ב"ה יום רביעי, ט"ז כסלו תשפ"א | 02.12.20
כן - לויכוחים, לא - להתלהמות

"הטורים שעלו כאן בימים האחרונים, העלו לי כמו לרבים אחרים את ה"טורים". שמריהו לרנר מסיר לרגע את הכפפות (עלה במחשבה)

הטורים שעלו כאן בימים האחרונים, העלו לי כמו לרבים אחרים את ה"טורים". האחד תחת מסוה של קריאה לאחדות שולח הערה ארסית במיוחד כלפי קבוצה שלדעתו איננה חב"ד על טהרת הקודש. והאחר מחרה מחזיק אחריו ועושה חסד עם קשי ההבנה שבינינו ופורט את הדברים הקשים לפרוטות של כינויי גנאי עלובים שציניות וצינה מתנשאת נושבות מהם.

תקציר הפרקים הקודמים: בנימין ליפקין קורא לנו הגברים ללמוד מנשי חב"ד שהשכילו להתכנס ביחד ולהתעלות מעל חילוקי הדעות שבין נשות חב"ד על טהרת הקודש ובין נשים משיחיסטיות מפורסמות... בתגובה שולל הרב מנחם מענדל קפלן אחדות מסוג זה שבו המשיחיתים יוצאים וחצי תאוותם בידם ואילו הללו שעיקר דאגתם היא שלא לשמוע את ההכרזה השנויה במחלוקת, משעה שהושמעה זו ולו פעם אחת או שתיים או שלוש, הרי נעקר אצלם הכל. ומעתה אחדות אין כאן אלא ויתור גמור ופסיחה על שתי הסעיפים ועוד מטבעות לשון ראויות יותר ו(בעיקר) ראויות פחות.

אפשר להתווכח על מהות הדברים. לצדד בפשרה חד פעמית לטובת התאחדות אחת בשנה או לשלול אותה מכל וכל. אבל אי אפשר לקבל ולהסכים לסוג כזה של השמצות פרועות ושל הטלת רפש לשוני במי שחטאם הגדול הוא שהם טועים לפעמים בהבנת דברי הרבי בצורה שונה מכפי שאנחנו טועים לא פעם בהבנתם.

*

בטרם אמשיך, אני מבקש את סליחתם של חבריי הכותבים המכובדים. פתחתי בדברים קשים כגידים לא משום שיש בליבי עליכם באופן אישי. נהפוך הוא, מפאת הקירבה בגיל והידידות שאני רוחש לכם הרשיתי לעצמי להמחיש את עוצמתן של המלים – באש ידידותית חיה.

*

לא לכם ולשכמותכם אני צריך לחזור על דברי הרבי בקשר לתלמידי רבי עקיבא. בטח שלא אני. אם קרובים אנו בגיל, עדיין רחוקים הבנתי ובקיאותי בדברי הרבי מאלה של מחברי ומהדרי ספרים שעניינם תורת רבינו ופרקים מתולדותיו. אבל למען ירוץ הקורא בדברים, בואו ונזכר יחד בשאלות שהרבי שואל על סיפור עונשם וחטאם של תלמידי רבי עקיבא: איך ייתכן שתלמידיו של מי ששם את "ואהבת לרעך כמוך" לכלל גדול בתורה, לא יישמו את הכלל הזה בהנהגתם בינם לבין עצמם? ומאידך, איך אפשר לכנות קבוצת אנשים שאינם נוהגים כבוד זה בזה, בשם התואר והמעלה של "תלמידי רבי עקיבא"?!

וביאורו של הרבי, מפליא בפשטותו ובעוצמתו - ויתרה מכך באקטואליות שלו לדורנו דור תלמידיו של מי שכרבי עקיבא בדורו הפליא בהכרח שבקיום מצוות אהבת ישראל - דוקא משום שהיו תלמידים נאמנים לרבי עקיבא ודוקא משום שהיו אמונים על משנתו בענין "ואהבת לרעך כמוך", הקפידו שלא לסור מדבריו ימין ושמאל. וכשראו את חבריהם מבינים אחרת מכפי שהם חושבים להבנה נכונה ואמיתית, לא נשאו להם פנים ולא יכלו לנהוג בהם כבוד. וכאנשי אמת שתוכם כברם לא יכלו לנהוג כבוד זה בזה אפילו מן השפה ולחוץ.

המסקנה, אומר הרבי, היא שגם כאשר מצד אמיתות הדברים יש מקום שלא לנהוג בכבוד כלפי הזולת. גם במקרה קיצוני כזה בא עונשם הנורא של תלמידי רבי עקיבא ומלמד אותנו שחובה על כל אחד להתייחס לזולתו באהבת ישראל מושלמת ובכבוד.

*

על כן, להכריז יחי או לא להכריז יחי אפשר שיהיה ויכוח. אדרבא, בשעה שגם על המחייבים וגם על השוללים נמנים חסידים יראי שמים ולמדנים, חשוב שיהיה ויכוח אמיתי שיבהיר את הדברים וילבנם. אבל לא זו הדרך של זלזול והטחת עלבונות יאתה להכרעה בויכוח בין תלמידי רבי עקיבא. שכן אין מי שביכולתו לערער על כך שההוראה האמורה למעלה, היא דברי קדשו של הרבי שעל כבודו יוצאים כאן השכם והערב באש ובחנית. הדברים נדפסו ביותר ממקום אחד במשנתו הרחבה של הרבי. וחושבני שלא אקח סיכון גדול אם אניח שבכל שיחותיו של הרבי לא נמצא ביאור הפוך או לקח הפוך מסיפור מיתתם של תלמידי רבי עקיבא.

*

לסיום, בעומדנו שתים עשרה שנה לאחר ההסתלקות, כדאי להזכר בתלמיד נוסף של רבי עקיבא. רבי שמעון בר יוחאי שהיה מחמשת התלמידים שנותרו לו אחרי המגיפה הנוראה, ושעל ידם הוקמה ונשתמרה תורה בישראל. רבי שמעון בר יוחאי אחרי שתים עשרה שנים במערה, יוצא ונדהם לגלות אנשים עסוקים בענייני העולם. הדבר חורה לו עד כדי כך שכל מקום שהוא נותן בו את עיניו – נשרף! הוא מצטווה לשוב אל המערה לשנה נוספת. ולאחריה, עולם כמנהגו נוהג. אבל הוא, רבי שמעון, רוח אחרת היתה עמו. לא עוד שורף הוא במבטו, כי אם מבקש הוא להייטיב עם זולתו ושאלתו היא, האם יש משהו שאוכל לעשות ולתקן?...

אל נא באפכם אחיי. שתים עשרה שנה במערת החושך בה אנו מצויים הם די והותר. אל נא לנו לנהוג בצורה שתביא עלינו חלילה שהיה נוספת במערת החושך הכפול ומכופל. כדאי הוא רבי שמעון שנלמד מיציאתו השניה מהמערה, דרכו של איש א-לוקים, שרואה אחרים עוסקים במה שלדידו שתורתו אומנתו, עיסוקים אלה סכנת "ותורה מה תהא עליה" כרוכה בהם. ואף על פי כן לא עוד מקפיד הוא ולא עוד שורף הוא. אחת הוא מבקש: מה אוכל לתקן? למענכם.

 

י"ד בתמוז תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
31
1. דרך ארץ קדמה למוסר
מיסטר לרנר, אולי תוכל לתת גילוי דעת נאות שאתה נלחם בשלוחי הרבי?

בושה וחרפה לך.
ט"ו בתמוז תשס"ו
2. rabbi@jewishlouisiana.com
The discussion is good and healthy. But the picture is with the clenched fist is unbefitting for your sight. Hatzlocho, Yossie
ט"ו בתמוז תשס"ו
3. יש צורך בניתוח דחוף
לצורך בריאות הגוף ופיקוח נפש חייבים לפעמים לבצע ניתוח חריף.
וכשמנתחים יש כאבים עצומים, וגם נופלים לכל עבר שבבים שיש ביכלתם להרוג אדם ר"ל.
ט"ו בתמוז תשס"ו
4. צודק בהחלט, יישר כוח!

היית לי לפה במאמר זה, ואני מאמין שלעוד רבים אחרים.
ט"ו בתמוז תשס"ו
5. סוף סוף מאמר ראוי לשמו...
כל הכבוד לשמריהו ממנו יראו וכן יעשו

ט"ו בתמוז תשס"ו
6. Does Lerner live in a cave?
It seems that Rabbi Lerner lives in a cave -- he still thinks it's a question of saying, or not saying, yechi!

HE IS EITHER NAIVE OR MAKING TROUBLE
ט"ו בתמוז תשס"ו
7. ל-1 במה הוא נלחם?
??
ט"ו בתמוז תשס"ו
8. התמונה לא לענין
נא להחליפו
ט"ו בתמוז תשס"ו
9. טוב כתב
טוב כתב ויפה כתב. וכל הבודק עצמו אדעתא דנפשיה יגיע לאותו מסכנה. אנן פעלי דיממא אנן. וידוע לכל עד כמה סבל כ''ק אדמו''ר מריבוי מחלוקות'ן למיניהם בכפר חב''ד. ומחלוקת לשם שמים גרוע על הכל.
ט"ו בתמוז תשס"ו
10. ל3
שאלם תם אילו הי נמצא שם בקבוצה בן או בת שלך האם הייתה מציע ניתוח כו
ט"ו בתמוז תשס"ו
11. כל הכבוד
צודק ויותר מצודק ר' שמריהו לרנר,למרות שיותר פופולרי לתקוף את המשיחיסטים.
ט"ו בתמוז תשס"ו
12. סוף סוף מישהו שפוי
תודה רבה! סוף סוף רואים / קוראים מישהו שפוי שלא כל דבר אצלו זה "ניצחון" ושסיפה אלא אהבת ישראל/חסידים אמיתי.

הלוואי שהיו יותר כאלו בינינו והיינו הרבה יותר באחדות... בטח משיח הי' מגיע מכבר... אף פעם לא מאוחר... תנסה לדבר קצת עם אנשים (לא הקיצוניים ביותר) בצד השני - גם אם אתה לא מסכים עםו, לכה"פ לדבר להתדבר כמו בני אדם - חסידים.

משיח נאו!!!
ט"ו בתמוז תשס"ו
13. ל-1 אתה טועה

לא נראה לי שאתה מדבר על האדם הנכון ,יש לך טעות
ט"ו בתמוז תשס"ו
14. ויכוחים
כל הויכוחים וההוכחות למיניהם, הנכתבים באתרים האלה, אין להם שום השפעה על אף אחד, רק הכותבים בעצמם ,שבתוכם בבטנם, יש הרבה אויר חם, או יותר מזה אידים רותחים,מכל מיני סיבות, אז להם זה מועיל ע''י הכתיבה החום יוצא ,והרתיחה מצטננת ויש להם הרגשה נהדרת, אבל בפועל ממש אין לזה שום נגיעה במציאות, אולי אלה שהם באותו דעה וקוראים את הכתבות האלה, אולי ג''כ נהנים ושואפים עידוד, כי חושבים הכנסנו להם, אז בתור איש פרטי אני מציע לכל הכתבים שהם ב''ה ברוכים בכשרונות טובים לנצל את זה לדברים מועילים,ועי''ז יחישו את הגאולה
ט"ז בתמוז תשס"ו
15. הרבה דיו נשפך בנושא טעון זה
שמריהו, אך ברור שהקיצוניות לא טובה, אך לדאבונינו מאז ג' תמוז נ"ד. קבוצה של אנשים לא מועטים פשוט החליטו שהם יעשו מה שנראה להם שהרבי רצה.
דברים אלו ברורים וידועים. חדשים מקרוב באו לפי דעת רוב רבני אנ"ש בעולם. האלימות הייתה לשפה מקובלת אצל רבים מהם לדאבונינו, משא"כ בצד שהמשיך בדרכים העיקריות שהתווה הרבי. לבוא ולומר בוא נעשה שלום אלו מילים גבוהות שיכול לאמרם (לפי דעתי) רק מי שאינו מרגיש אחריות ממשית לפעילות שלוחי חב"ד או להפצת מעיינות הרבי ולמוסדותיו. כל אחד יכול להמשיך ולהאמין במה שהוא רוצה, אך צריך לזכור מהם המוסדות אותם הסמיך הרבי להחליט ולקבוע וכל מה שמעבר פשוט להשאיר ב-ח-ו-ץ.
בתקווה שדבריי הובנו כהלכתם.
ט"ז בתמוז תשס"ו
16. מה זה?
התמונה מגעיל, ולא שייך כאן!
ט"ז בתמוז תשס"ו
17. ל2#
כנראה שאתה אינו תןשב ניו יארק, ואינך מרגיש את הטעראר של ה"מה"מ שילו"י ניקעס".
ט"ז בתמוז תשס"ו
18. הרב לערנער אינו צודק
אין כאן שום "ויכוח" של אמירת "יחי" אם לאו. יש כאן היום ב770 מלחמה על שליטת הביהכנ"ס והבזיון שעושים להרבי! איפה גר הרב לערנער?! בה"לבנה"?!
ט"ז בתמוז תשס"ו
19. sorry for telling you what too do
but you must change it
ט"ז בתמוז תשס"ו
20. זלמן
מניין צמח הוגה הדעות הדגול הרואה את עצמו כ"מאן דאמר" בדברים כהללו?
ט"ז בתמוז תשס"ו
21. עד כמה שזכור לי...
מי ששרף במבטו היה בנו של רבי שמעון....
ט"ז בתמוז תשס"ו
22. למגיב 21
אתה מערבב בין שתי יציאותיהם מהמערה. אכן בפעם השניה שיצאו היה בנו שורף והוא מרפא.
ט"ז בתמוז תשס"ו
23. לא במקרה שלנו
כאשר על המאזניים עומד חילול שם הרבי וחב"ד צריכים להדגיש ולחזור ולהדגיש הן כלפי פנים והן כלפי חוץ שחב"ד והמשחיתים הם 2 דברים שונים לגמרי "גאר אנדערש" וטוב עשה קפלן שכתב כך.
י"ז בתמוז תשס"ו
24. לתמימים
אם אתם לא מבינים אז תדעו שעוד 5 שנים יהיה חב"ד ויהיה משחיתים שני גופים נפרדים לחלוטין.
כמו שמתרחש עכשיו בישיבות יתרחש בקהילות.
כ' בתמוז תשס"ו
25. מאי נפקא מינה ?
המשיחיסטים מאמינים שהרבי הוא משיח.
וה"אנטי" מאמינים שהרבי הוא משיח.
אולי מישהו יכול להסביר לי מה הנפקא מינה הגדולה, אם עכשיו הוא ב"הסתלקות" כזו או "הסתר" אחר ?
האם יכול להיות שכל הפילוג הגדול נשען למעשה על נפקא מינה מאוד קטנה ?
או שאולי יש נפקא מינה אחרת ? מתחת לפני השטח ? שאני לא מבין ? אולי איזה מאבקי כוחות ושליט"א (סליחה - שליטה) ?
אשמח חהתייחסות מצדך הכותב המכשר של המאמר, שלפחות על כשרון הכתיבה שלך אני מניח שאין ויכוח בין המשיחיסטים ל"אנטי" ...
כ' בתמוז תשס"ו
26. שימוש בתאריך לועזי באתר
להלכה: בכל מקום שאין צורך בשימוש בתאריך לועזי, כגון מכתבים וכיו"ב - אין לכתוב תאריך לועזי אלא תאריך עברי בלבד. אולם במקום שיש צורך בכתיבת תאריך לועזי, כמו במקרה שלך, יש להוסיף גם תאריך עברי.

לתשומת לב עורכי האתר
כ' בתמוז תשס"ו
27. האם חב"ד תיוותר בקונצנזוס היהודי?
בעוד אנשים פה מתווכחים באיזה דרך ללטף את משחיתי חב"ד ועוכריה, איך לרקוד לפניהם מה יפית ולהגיש בפניהם את מה שנותר מחב"ד שיעשו גם בו כלה,

בו בזמן כבר הוצאת חב"ד אל מחוץ ליהדות שוב אינה סיסמה פוניבז'אית אלא הופכת אט אט לנחלת הכלל.

המשיחיסטים מחריבים במחי תקופה קצרה את כל מה שבנו רבותינו נשיאנו זי"ע למעלה ממאתיים שנה ואנו נידונים אתם ביחד ובצדק משום שאנו לא מוקיעים את אותם כופרים בעיקר, לא מוחים באותם מבזי רבנו הק' זי"ע לא נוקפים אצבע כלפי אותם ממרים שהסירו מעליהם כל משמעת לרבנים.

אנו נמשיך לחבק ולנשק אותם, רק שלא נתפלא כשנמצא עצמנו יחד עמם פסולי חיתון שיינם יין נסך, אסורים בצירוף למנין ומחוץ לקהל ה'.

זה לא רחוק רח"ל.
כ"א בתמוז תשס"ו
28. רק בעת שיעלה רצון מלפני הבורא ישלח את משיחו
יהודי אינו מאלץ את בורא עולם מי ומתייבוא המשיח. והקמפיינים הענקיים - רק מוכיחים שהלב אינו סובל את השגעון הנוכחי. ובזמן ההתכתשות צריך לבדוק מה קורה לדור הבא -שלא ראה בעיניו את הרבי. איזו אמונה יש לו במשיח ובתקווה לגאולה. שמא, יקרע הדור הבא בשיני הזאב...
כ"ד בתמוז תשס"ו
29. א
ראה י"ג עיקרים עיקר י"ב (למתחילים)!!!
כ"ה בתמוז תשס"ו
30. אהיה מי שאהיה
ראביי לרנר, קודם כל: שכוי'ח - אתה כותב טוב. דבר שני, פעם ראיתי בכיון שכתבת על המצב בליובאאיטש תוך משחקי מילים בתפילותו של יעקב על אחיו עשיו - אנא, פרסם זאת!
כ' בתשרי תשס"ז
31. על כך כבר נאמר...
הזורע רוח קוצר סופה. לפני שאתם מתלהמים, כדאי שתחשבו היטב מי זרע את הרוח הרעה?

רמז:
הזורע העקר אינו קוצר...
הפותר הנבון יזכה בענן שמיא
ט"ז בטבת תשס"ז