ב"ה מוצאי ש"ק, י"ז חשוון תשפ"ב | 23.10.21
משמאל הרב מענדל שם טוב ע"ה, ויבחלט"א, כותב השורות, הרב אברהם שטרנברג (מימין)
משמאל הרב מענדל שם טוב ע"ה, ויבחלט"א, כותב השורות, הרב אברהם שטרנברג (מימין)
תודה רבה ר' מענדל!

"נבצר ממני להביע תודתי כאשר היה עמנו עלי אדמות, אמנם מעולם לא מאוחר להגיד תודה". הרב אברהם שטרנברג במאמר מיוחד ל'שטורעם'

רבות נכתב על הצער והיגון שפקד את כלל חסידי חב"ד, בהילקח מאתנו האי גברא רבא, הרה"ח הרה"ת ר' מנחם מענדל בן הרה"ח ר' בן ציון שם טוב ע"ה.

לי אישית נגע הדבר אל הלב באופן מיוחד. אישיותו של ר' מענדל לוותה אותי במשך כל שנות נעורי, כאשר התגוררתי בשכינות אליו ברחוב לעפערטס בקראון הייטס, וכן בהיותו אביו של ידיד נעורי, יבלחט"א הרה"ח ר' לוי שי'.

לא באתי בשורות אלו להוסיף על המאמרים והנאומים, שרבים וטובים ממני הגדילו לעשות בבמות שונות. אולם מצטער אני שלא הייתה לי ההזדמנות, בחיים חיותו בעלמא הדין, להביע מקרב ולב עמוק את תודתי החמה אליו -עבור פועלו למען חינוך ילדיי, על טהרת הקודש.

במשך שבע השנים האחרונות הספקנו - בדרך לא דרך - לנהל מוסד חינוכי עבור כמות משפחות מצומצמת שדאגו לחינוך על טהרת הקודש. אמנם הזמן עשה את שלו, ואשתקד, בתקופה זו ממש, התברר לנו, שנותרנו רק עם משפחתנו בלבד. גודל הדאגה והעול, אליהם נקלענו לפתע פתאום, מובן וברור. אין זה פשוט לחנך לבד חמשה ילדים בגילאים שונים.

ואז כמים קרים על נפש עייפה, נתבשרנו על דבר מפעלו של ר' מענדל ע"ה - בארגונו של משרד השלוחים - למען חינוך ילדי השלוחים, עבור הילדים שאין להם מוסדות חינוך במקום שליחותם - להתאחד יחד באמצעות הטלפון, ללמוד מספר שעות בשבוע באופן מסודר, ע"י טובי המחנכים והמחנכות בקרב מחננו.

אין לשער כמה גדולה הייתה השמחה עבור בנותיי כאשר הגיעו השעות הקבועות ללימוד בכל שבוע. שיחה של הרבי, נביא, פרשת השבוע או כל נושא אחר, אותו הן לומדות יחד עם עשרות בנות מכל קצווי תבל.

במקום האנחה ונחיתות הרוח מכך שאין להן השנה חברות, בנות גילן, ללמוד בצוותא, הן גאות מעצם העובדה שהן שייכות לקבוצה מיוחדת זו, המפוזרת בארבע כנפות הארץ, ובמקום העול והדאגה העמוקה לגורל ילדינו – הניח ר' מענדל ע"ה את דעתנו, ברווית רוב נחת רוח מהצלחת הלימודים במסגרת זו.

הן אמת שנבצר ממני להביע תודתי אליו פנים אל פנים כאשר היה עמנו עלי אדמות, אמנם מעולם לא מאוחר להגיד:

תודה רבה ר' מענדל! עבור כל מה שפעלת למעני ולמען שאר השלוחים.

תנצב"ה.

ט' באייר תשס"ו
ידידי נעורים. כותב השורות הרב אברהם שטרנברג (מימין) עם הרב לוי שם טוב, על ציון אדמו"ר האמצעי
ידידי נעורים. כותב השורות הרב אברהם שטרנברג (מימין) עם הרב לוי שם טוב, על ציון אדמו"ר האמצעי