישראל, אך זה לא אומר להתאחד באחדות מפוקפקת ושקרית, שאין האמת נר לרגליה
ה' בשבט תשס"ז
14. אהבת ישראל כן! אחדות - לא בכל תנאי!
זהו מילתא דפשיטא

ה' בשבט תשס"ז
15. הערות אחדות
באופן כללי, דעתי מסכמת לדברים שהעלה הרב מונדשיין.
גם לי ברור שמדובר בשתי קבוצות שונות, עם דרכי חשיבה שונים, עם מטרות שונות, ועם צורות הבעה קוטביות.

ועם כל זה,

צרמו לי כמה דוגמאות שהרב מונדשיין הדגים. אני מדגיש, כי לא הרעיון הכללי הוא הצורם לי, אלא כמה דוגמאות בלבד. אך כאשר עוסקים בכה דיון, וכאשר לא רוצים להיות שותפים לפופליזם זול, צריך לדייק בדברים - כאילו היו אלו סיפורים וגילגוליהם.

ואפרט שיחתי:
1.<אותה משפחה לא תשלח ח"ו את ילדיה לקעמפ "גן ישראל" שהיה ילד טיפוחיו של הרבי, מפני שמשפחה זו ורעותיה התנתקו מהמוסדות של הרבי והקימו להם קעמפ משלהן;>
לידיעתו של הרב מונדשיין, הראשונים שהקימו קעמפט בארץ היו דווקא, אלוש הקימו את קעמפ "אורו של משיח" - של ר' פרץ פרידמן!

2.<ויגדל הילד ויסע ל"קבוצה" ל-770. שם יהיה עליו להחליט האם הוא מדבי עילאי, מאלו שיש להם זיקה לחדרו של הרבי שבקומה העליונה, או שמא יפנה להני אינשי דלא מעלי, שדירתם בתחתונים ו"אינם מכירים" בעליונים.>
לא ידוע לי שלפני ג' תמוז כולם היו מדבי עילאי. מתשמ"ב כמעט ואין לא נכנס פנמיה אל הקודש. באופן אישי, אני נכנס אל חדרו של הרבי, משום שברור לי שהדבר מחזק את התקשרותי ואת קיום התומ"צ שלי, ושדעת הרבי נוחה מזה - אבל נקודה זו היא חדשה משני הצדדים. זה לא משהו שמישהו שינה, אלא מעצם העניין, המחלוקת החלה מיד עם ההסתלקות.

3. < גלי האלימות הגואים ב"בית חיינו" מפקידה לפקידה, מבטאים היטב את רמת הפילוג>
וכאשר מאזכרים את הקיצוניים שבחבורה,
אי אפשר להתעלם גם מקבוצות קיצוניות ואלימות הנמצאות בקצה ההפכי, וגם עליהם חלים דברי הרבי.
זאת למרות שייתכן ואלימותם של אלו אינה דומה לשל אלו, אבל יש על מה להתווכח על כך. בהחלט ייתכן שהאלימות היא זהה.

אל לו לרב מונדשיין לנקוט בשיטה של הולך רכיל. דבריו עומדים, ואני מסכים עם העיקרון שבהם, גם כאשר כתובים הם בצורה הכי זהירה ומדוייקת.
שכן אין לשכוח שמדובר על מאמר המתקיף רגע התעוררות, ולכן גם אם זה לא נראה,ף צריך להיזהר מאוד!

וכאמור, אני מסכים עם כללות דברי הרב מונדשיין. ואני גם יודע שהם נכתבים מתוך יראת-שמיים ואהבת הרבי, ותיתי לו לרב מונדשיין על כך. ובידוע הוא שיראתו קודמת לחכמתו - ושניהם ענקיים.
לדעתי אין זה אפילו רצוי לחבור רעיונית עם הפלג המשיחיסטי, משום שהוא באופן עקרוי נוגד את משנת החב"ד ויש בו אי נוחות מצד מסורת היהדות לדורותיה.
ה' בשבט תשס"ז
16. ל11 -12- 13
אני מאוד מאוד אוהב אתכם למרות שאני מאוד מאוד חולק על דעתכם!!
ה' בשבט תשס"ז
17. גם אנחנו אותך...
תשואות חן חן

ה' בשבט תשס"ז
18. הרב מונדשיין ומה עם חסידים איין משפחה?
הרביים חינכונו שחסידים איין משפחה!
זאת אומרת נוסף לזה שאב אחד לכולנו [כל עם ישראל] וממעיין אחד נבענו [כל החסידים] יש מיוחדיות בקשר שבין חסידי חב"ד בכל העולם כולו שהם "איין משפחה", אחים ממש! כמו אחים ביולוגיים!
ה' בשבט תשס"ז
19. עיתון כפר חב"ד
מסכים עם הרב מונדשיין בתגובתו אך גם אני לא מכניס כפר חב"ד הביתה בשל המחיר היקר מאידך וגם בשל הדעות הנושבות ממנו שמסופקני אם היה אומץ למישהו לכתוב בחייו של הרבי זי"ע.
גילוי נאות אני גם לא קורא בית משיח
ה' בשבט תשס"ז
20. דלות החומר
גם אני לא מכניס כפר חב"ד בשל דלות החומר שיש בו. כתבות ממוחזרות מעיתונים משפחה או כפ"ח ישנים. והכי חשוב אני מקבל לקריאה את רוב הדברים באתרים הקדושים כך שחבל על הכסף.
ה' בשבט תשס"ז
21. "ח-ס-י-ד-ים איין משפחה", אבל רק חסידים
ההשקפות המוזרות וההזויות של המשיחיסטים לצערנו מפקיעות מהם את התואר "חסידים".ה' בשבט תשס"ז
22. חבד האמיתית
אם באמת הדרך של חבד ממשיכה על הצד הטוב ביותר ורק המשיחיים התנתקו מחבד אז למה כל זה קורה לנו לא עשינו כלום בסך הכל קבוצה של אנשים החליטו להיתנתק אבל מה אנחנו עשינו
ה' בשבט תשס"ז
23. איך לא רעדה ידו?
איך לא רעדה ידו לכתוב נגד אחדות?
האם שלח הר"י שי' מונדשיין עותק ממאמרו לאוהל? (ספק זה קיים גם לגבי שאר מאמריו ב"שטורעם")
האם הי' מעיז לכתוב כן לפני תשנ"ד?
מה דעתכם: איך הי' הרבי מגיב למקרא מאמר זה?
שטורעם: תפרסמו או לא - העיקר שגם אתם "תעדכנו" את בררכי על החלטתכם.
ה' בשבט תשס"ז
24. נביא הזעם
הרב מונדשיין הוא "נביא זעם" ותיק, מאז אגרת-לידיד בשנת תשנ"ב, ועוד לפני זה.
למרבה הבושה הוא לא טעה הרבה.
ה' בשבט תשס"ז
25. קשה, כואב, אבל זו האמת העובדתית!
הכאב לא משנה את העובדות.
ה' בשבט תשס"ז
26. תודה רבה להרב מונדשיין: אל לטשטש האמת
תודה רבה על דבריך ועל עמדתך הכנה ואמיתית מאז תשנ"ב.

לאלו שקוראים תגר עליך, "אם שולח זה להאהל הקדוש" וכיוצא, הם אינם מודעים להאמת, שכל מהלך חיינו בהשקפה ובמעשה לא היה לה תפיסת מקום כלל בזמן של לפני ג' תמוז (וכ"ז אדר). התורה החדשה שלפנינו היתה מועפת מ770 על ידי רבינו דשתי ידיים.

חב"ד אף פעם (בכל מהלכי דרכה מעת היווסדה ועד ג' תמוז) בחרה בדרך השקפה שיעוות המציאות כפי שהיא הוגדרה על פי תורינו וההלכה.

על אף יסוד השקפה "אתה הוא עד שלא נברא העולם..." ממש באמונת ייחוד הוי' כפי שהנחילנו אדמו"ר הזקן בתכלית טהרתה ועניינה, לא ביטאה שלילת מציאות העולם כפי שהיא מוגדרה "בבראשית ברא אלקים" ובסעיף בשו"ע, והפלא ופלא שאדמו"ר הזקן הוא הוא שכתב שולחן ערוך לחיות על ההלכה בכל פרטיה ובדקדוקיה ועל פי טעמים שכתב בבהירות ובטוב טעם.

כמו"כ רבינו נשיא דורינו, שדגל וחינכנו על "לכתחילה אריבער" אוון אז מען זאל נישט נתפעל פון דער וועלט, הוא הוא הרבי שהנחיל לעולם ולנו ההכרה ש"באתי לגני" לגנוני ותכלית הכוונה והעניין הוא להביא אלקות לעולם הזה הגשמי בתוך הגדרות שלה כפי שהיא מוגדרת במציאותה ולפעול בה ובתוכה הביטול לאלקות וכו'.

השקפות שהנחילנו נשיאנו שוללים בתכלית שלילת המציאות כפי שהיא מוגדרת בתורה וההלכה.

בנוסף יש להבהיר: שלמרות שמחויבים אנו לפעול כל עניינינו מתוך אהבת ישראל ובפרט למשפחתינו אין הכוונה שזה ייעשה מתוך טשטוש המציאות שהרי אין עושים בזה טובה לאף אחד, לא לנו ולא להם ולא לה"אחדות".

ונקודה להמתלהמים וקוראים "אחדות" כו': יש להם להסתכל במעשיהם ודבוריהם למשך 13 שנים האחרונות: כמה מחלוקות ופילוגים הנהיגו הם מתוך "האבת ישראל" שלהם? יראו ויתבוננו שכל מהלך שלהם מיסודה היא היפך אהבת ואחדות ישראל, וממנה ילמדו שגם עכשיו עשייתם מתוך קריאות ריקוות של "Tהבת ואחדות ישראל" אין להם ערך בקשר לעניין המדובר.

הרב מונדשיין תמשיך להיות "הנחשון" ואולי יכנסו דבריך לתוך אוזני כמה מקבלים ואולי על ידי זה נפעל ונבוא להאמת ועל ידי זה להשלום "אהבו"
ה' בשבט תשס"ז
27. Excellent
This was written very well and to the point.
ה' בשבט תשס"ז
28. מענין לענין באותו ענין לרב מ.
בס"ד
אני רוצה להעלות כאן - שאלה מעניינת - ע"פ דברי הרב מ. (שאני מעריך אותו) בכ"ז רוצני לשאול - "מאי שנא" - התנתקות מהיחיסטים - להתנתקות מהערבים ?
הרי אם היו מחליפים את המילים חב"ד ויחיסטים במילה יהודים וערבים הי' הכל אותו דבר- ושיהי' ברור אני מתכון לענין שלימות הארץ.
סתם שאלה קטנה - מדוע לפי מה שכתב ההתנתקות פסולה ?
ה' בשבט תשס"ז
29. אסור להיסחף לשום כיוון
ה' בשבט תשס"ז
30. שאלה
בבקשה אם מישהוא יכול להסביר לי מהי עמדת הרב מונדשיין מאז תשנ"ב ושטורעם בבקשה נא לא לצנזר את השאלה שלי אני רוצה לדעת במה מדובר
ה' בשבט תשס"ז
31. יישר כח גדול!
ודפח"ח.
ה' בשבט תשס"ז
32. אלו ואלו בצפצוף מצפצפים..
נתאווה הקב"ה להיות לו יתברך דירה בתחתונים.
ה' בשבט תשס"ז
33. ל6
האתר שלך ינפו הוא אבי אבות המחלוקת
ה' בשבט תשס"ז
34. מרחיקים אלפי יהודים מליובאוויטש
אתרי חב"ד מכל הכיוונים חושבים שהם נמצאים בבועה פנימית של חב"ד ויכולים לדון בכל נושא ככל העולה על רוחם שהרי "את העולם נתן בליבם" ומה שעושה התקשורת בכל ענייני החדשות הכלליים שעוסקת בעניינים הכי צנועים ברייש גלי הרי שגם אנחנו בעניינים הנוגעים ללובאוויטש צריכים לעשות כן .
ובכן להוי ידוע לכם שיהודים רבים שנתקרבו לחב"ד בעמל של שנים, מנתקים איתנו בימים אלו את הקשר באופן מוחלט הודות להחשפותם ליריבות הגועלית וכלשונו של אחד מהם "נחשפנו לסכינאות הקיימת בחבד"
די כבר לעיסוק הפומבי בכל הנושאים הללו ולא משנה מאיזה כיוון
ה' בשבט תשס"ז
35. לא בטוח שתפרסמו תגובתי
אבל 2 שאלות יש לי להרב הכותב: אחת, איזה תפקיד רוחני יש לך הנותן לך רשות לומר לתמימים שליט"א כיצד לנהוג? שנית, אם האמת היא נר לרגליך ולכן אתה תוקף את הוצאת הספרים המתחרה, מה דעתך לרשת החינוך המתחרה?
ה' בשבט תשס"ז
36. מקרבים אלפי יהודים לליובאוויטש
רבים מאנשי חב"ד מכל הכיוונים חושבים שהם נמצאים בבועה פנימית של חב"ד, וכאילו העולם אינו יודע מה נעשה בחב"ד.
ובכן להוי ידוע לכם שיהודים רבים שהתרחקו מחב"ד משעה שהגיעו אליהם הניידות של נחשון ואנשיו, מחדשים בימים אלו את הקשר עם חב"ד באופן מוחלט, הודות לחשיפתם לעובדה שלא כל חב"ד מטורפים ויש בהם גם שפויים שמתנגדים התנגדות נמרצת לשגעונותיהם של המשיחיסטים.
וכלשונו של אחד מהם "רק עכשיו נחשפנו לשפיות שקיימת בחבד".
המשיכו לעסוק בפומבי בחשיפת השקרים ותחזירו לחבד את האלפים שנתרחקו.
ה' בשבט תשס"ז
37. כ"כ צודק וכ"כ עצוב
אבל אין מה לעשות . ר' מונדשיין מסביר היטב.
בכללות ענין המחלוקת בתורה מובא בראשונה לגבי אברהם ולוטושם נאמר שמכיון שאנשים אחים אנחנו לכן צריך להיות "הפרד נא מעלי".
ה' בשבט תשס"ז
38. המשך
ועיינו הייטב בשיחת קודש - לקו"ש חלק כ"ד שיחה לפרשת תצא, ושם נתבאר באריכות ענין זה על יסוד דברי רש"י לפסוק "כי יהיה ריב בין אנשים" - "אין ש ל ו ם יוצא מתוך מריבה" והרבי מסביר שהפתרון (בהדגשה) לריב במובן של ריב דוקא הוא "היפרד נא מעלי"
והאמת שזהו סברא הכי פשוטה והגיונית כדי למנוע עוגמת נפש נוספת דוגמת העוגמת נפש שנגרמה דוקא מכינוס ה"אחדות" בעיר הקודש ירושלים.
ה' בשבט תשס"ז
39. חסידים איין משפחה?
חסידים, אין משפחה.
ו' בשבט תשס"ז
40. מאוכזב ממה שכתב הר"י מונדשיין שליט"א
1. בסוף פרשת נח (יא, ה) נאמר וירד ד' לראות, ועיין בפרש"י על אתר, וכן בפ' וירא (יח, כא) ארדה נא, ועיין בפרש"י על אתר.

האמנם, ר' יהושע, כותב אתה את דבריך לאחר שירדת וחקרת את המציאות (לפחות כפי שחקרת את נושא ההזמנות ואת נושא הסיפורים)? או שמא כותב אתה על-פי השמועה, הדעה או החלום?

מתי ביקרת בפעם האחרונה ב-770 דלתתא? מתי דברת לאחרונה עם התמימים, אנ"ש והמשפיעים המשתייכים (על-פי הגדרתך, כיון שאני סולד מהגדרות ושייוכים) ל"פלג המשיחי"?

2. בדידי הווה עובדא, בשנת האבילות על אבי ע"ה התפללתי בעמוד באחד מבתי-הכנסת בקראון הייטס. ויהי היום, הנני מגיע לתפילת שחרית והנה על העמוד סידור לשליח-ציבור שיו"ל ע"י אוצר-ספרי ליובאוויטש.

לקחתי סידור אחר מהארון והתחלתי להתפלל. גבאי ביהכ"נ ניסה כו"כ פעמים במשך התפילה לכפות עלי את השימוש בסידור הנ"ל, עד שבאמצע חזרת הש"ץ משך ממני את הסידור בו התפללתי ופתח בפני את הסידור הנ"ל.

לאחר התפילה, שאל אותי: הרי מישהו תרם את הסידור הנ"ל לביהכ"נ, הסידור הישן של הש"ץ הי' כבר בלוי. מדוע אינך מזכה את התורם ומתפלל בסידור זה. עניתי בפשטות שאיני מתפלל מסידורים שנדפסו ע"י "וצר ספרי ליובאוויטש".

בתגובה נדהמת פנה אלי אחד המתפללים ואמר: "דו ביסט דאך פון אונזערע, דו זאגסט דאך יחי, איז פארוואס דאווענסטו ניט פון דעם סידור?", ועל-כך היתה תשובתי שאין כל קשר בין הסידור והוצאת ה"אוצר" לבין משיח או יחי.

וכמו"כ בענינים אחרים, רוב הפילוגים אין בינם לבין ההכרזה שהרבי חי וקיים אלא ניצול של המפלגים.

צר לי מאד שהרב מונדשיין שליט"א לוקה באותו קוצר ראי' וקטנות המוחין ואינו מסוגל להבחין בין פילוג פוליטי לבין חילוקי דעות בהבנת דבריו או כוונתו של הרבי.
ו' בשבט תשס"ז
41. תגובה ל"מאוכזב מדברי הרב מונדשיין"
אינך שם לב שדבריך אך מחזקים את דברי הרב מונדשיין.
הרב מונדשיין טוען כי המשיחיסטים נבדלו מכולם לא רק ב"יחי" אלא גם בבתי הכנסת, בסידורי התפילה וכו',
ואיך טח עיניך מראות שהסיפור שלך אך מבסס עוד יותר את טענת הרב מונדשיין.
ו' בשבט תשס"ז
42. צדקו דברי שליח מהצפון
אך, כה צדקו דבריך, היית לנו לפה, למאות שלוחים.

הלוואי ואתרא הדין וכל אתר ואתר אשר במחננו יפנימו הדברים בגודל הצער האיום שגורמים פרסומים הללו לרבינו נשיאנו הק'.

מי יתן וימצאו סוכ"ס אחד שיסבירם את הגריעותא העצומה שבדבר.

שליח אי שם באוקראינה.
ו' בשבט תשס"ז
43. ירא הקהל וישפוט
ירא הקהל (דברים ככתבם) וישפוט

מאת הרב חיים רפופורט

בקשר להדיון שחזר וניעור לאחרונה על דבר אחדות עם המשיחיסטי"ם, ברצוני להעיר, שטרם יכריעו הדיינים לפי מה שעיניהם רואות כדאי שיקראו כמה קטעים מכתבי המשיחיסטי"ם, שפורסמו בבמות משיחסטיות 'רשמיות'. קטעים אלו מהווים דוגמאות 'חיות' להשיטות וההשקפות המתקבלות במחנה המשיחסטי"ם, ולדעתי די בדוגמאות אלו (שאינן אלא כטיפה מן הים ממה שטמון באוצרותי וכבוד אלקים הסתר דבר) לעורר ספק בלבם של אלו ששואפים לביטול המחיצות של ברזל המפרידות בין היהדות המסורתית (ועאכו"כ – החסידות) ובין המשיחיות של המשיחיסטי"ם.

ואלו דברי המשיחיסטי"ם ככתבם וכלשונם בדיוק:

(א) ליל ראש השנה: "התפילה נפתחת כרגיל בניגון אבינו מלכנו הידוע. אותו ניגון מיוחד, ש[כש]רק מנגנים אותו מיד נזכרים ונכנסים לאווירת ראש השנה. לאט לאט עובר הניגון הסוחף מצד לצד וכמו מחמם את הלבבות ומזכיר לכולנו, הן במילותיו והן במנגינתו, אין לנו מלך אלא אתה! – אותו אחד עמו התפללנו כל השנים, אותו אחד נמצא עמנו גם השנה, דואג ומסייע לכך שגם השנה הבאה אכן תהא טובה ומתוקה בכל הענינים, עד לענין העיקרי התגלותו המלאה עוד הרגע. מיד לאחר התפילה פורץ הקהל הקהל בריקוד 'יחי' סוחף, שנמשך עד שעה ארוכה". ('בית משיח' גליון מספר 200 עמוד 60 ביומן המדווח על מה שקרה בבית חיינו בראש השנה ה'תשנ"ט).

(ב) מצות היום בשופר: "שעת התקיעות וקבלת מלכותו ית' מחדש אכן הגיע . . . והחלו בכל ניגוני רבותינו נשיאנו הק' ובסיומם 'הוא אלוקינו . . . הוא יושיענו ויגאלנו שנית בקרוב' (ההדגשה במקור) כאשר כל אחד יוצא מעצמו לגמרי וזועק אנא רבי וויפיל איז א שיעור . . . לאחמ"כ הכריז הרה"ח ר' נחמן שי' שפירא את גודל עניין הכתרת המלך אשר נמשך בזמן נעלה זה בעת תק"ש ולכן על כולנו להוסיף חיות בהמלך שתהי' תומ"י התגלות בפו"מ . . ." ('בית משיח' גליון ה' תשרי ה'תשנ"ו עמודים 16-17).

(ג) תפלת המוספין דריש שתא: "נשוב אל אבינו מלכנו בכל מאודנו נשיב את פנינו כלפיו ונבקש ונתחנן ללא הרף שוב ושוב: גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה והופע והנשא עלינו לעיני כל חי, וקרב פזורנו כו' ....נראה את מלכנו משיחנו מתנשא ומביא את הגאולה האמיתית והשלימה לעיני כל בשר. יחי אדמו"ר מלך המשיח לעולם ועד". ('בית משיח' גליון כ' אלול תשנ"ה עמוד 12); "...בהיגלות נגלות עלינו נשיא דורנו מלך המשיח החי וקיים 'וכל מאמינים שהוא ואין בלתו' ואזי ומלכותו ברצון קבלו עליהם ויאמר כל אשר נשמה באפו יחי אדמו"ר מלך המשיח לעולם ועד" ('בית משיח' גליון ה' תשרי תשנ"ו עמוד 17).

(ד) בין כסא לעשור: "אנו מאמינים ובטוחים שגם באותו רגע שאין אנו רואים, הרבי נמצא כאן למטה בפשטות ובגלוי . . . זה הדבר היחיד ש'מחזיק' אותנו ונותן לנו כח להחזיק מעמד עוד רגע. בני ישראל צועקים 'מלך, מלך, מלך' ללא הרף ('המלך הקדוש', 'המלך המשפט', 'אבינו מלכנו וכו''), וזה מה שמביא אותנו להתגלותו המיידית והמוחלטת לעיני כל בשר תיכף ומיד ממש. יחי אדמו"ר מה"מ לע"ו" ('בית משיח' גליון מס' 107 עמוד 13).

(ה) ליל יום הכיפורים: "הגיע זמן הברכה, הבחורים החלו שרים במהירות ובמרץ "יחי אדוננו", כשהשירה הולכת ומתחזקת, כך נמשכה השירה-הזעקה שעה ארוכה! כשהבחורים נצבים על מקומם, מסרבים לעזוב את המקום – "עוד לא שמענו את ברכת הרבי שליט"א מלך המשיח" הבחורים, חלקם זכו בעבר להשתתף במעמד זה ולשמוע ולראות את הרבי בעיני בשר. ואילו חלקם, זו להם השנה הראשונה להיות בכלל ב-770, מעולם לא ראו את הרבי שליט"א מלך המשיח פנים אל פנים לפני כן. בנתיים, בבית המדרש הגדול למטה, כבר סיימו את תפילת "כל נדרי" והתחילו ערבית. עוד שעה עברה, עוד שעתיים ושלוש. בבית המדרש הגדול למטה כבר גמרו לומר את כל ספר התהילים לאחרי ערבית כמנהג חב"ד. אך למעלה, באולם בית המדרש הקטן, ממשיכים מאות הבחורים לשיר – לזעוק במלוא כוחם "יחי אדוננו" ועוד לא התחילו "כל נדרי"! רק כשלוש שעות לאחר חצות החלו לנגן את תפילות ליל יום הכיפורים!!". (הרב לוי"צ גינסבורג ב'שיחת הגאולה' בגליון שיצא לאור בעש"ק פרשת לך ה'תשנ"ז).

ו) ה' הוא האלוקים: "לא נפסיק לרגע, ולא נתעייף לזעוק ב'עקשנות' ודוקא 'בשמחה גדולה ובביטול עצום' את הקריאה וההכרזה של 'יחי' בכל הזדמנות, ובפרט באותם רגעים נעלים שלפני תקיעת שופר, ובסיומה של תפלת 'נעילה' ביום הכפורים, אחרי הכרזת 'ה' הוא האלוקים' שבע פעמים" ('בית משיח' גליון מספר 56 עמוד 12. וכ"כ בבית משיח גליון מספר 295 וגליון מספר 337 ומספר 338. ובכמה מקומות).

". . . כבר במצרים הכיר עם ישראל את הגואל, את המשיח, את כ"ק אד"ש מה"מ .... וכל העם רואים את הקולות – 'אנכי ה"א' - והנה זהו הגואל, המשיח, כ"ק אד"ש מה"מ . . . ואז - פרחה נשמתן . . . וליתר תוקף ממשיך כ"ק אד"ש מה"מ עצמו"ה ומסביר "אשר הוצאתיך מארמ"צ . . . הגואל, המשיח, הוא הוא עצמות ומהות" (הרב יגאל פיזם בקונטרס "נפש חי'" (יו"ל ע"י ישיבת נפש חיה בהקריות, ה'תשנ"ז) עמוד עו, וע"ש עוד בארוכה ).

"מי הוא אלוקינו? מי הוא אבינו כו'? הרבי מלך המשיח - הוא הוא!" ('בית משיח' גליון מספר 99 בחלק האנגלי).

"[כ"ה] בפשוטם של דברים 'שעצמות אין סוף מתגלם בצדיק ובגוף'." (ספר "תורה יבקשו מפיהו" עמוד 217).

ואנן מה נענה אבתרייהו???
ו' בשבט תשס"ז
44. שאלה לרב מונדשיין

האם מי שיש במשפחתו משיחיסטים

א. האם הם לא חבד?
ב. אי אפשר להתאחד איתם?

ז' בשבט תשס"ז
45. Iossi

Zeh hashem haraui lekinus kazeh. Biglal shehem ossim chilul shem chabad lo niten lahem macot. Nihie sovlanim. Vemetsapim oto davar mehem. Al tishlechu shulchanot vekissaot be 770. Tihiu sovlaniim. Im atem lo rotsim lehov et haieshanim, lo tsrichim otchem gam, aval bli laredet berama ve litsok o latet macot. Harav Mondshein tsodek.

ט' בשבט תשס"ז
46. חיים
אינני יודע אם תפרסם תגובתי
אך אני מוכרח לציין אינני משיחיסט כלל ועיקר הנני רואה איך שהם מרחיקים הרבה מחסידות , ומזלזלים ע"י כך את שם הרבי ואת שם ליובאוייטש.

אבל אעפ"כ הם בניו של הרבי ואי אפשר ואין לאף אחד היכולות לנתקם מליובאוויטש.
הם אכן בנים שסרו מהדרך שהרבי צוונו אבל הם בנים ולא יתומים.
צר לי מאוד מה שכתב החוקר, במחי יד מנתק את בניו של הרבי ואומר אתם לא חב"ד,
מי אתה? מי נתן לך היכולות לדבר כך?
החסידית הגדולה שלך?
מי סמך לומר מי כן חב"ד ומי לא?
ופלא גדול שאינך רואה הנחיצות לאחדות,
קורה דברים מבהילים נפטרו כל כך הרבה צעירים בזמן קצר,
וגם לב האבן נמס,
אך החןקר יחקור אם יש סיבה לאחדות.
ולר'חיים רפפורט, לא קראתי את דבריך ולא אקרא, אציין עוד פעם אינני משיחיסט אך הסיבה היא מפני שלא כך רצה הרבי,
אך אתה אם המתנגדישע קשיות שלך לא תעשה מאומה, שאלות כאלו שאתה שואל שאלו המתנגדים הגדולים, שחסידות עושה דת חדשה ואומרים על הרבי דברים שבמחשבתם הצר חשבו שזה עבודה זרה עפרא לפומא,
מה אתה מביא המתנגדישע באבע מעיישעס כאן, החסידים האבן איבער געלעבט גדולים וטובים ממך.
ט' בשבט תשס"ז
47. אחדות כן אחדות
הדברים הכי קשים הם הדברים שבהם צריך להשתפר
ושאף אחד לא יסתתר מאחורי אצטלה של קדושה.
הרבי פעם אמר באגרות קודש לתושבי כפר חב"ד שיש להם הרגל לעשות מכל דבר "ענין" ועוד להגיד שזהו עניין חשוב של יר"ש
י' בשבט תשס"ז
48. תגובה ל21
"חסידים איין משפחה" ו"כל עם ישראל אחים".
מקרבים חילונים יהודים אחרים עושים מבצעים אצל גויים ואת אחייכם אתם מסוגלים להרחיק כ"כ?
י' בשבט תשס"ז
49. מה דעתך הרב מונדשיין???
אם הרב וילשנסקי מצפת היה כותב את הכתבה הזו בצורה אחרת לגמרי גם אם התוכן היה שווה.
לאור כינוס התמימים אומר לך שאפילו הרב גולדברג היה כותב את הדברים אחרת - ואיני מאמין לרגע שהיית מהין עז בנפך לשלוח כתבה זו כלשונה וככתבה לרבי - תחת הכותרת "מבצע אהבת ישראל...
י"א בשבט תשס"ז
50. לא מבינה?
כולכם כל כך רוצים לעשות רק את רצון הרבי לא??
ואפילו מתווכחים ורבים להביא אותו שניראה אותו העיינים גשמיות... אחדות וכו'
למה שלךא תרגעו שניה ותחשבו לעצמכם מה המטרה בכל המחלוקות האלו? גאולה?? לא ככה מביאים גאולה! תקיימו את ההוראות ואוטומתית תגיעו לאחדות אם לא תחשבו על זה יותר מידי וע"H קיום ההוראות תביאו משיח וללא כל אמצעי אחר!!!!
י"ג בשבט תשס"ז
51. לכולם
מונדשיין+כותבי התגובות ל9 הם חזקים,לידיעתכם,-כפר חב''ד כתב פעם יחי-פרץ פרידמן היה הקעמפ הראשון-הרבי עודד יחי-משיחיסיטים גם חסידי חב''ד.
ט"ז בשבט תשס"ז
52. כיפה כפי שחבשו רבותינו ואבותינו
כשהייתי ילדה קטנה, היתה לאחי כיפה עם סמל צ"ה וכיתוב: "אני רוצה משיח עכשיו"
הוא גם קיבל לעקאח מהרבי עם כיפה זו.
איך? איך הוא העז לחבוש כיפה שלא חבשו רבותינו ואבותינו?
למה לא מחיתם ולא היצלתם אותו?
נוסף לכך, בשנים נ"ג-נ"ד רוב ילדי חסידי חב"ד הלכו עם כיפות 'יחי'. להזכירכם!
כ' בשבט תשס"ז
53. מאוחר מדי
מה שבבני ברק הבינו לפני 30 שנה מתחילים להבין היום בחב'ד
כ"ד במנחם-אב תשס"ז
54. בא נצא מהדמוגוגיה ונתחבר לעובדות...
הרב יהושע מונדשיין כותב"חסידות חב"ד מפולגת. שום מליצות ושום "זעקה מלב קרוע ומורתח" לא ישנו את המציאות ולא יאפילו עליה".
ואני אומר לא ולא, בחב"ד ישנם חילוקי דעות ואולי אפילו שנאה בין פלגים קיצונים מאד, אך 80% מחב"ד חיים בשלוה א' עם השני, שלא כמו חסידויות אחרות (סאטמר ברסלב צאנז ועוד שם זה מחלוקת).

הרב מונדשיין מביא לדבריו סימוכין ואנו ננסה לעמוד על נכונותם.

הרב מונדשיין כותב "פעם היתה בחב"ד הוצאת-ספרים מרכזית אחת ויחידה – 'אוצר החסידים – קה"ת' – עד שהתפלגו המשיחיסטים והקימו הוצאת-ספרים מקבילה"

אינני יודע למצי הוא התכוון אם ל"חיש הפצת המעיינות" או ל"אוצר ספרי ליובאוויטש"

כך או כך כל ספרי "חי"ש" וחלק מספרי "אוצר ספרי ליובאוויטש" הודפסו באישור הגורמים המתאימים, (כפי שגם הוכח בערכאות אליהם הם נתבעו,)

חלק קטן מן הספרים של "אוצר ספרי ליובאווטיש" הודפס אכן ללא אישור, אגב, מי ראה את הספרים האלו? כמה? איפה? ההדפסות הם קטנות ונקודתיות וודאי שאי אפשר לקרוא לזה "הוצאת ספרים מקבילה".

יהושע מונדשיין כותב " סידרת ה'אגרות קודש' של הרבי התפלגה אף היא: מכרך כג ואילך יש מהדורה "מסורתית" ולידה מהדורה "משיחית""

זו טעות כמובן, הספר היחיד שיצא 'כפול' שבאחד יש מה"מ שליט"א הוא חלק כ"ג. כל השאר יצא רק בהוצאה אחת, ולאחרונה מטעם "חי"ש" ללא תואר. - באישור.
יהושע מונדשיין כותב "משפחה "משיחיסטית" שמכבדת את עצמה, לא תכניס לביתה את העתון 'כפר חב"ד' שבמשך שנים רבות היה העתון המרכזי היחידי, מפני שמשנת ההסתלקות ואילך יש להם עתון משיחי משלהם"

ואני אומר, יש הרבה מאד משפחות שמנויות על שתי העיתונים גם יחד,
חוצמזה, כל ילד יכול לראות שבמשך השנתיים תשנ"ג - תשנ"ד על עיתוני 'כפ"ר חב"ד' התנוססה הכרזת 'יחי' שנעלמה עם ג' תמוז,
'בית משיח' משמר את ההכרזה הזו, 'כפר - חב"ד' שינה את דעותיו ולא כולם צריכים לנהור אחרי הקו הזה.
יהושע מונדשיין כותב "אותה משפחה לא תשלח ח"ו את ילדיה לקעמפ "גן ישראל" שהיה ילד טיפוחיו של הרבי, מפני שמשפחה זו ורעותיה התנתקו מהמוסדות של הרבי והקימו להם קעמפ משלהן"
זה כמובן שקר גס וסילוף עובדות פשוט "גן ישראל" בארץ הקודש והקעמפ הראשון שהוקם (לפני 13 שנה) הוא 'אורו של משיח' שאר הקעמפים הם המתחרים המחוצפים שפועלים ללא אישור.

יהושע מונדשיין כותב "ילדם לא יחבוש לראשו כיפה כפי שחבשו רבותינו ואבותינו, אלא כיפה עם כיתוב שיפריד בינו לבין ילד חסידי רגיל מן השורה. הם גם יקפידו לענוד על דש בגדו "סמל" שיבדיל אותו משאר ילדי החסידים שבדורנו ושבדורות הקודמים"

כיפות ילדים עוטרו מאז ומעולם בכיתובים למיניהם ובשנים נ"ג נ"ד היה לרוב ילדי חב"ד כיפה כזו, (וגם לכמה מבוגרים ח"ש ברוק דוב אקסלרוד ועוד רבים וטובים).
אגב המשפט "כיתוב שיפריד בינו לבין ילד חסידי רגיל מן השורה" לוקה בדמוגוגיה ודמוניזציה חמודה.

יהושע מונדשיין כותב "הוא ילמד רק באותן ישיבות שהנהיגו מנהגים חדשים אשר לא שערום אבותינו, שבהן יטעו בילד אמונות זרות לרוח החסידות ולמסורת היהדות"

ומתעלםפ מן העובדה שהישבות האלו הוקמו על ידי הרבי מתעלפ מכך שהישיבה המרכזית בחלק הזה היא ישיבת חב"ד הגדולה בעולם מתעלם מכך שבכל ישיבות חב"ד בארץ הגדולות והקטנות (להוציא שתיים מהם) תמנוססת הכרזת יחי בזאל וכו' וכו'. המשפט "אמונות זרות לרוח החסידות ולמסורת היהדות" מתאים לזקן מסוןיים בבני ברק בשלהי הממי"ם ולא ליהודי שנחשב כיהודי חסידי.

יהושע מונדשיין כותב "אבי המשפחה גם הוא אינו מתפלל במנין חסידי שמנהגיו כמימים ימימה, אלא רק באותם מניינים שנחלקו וסטו מדרכה של "חב"ד הישנה"."

ואני משום מה רואה בכל קהילות חב"ד בארץ (כן, גם בירושלים) חסידים מכל קשת הדעות מתפללים בצוותא. אולי הגעתי למנינים הלא נכונים, אך זה המצב בצפת נחלת הר חב"ד כפ"ר חב"ד ועוד.

יהושע מונדשיין כותב "ויגדל הילד ויסע ל"קבוצה" ל-770. שם יהיה עליו להחליט האם הוא מדבי עילאי, מאלו שיש להם זיקה לחדרו של הרבי שבקומה העליונה, או שמא יפנה להני אינשי דלא מעלי, שדירתם בתחתונים ו"אינם מכירים" בעליונים. גם סדרי לימודיו יושפעו מהפילוג בין חסידים מן השורה שלומדים את כל כתביו של הרבי, מאותם משפיעים שהרביצו תורה בחיי הרבי, לבין המשיחיסטים שאסרו איסר על נפשם ללמוד כתבים שלא נדפסו על-ידי מפלגתם ולשמוע שיעורים ממי שאינו נמנה עם אנשיהם. גלי האלימות הגואים ב"בית חיינו" מפקידה לפקידה, מבטאים היטב את רמת הפילוג, שאינו בגדר "אין דעותיהם שוות" בעלמא.

עלעול קצר בתמונות (גם מהשנה) של תמימי םלומדים בזאל הקטן יראה בתוכם אחוז ניכר של חובשי כיפות 'יחי'. ויראה גם תמימים בוגרי צפת יושבים בשיעור מול משפיעים ורמי"ם שגילם חוצה את גילו של הכותב בשנים רבות, יראה גם את הספרים שמהם לומדים אותם תמימים, בקיוצור תמונה אחרת ממה שמצייר בדבריו יהושע מונדשיין.

יהושע מונדשיין כותב "לאלו הטוענים שמדובר במיעוט קיצוני מבוטל, נזכיר את דברי הרבי (אגרות-קודש, יח, עמ' רלא): "אם רצונך לעמוד על טיבה של איזו שיטה, תא חזי את ביטוייה הקיצוניים. ואף אם קיצוניותה נתקבלה רק ע"י המיעוט שלכאורה אינו תופס מקום, אף על פי כן יש בתופעה קיצונית להבליט הכיוון והמגמה של השיטה, על כל פנים התוצאות האפשריות הכרוכות בה אם לא תעלה ארוכה בעוד מועד"

ואני אומר אדרסבה ואדרבה, קיצוניה של שיטה אחת מראים תמימים אחוזים בהתלהבות של קדושה ומנסים להתחבר ולהתקשר לרבי כמה שיותר, תמימים כבדורות עברו וכו' ואילו בצד האחורי 'יראו תמימים' שהדבר החשוב ביותר שממלא את ראשם הוא הפירמה על החולצה ועל המכנסיים וכו', (סתם לשם בדיקה, מי מהתמימים מקפיד יותר על כובע וחליםה בהולכן הרחוב?)

יהושע מונדשיין כותב "בהגיע עת השידוכין יעמוד הבן על פרשת-דרכים, ויצטרך להחליט לאן פניו מועדות: להקמת משפחה חסידית ההולכת בדרך המלך, או לכזו המנופפת בדגל "מלך המשיח". שהרי כבר שנים רבות שהפילוג גרם שמשפחות נמנעות מלהתחתן זו בזו"

ואני אומר, שיש הרבה מאוד שידוכים משני העברים, (בכל אופן מהמתונים שבהם - כפי שכתבתי למעלה). כנראה בחוש מידי שבוע.
יהושע מונדשיין כותב וכל הנ"ל הוא רק אפס קצהו מהפילוג הקיים!

אז על איזו אחדות מדברים ולאיזו אחדות שואפים? האם יש דרך חזרה? האם באמת עלינו לחתור לדרך-ביניים פשרנית שאליה ינהרו משני העברים?

ואני עונה - כן! אם יפסקו מאמרי השטנה באתר זה ובעוד אחרים, כבר התקדמנו צעד לשלום... אם יפסיקו לחנך את הדור הצעיר על ברכי השטנה, יש ויש סיכוי לשלום מלא!
כ' בשבט תשס"ח