ב"ה יום רביעי, ט"ז כסלו תשפ"א | 02.12.20
יהיה בה שימוש? מכונה לספירת שטרות
יהיה בה שימוש? מכונה לספירת שטרות
ולמה בכל זאת אחתום "ערבים"

הרבה חורים יש בתוכנית המהפכנית. הרבה מקום לשיפורים; בכל זאת הגבינה הצהובה השוויצרית שווה את משקלה בדולרים (שמריהו לרנר)
שמריהו לרנר

 

מתישהו בקיץ או בסתיו האחרון חלפתי על פני עוד פרוספקט של אחת מועדות הצדקה. מעולם לא הייתי מאלה שבעיניים עצומות מפנים את הפסולת מתיבת המכתבים לפח האשפה. כנראה איזשהו דחף מציצני גורם לי לעיין בכל זאת בנייר הכרומו המשובח בדרך כלל ולקרוא את הטקסט המזעזע – בעיקר מבחינה תחבירית – בדרך כלל, לפני שאני נפטר ממנו כדרך שנפטרים ממטרדי דואר שיווקי בדרך כלל.

הפעם – הצהיר הפרוספקט חגיגית – לא מדובר ב"עוד קרן". מדובר במהפכה של ממש! ואכן, עד כמה שאפשר להתרשם מקריאת מנשר בן ארבעה עמודים, התרשמתי שאכן מדובר במהפכה. לא עוד קרן נפרדת שמוקמת לאחר אסון שפקד – ה"י – משפחה זו אחרת, אלא קרן משותפת לעשרת אלפים משפחות, שתשמש כעתודה לתמיכה בעת אסון – היל"ת – למשפחתו של כל אחד מהשותפים בה.

ואלה עקרונות המהפכה:
· המצטרפים לתוכנית יחתמו על הוראת קבע שלא יעשה בה שימוש כל עוד לא יקרה אסון ח"ו.
· המצטרפים לתוכנית יתחלקו לקבוצות של עשרת אלפים משפחות, כאשר כל אחד מהחברים יהיה ערב לחברים בקבוצתו.
· המצטרפים לתוכנית לא ידרשו למילוי שאלון רפואי מפורט אך יצהירו על בריאות תקינה וזאת כדי למנוע הצטרפות של מי שבסבירות גבוהה יזדקק ל"ע להפעלת הגבייה.
· במקרה אסון ל"ע תהיה גבייה חד פעמית מכל החברים בסך של 5 דולר עבור כל יתום מתחת גיל 35 שמטרתם הקמת קרן בסך 50,000 דולר למימון הוצאות נישואיו.
· בכל מקרה לא תהיה גבייה של יותר מ18 דולר לחודש ולא יותר מלעשרה יתומים ממשפחה אחת.
· במקרה של יותר מ4.6 יתומים בחודש – היל"ת – תתפרס הגבייה על פני יותר מחודש אחד.

ואכן, שלא כמו רבים מקודמיו זכה אותו הדף לקריאה שניה ושלישית. אך בפעם הרביעית שקראתי אותו התחילו לצוץ השאלות:
שאלה ראשונה – האם הנחת העבודה של גבייה חד פעמית בסך חמישה דולרים ליתום ולא יותר משמונה עשר דולר לחודש מכל חבר, מבוססת דיה על סטטיסטיקת הקרנות שהוקמו בעבר, כאשר בודקים את מספר היתומים בשנה לכל עשרת אלפים משפחות?
לפחות על פי הנתונים שנלוו לאותו פרוספקט התשובה היא לא. דובר בו על לא פחות מאלפיים וחמש מאות קרנות שהוקמו בתוך עשר שנים עבור כעשרת אלפים יתומים. מה שאומר אלף יתומים בשנה. גם אם ננכה מסך זה את המקרים שבהם היה מדובר ביתומים של אנשים חולים ולא ביתומי מוות פתאומי או לאחר מחלה קצרה, וגם אם נביא בחשבון שעשרת אלפי היתומים מהעשור הקודם באו מכלל הציבור, וכאן מדובר על קבוצה של עשרת אלפים משפחות בלבד. עדיין יש יותר משמץ של אופטימיות - אם לא נאיביות - אם לא הונאה עצמית - אם לא הונאת הציבור - בשידור המסר כאילו די במתן מענה למקסימום של 43.2 יתומים בשנה מתוך עשרת אלפים משפחות החברות בקרן. (18 דולר מקסימום גבייה חודשית כפול 12 חודשים לחלק ל5 דולר ליתום.)

שאלה שלישית – כאשר מגייסים 50,000 דולר בדרך של גבית 10,000 הוראות קבע (ליתר דיוק 9,999 כיון שמשפחת המנוח פטורה כמובן מחובת ההשתתפות במימון הקרן שהוקמה כדי לתמוך בה. אבל לא בזוטות שכאלה עוסקת רשימה זו) אי אפשר להביא בחשבון את עלות העמלה והטיפול בגביית הוראת קבע. מדובר בסכום של כשקל וחצי לפחות עבור כל גבייה. מה שמפחית מסכום הקרן כחמשה עשר אלף שקלים שהם יותר מחמישה אחוזים ממנה. בהחלט נתח משמעותי. זאת גם אם מקבלים את ההנחה שכל הוצאות הפרסום וההפעלה של הקרנות – כולל דיווח רבעוני בדואר לכל חברי הקבוצה – אינם משולמים מכספי הקרנות שיוקמו.

ומדוע דילגתי אל השאלה השלישית בטרם כתבתי את השאלה השניה? אכן שאלה טובה. ומעשה שהיה כך היה: בעודי חוכך בדעתי ושוקל את מידת הרצינות בה מתייחסים מייסדי המהפכה ומפרסמיה אל קהל היעד שלה, נזדקקתי מסיבה כלשהי לעבור שוב על פני תיבת הדואר שעל פתח ביתי מבחוץ. ומה מאוד נפליתי לראות שעל אף שזה לא מכבר רוקנתיה, שוב מבצבץ ממנה פרוספקט צבעוני של קרן צדקה. הצבעים אמנם היו שונים אבל גם כאן הופיע מוטיב הערבות בכותרת. לא סתם "ערבים" אלא "כל ישראל ערבים".

וזה לא היה ההבדל היחיד. כאן היה מדובר על קבוצות של רבבה ורבע לעומת רבבה אצל המתחרים מבני-ברק. סכום הגבייה הופחת בהתאם ל4 דולרים עבור כל יתום העומד לפני נישואיו. וגם הסכום המקסימלי לגבייה מכל חבר בחודש אחד הופחת ל16 דולרים בלבד. וכמובן הרבנים המגבים הם רבנים אחרים בהתאם להשתייכות הקבוצתית של מייסדי הקרן.

וכאן הבן שואל, אם המהפכה כל כך טובה ואם ההבדלים הם כל כך מינוריים ואם הכל אכן נעשה לשם שמים ומתוך הכרה בצורך לחסוך בעלות התפעול של הקרנות, שתי קופות על שום מה? אכן שאלה חשובה שמצד עצמה ראויה היא להיות שניה. אלא משום שנכתבה כבר השלישית, אינה זזה ממקומה ורק מספרה הוזז בהתאם.

שאלה רביעית ולא אחרונה – הקרן מיועדת למקרי פטירה פתאומיים. ומשום מה באף אחד מהפרסומים שתח"י לא באה התייחסות כלשהי למקרי פטירה יזומים ה"י. כיהודי שותומ"צ (שזהו אחד התנאים למימוש הזכויות אותן מקנה החברות בתוכנית) כמובן שמעולם לא שמעתי על המושג שנקרא התאבדות. שהרי אצלנו זה לא קרה ולא קורה וברור שגם לא יקרה. אבל אילו יצוייר שאחד מחברי הקבוצה לא כיוון כראוי בעת שהתפלל "ואל תביאנו לידי ניסיון". ואילו יצוייר שלאותו חבר יש עשרה ילדים שכולם טרם נישאו. ואילו יצוייר שאותו אדם, איך לומר, קצת לא הולך לו בפרנסה. ואילו יצוייר שלפתע יתקפו אותו מחשבות אודות האפשרויות שהוא יכול לפתוח בפני ילדיו באמצעות פעולה פשוטה למדי שתהפוך אותם ליתומים בפתאומיות. ואילו יצוייר שבעקבות אותה מחשבה יילך היהודי שלנו ויעשה את אשר לא ייעשה. היוכלו מי שהתעלמו מהאפשרות הרחוקה הזו, לומר בפה מלא "ידינו לא שפכה את הדם הזה"?

בסגנון אחר קצת ובוטה יותר: האם אותו שליימזל שאינו מצליח להביא לחם לילדיו והוא כבר שותף במהפכה, איננו צריך להכות על חטא על כל נשימה ונשימה שהוא נושם במקום לעשות את הצעד המתבקש עבור עתידם הכלכלי של ילדיו?

כאמור, יש שאלות נוספות. אולי לא בומבסטיות אבל חשובות ועקרוניות מאוד. שאלות העוסקות בשקיפות ובפיקוח ציבורי על ניהול כספי העתק בהם מדובר. שאלות העוסקות בכל מיני היכי-תמצא'ס שבסבירות כמעט ודאית ידרשו מענה שאינו נמצא בתקנונים הדלים שפורסמו. כמה אחורה יבדקו את מצבו הרפואי של מי שנפטר בפתאומיות? מה היא מידת שמירת התורה ומצוות שנדרשת מהיתומים כתנאי להקמת קרן עבורם? מה ייעשה בקרנו של מי שפירש מחיי תורה ומצוות לאחר שהוקמה עבורו קרן והאם תוקם קרן עבור מי שיחזור לחיי תורה ומצוות שנה או שנתיים לאחר פטירת אביו שהיה חבר בתוכנית? האם יתומים שיימצאו לא זכאים להקמת קרן יקבלו או לא יקבלו את הכספים שניגבו מאביהם בעודו חי על דעת שגם עבור ילדיו ייגבו כספים?

אני מניח ובכל אופן מקווה מאוד שחוזי השכירות של משרדי ועדות הצדקה נערכו בצורה יותר מפורטת וברורה מהחוזים עליהם הם מחתימים את המצטרפים לתוכניות המהפכניות.

ובכל זאת, למרות כל הנאמר למעלה, החלטתי לחתום. כי למרות שהתקנון של התוכנית דומה לגבינה שוויצרית שהמחורר בה מרובה על הצהוב, עדיין מדובר בגבינה ששווה את מחירה. אמנם אין בתוכנית זו כדי לתת מענה כלכלי אמיתי ברמה אותו מתיימרים הוגיה לתת, אך יש בה נכונות של עשרות אלפי ראשי בתי אב בישראל להיחלץ לעזרת חבריהם בשעת הצורך שהלוואי ולא תבוא. יש בה ציות לרבנים שמטעמיהם הם ובסייעתא דשמיא השמורה לרבנים הכריעו כן להצטרף. הנכונות הזאת היא הכוח האמיתי של התוכנית. ואדרבה! ככל שההגיון הכלכלי שלה קטן יותר וככל שחוקיה תמוהים יותר ובכל זאת אנשים מוכנים להשמע לרבנים ולהתחייב לתרום בבוא העת, כך גדל כוחה הסגולי לשמור על כל אחד מחבריה לבל תגיע ח"ו עתו "ליהנות" מפירותיה.

והעירני חכם אחד שהוא חתם על התוכנית כדי לקבל ביטוח-חיים. "עם המזל שלי" הסביר לי אותו חכם, "ברגע שאצטרף לתוכנית, אין סיכוי שאפטר מהעולם רגע אחד לפני שאשיא את אחרון ילדי..." השתכנעתי.

ח' בכסלו תשס"ז
הגב לכתבה

תגובות
7
1. עמלת הוראת קבע
שמרל'ה יקירי! המאמר כתוב טוב, ואכן, יש צורך להושיב אנשי מקצוע שישבו על החומר הזה. כך למשל, על מנת לחסוך את עשרות אלפי השקלים של עמלת גביית הוראת קבע, הייתי ממליץ להעביר את הגבייה לכרטיס אשראי בלבד. וכן כיו"ב.
ח' בכסלו תשס"ז
2. גם בו יש עמלה
ויש אומרים 3.5%
ח' בכסלו תשס"ז
3. ומה אם הסעיף לבטל ביטוח חיים ?
ומה אם הסעיף לבטל ביטוח חיים?
מה וכמה מה
ח' בכסלו תשס"ז
4. שיכנעת אותי לא לעשות
הכל מכור. עיין היידפארק
ח' בכסלו תשס"ז
5. שמרל'ה
שמרל'ה ידידי שכנעת אותי שאתה כתבן מעולה ודמגוג לא קטן.
אבל ביננו ברגע שחותמים על הוראת קבע שתגבה ממך כסף נעשה הכל כדי שלא נגיע להיפך החיים ח"ו
ט' בכסלו תשס"ז
6. מאמר מחושב - כל מילה בסלע!
כל מילה בסלע!

ואגב, היום סלע שווה 100,000.000 ש"ח!
...רק צריך למצוא אותו!
ט' בכסלו תשס"ז
7. אין להם עמלות על גבית הוראות קבע
בכל מקרה הם מעסיקים את הפקידות משך כל השנה בשביל ועדת הצדקה הרגילה.

בהסכם שהם הגיעו עם בנק פאי אין להם עמלות בכלל על קרנות "ערבים" וכל ישראל ערבים.

לאחר מעשה, התברר שלא היתה מעולם גביה בסכום גבוה יותר ממה שהם התחייבו, אלא אדרבה, הרבה חודשים הם גבו רק 5 דולר או לאגבו בכלל (סייעתא דשמיא ?)

ולמה צריך שני קרנות ?

למה צריך מאות חסידויות ? (כי כל אחד רוצה להיות אדמו"ר)
למה צריך מאות ישיבות? (כי כל אחד רוצה להיות ראש ישיבה)
אז גם בצדקה !!!

חוצ'מזה שישנם חילוקי דעות ביחס לחלוקה וכשם שאין פרצופיהם דומים כך אין דעתויהם שוות !!!
ה' בסיון תשס"ח