ב"ה יום רביעי, כ"א חשוון תשפ"ב | 27.10.21
התלמיד זועם. ר' אברהם שמואל לוין
התלמיד זועם. ר' אברהם שמואל לוין
הלוואי שנהיה כמו ר' שלמה חיים

אחת התגובות לראיון עם הרב מאיר צבי גרוזמן הצליחה להוציא משלוותו את ר' אברהם שמואל לוין, תלמיד וותיק של ר' שלמה חיים
אברהם שמואל לוין
לאחר הראיון שנעשה עם הגה"ח הרב מאיר צבי גרוזמן מראשי ישיבת תומכי תמימים המרכזית בכפר חב"ד ומתלמידיו המובהקים של המשפיע הרב ר' שלמה חיים קסלמן ע"ה, הי' מי שהגיב ושאל: "ומה בקשר להתקשרות שלו לרבי?" האם לתלמידים שלו החדיר התקשרות לרבי או להיות 'עובדים'?".

שמעתי שגם הדור החדש שלא ידע את יוסף ממשיך לחשוב שר' שלמה חיים לא הי' מקושר לרבי.

כתלמידו של ר' שלמה חיים שהכרתיו מקרוב, החלטתי, לאחר התלבטויות, להגיב על עצם השאלה הנועזת.

זכיתי להיות תלמיד של ר' שלמה חיים בשנים תשכ"ו-תשכ"ח. בסיום לימודיי בישיבה הקטנה של 'תומכי תמימים' בבדפורד עוועניו, ברוקלין, כיתתנו התפצלה למספר קבוצות. האחת עברה ללמוד במונטריאל, השנייה עברה לנוארק, ומספר תמימים ואני בתוכם, נסענו ללמוד בישיבה בכפר חב"ד.

לפני שנסעתי לכפ"ח, בהיותי עדיין בברוקלין בצלו של הרבי ו-770, לא אחת שמעתי מ"עלטערע בחורים" (בחורים מבוגרים) שר' שלמה חיים לא מספיק מקושר לרבי. הדברים הללו, ובנוסף לכך דברי חבריי בהתוועדות 'צאתכם לשלום' לפני נסיעתי ללמוד אצל ר' שלמה חיים, כי עלי להיזהר מלהיות מושפע ממנו מלהיות פחות מקושר לרבי, השפיעו עלי.

בדורנו, גולת הכותרת, שאיפתו ומהותו של כל תמים להיות מקושר לרבי - "זיין מקושר צום רבי'ן". בשעה שבחור צעיר כמוני שמע דברים על המשפיע שלו שחסר לו בהתקשרות, ללא מחשבה נוספת הסקתי כי עלי להתרחק ממנו כמטחווי קשת. וכך אמנם התנהגתי בחדשים הראשונים לבואי לישיבה.

המהפך במחשבתי החל לאחר תשובה שקיבלתי מהרבי לאחת משאלותיי: "כהוראת המשפיע דא"ח שי'".

באותו רגע של קבלת תשובת הרבי התבטלו אצלי כל החששות והתחלתי לשוחח עם ר' שלמה חיים.

בשיחותיי עמו גיליתי עד כמה טיפש ותמים הייתי. הבנתי שכל אלה שאמרו עליו כי הוא נפרד לא יודעים מה זה נפרד ומה זה התקשרות.

אצל ר' שלמה חיים הרבי היה קדוש.

כל פעם שבאתי אליו עם מכתב שקבלתי מהרבי, הוא היה אומר לי "חכה רגע", חובש את הכובע (הגארטל בין כך הי' עליו) וקרא ודקדק בכל מילה ופסיק במכתב. העיקר שלמדתי ממנו בקריאת מכתבו של הרבי כיצד לקחת את המילים של הרבי בפשיטות בלי שום פשעטלך או פניות. כל מילה של הרבי זה קדוש כתורה מסיני.

אני זוכר התבטאות נדירה של ר' שלמה חיים. היה זה לאחר שבאחת ההתוועדויות בחורים שחזרו מהרבי הביעו בדרכים שונות כי ר' שלמה חיים אינו מספיק מקושר. ר' שלמה חיים קם מכיסאו ואמר להם בקול החלטי: "אבער איין זאך קען איך אייך זאגן אז וויפיל איר מיינט איר זייט מקושר צום רבי'ן בין איך צען מאל מער מקושר צו אים ווי איר". [=אני הרי מכיר אתכם, אני יכול לומר לכם, כי כמה שאתם חושבים שהנכם מקושרים לרבי, אני פי עשר יותר מקושר אליו מכם]. ר' שלמה חיים שהיה עדין נפש אמר זאת בקושי, אולם לפעמים צריך לומר דברים ברורים למרות שהם נוגדים את תכונות הנפש שלו.

כנראה אינכם יודעים מי הי' ר' שלמה חיים. אין לי כל ספק, כי הרבי לא הי' אומר לי לעשות כהוראתו, הרבי לא הי' כותב לאחרים לעשות כעצתו של ר' שלמה חיים אם הי' חושב שזה יפגע בהתקשרות אליו. נכון, ר' שלמה חיים דרש עבודת התפילה, התבוננות קודם התפילה, ולעשות הכנה קודם שנוסעים לרבי ל770 , להיות פנימי, האם זה הופך אותו לפחות מקושר???

הרי אתה בעצמך מר. מגיב, וכל חבריך החושבים כמוך, מודה שישנו הבדל בין מי שנוסע לרבי אחרי שישן טוב, סיים לפהק ולספור הרבה זבובים ולהכריז כמה פעמים ש"ר' שלמה חיים חסר בהתקשרות", לבין זה שלא ישן ליל חמישי ויושב ולומד תניא ומאמרים וכמה סוגיות בש"ס על בורין ומתבונן בדא"ח לפני התפילה לפום שיעורי' דילי', עס איז אן אנדער דערהער (זה הרגשה אחרת) והוא יקבל מהרבי לגמרי אחר ממי שרק סופר זבובים. בחור או אברך כזה ידע יותר וואו ער שטייט און פאר וועמען מ'שטייט (איפה הוא עומד ולפני מי הוא עומד).

ולסיום מר. מגיב ולכל אלו שחושבים כמוך אני מאחל לכם שנה טובה ומתוקה ושתהיו מקושרים לרבי כמו שהרבי רוצה שתהיו מקושרים אליו והלואי שתהיו מקושרים אליו כמו ר' שלמה חיים ע"ה.

כ"ד באלול תשס"ה
הגב לכתבה

תגובות
10
1. מקושר בערך דור השישי פי עשר.....
אף אחד לא חשב שהוא ח"ו לא מקושר בערך לבחורים,הכוונה שמה שציפו מר' שלמחה חיים.... שיכניס יותר התקשרות בתלמידים כי הם קצת גלשו...עם העבודה ולא קלטו שעי"ז מתקשרים לרבי,אתם הגעתם מהרבי לכן ההיתם כלים אבל כותב הכתבה הקודמת ןחבריו(ישראלים) שכל היניקה שלהם היתה רק מר'שלמה חיים טעו קצת בפורפוציות....ולכן היה ניראה שהוא עצמו גם לא מקושר ועל"ז נאמר"חכמים הזהרו בדבריכם שמא יבואו ...."
כ"ד באלול תשס"ה
2. תודה על הברכות......
אנו את ההתקשרות נקבל בעז"ה ונקוה שאתם מברכים אותי ואת אלה שחושבים כמוני גם שנהיה עובדים כמהו,הוא שאם ניהיה כמשהוא יהי'ה לכמה חברה בעי'ה בהתקשרות.........,
כ"ד באלול תשס"ה
3. אש"ל צודק!
מי שכותב על התקשרותו של רש"ח אינו יודע התקשרות מהי. וכבר גער הרבי עצמו ב"שפיץ חב"ד" באישים כאלה. ואין אחר המלך כלום.
כ"ה באלול תשס"ה
4. הם צודקים: לרש"ח לא היה דגלון...
אפרוחים שלא יצאו מביצתם מביעים דעות על ר' שלמה חיים..

עקבתא דמשיחא.
כ"ה באלול תשס"ה
5. א גרויסע יישר כח
ר' אברהם שמואל,
סו"ס שומעים משהו לעניין (תיזהר שלא יסקלו אותך הגליצנשטיין'ס והליבעראוו'ס...
כ"ה באלול תשס"ה
6. סיפור מרש"ח שממחיש את התקשרותו
כפי הידוע הבחורים היו מבקשים את רשותו לנסוע לחגים אצל כ"ק אדמו"ר ולא פעם ולא פעמיים היה מסרב - ובשום אופן לא היה נותן רשות.
היו מהתמימים שהיו מפטירים שכנראה זה מחמת סיבת היותו נפרד רח"ל - ולכן לא רצה לאשר את נסיעתם.

לאחרונה נתגלו כמה מכתבים מכ"ק אדמו"ר שבו כותב לו שבשום פנים ואופן שלא יתן לתמימים לנסוע.

רש"ח ברוב פקחותו והתקשרותו, לא רצה לדכא את געגועי התמימים לשהות במחיצת כ"ק אדמו"ר, היה מעמיד פנים כאילו ההוראה לא לנסוע היא ממנו.

דוגמא של מחנך מדריך ומקושר. יהי זכרו ברוך.
כ"ו באלול תשס"ה
7. תלמיד זועם מתשכ"א
אני למדתי בתקופה זו בישיבה וכיון שהנני נזהר בלשון הרע לא אחשוף כאן סיפורים על ה'התקשרות' שלו. אבל תברר מה היתה דעתו ל'קנים' בנגלה ובחסידות שהרבי הורה להנהיג בישיבה וכל הפרשיה סביב זה. ובכל אופן אבקש את סליחתו מעל בימה זו על ניתוח ציבורי זה.
ב' בתשרי תשס"ו
8. עובר בטל
את רש"ח מיצתם, נעבור לבר-הפלוגתא הנודע רח"ש.

לעבודה!
ט' בתשרי תשס"ו
9. כל הכבוד
באמתצ הגיע הזמן שאנשים ידעו את מקומם ולא יפתחו פה על כל אחד שבא להם
י"א בתשרי תשס"ו
10. האם חסיד שרוצה להיות 'פנימי'
ו'עובד', להתפלל בכוונה ובאריכות, ללמוד בשופי וכו', אין מקומו ב"דור השביעי"?
כ"ה בחשוון תשס"ו