ב"ה מוצאי ש"ק, י"ז חשוון תשפ"ב | 23.10.21
ר' שניאור זלמן גורארי' ע"ה
ר' שניאור זלמן גורארי' ע"ה
ליד הרבנית בכ"ב שבט

בבואנו מכ"ב שבט לא אוכל להתעלם מחלקו של סבי ר' שנ"ז גורארי' בכל הקשור לדאגה לבריאות הרבנית (הרב אברהם שטרנברג, עלה במחשבה)

בבואנו מכ"ב שבט, לא אוכל להתעלם מחלקו של סבי הרה"ח הרה"ת ר' שניאור זלמן גורארי' ע"ה בכל הקשור להחזקת בית הרב, והדאגה לבריאות הרבנית נ"ע.

סבא נתייתם מאביו הרה"ח ר' נתן ע"ה גורארי' בהיותו ילד צעיר, ומחמת קרבת משפחת גורארי' לבית הרב, נתחנך סבי בבית הרבי הקודם.

גם כשהתבגר, בהיותו תמים ואח"כ בתור אברך הי' מקורב ביותר לבית הרב. לאחר ההסתלקות של הרבי הקודם בתש"י. סבי התקשר מיד לכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו והי' מעורב מאוד בהשתדלות החסידים, שהרבי יקבל עליו הנשיאות – היו כאלה ממשפחת הרבי הקודם שהקפידו עליו ביותר, ואכ"מ להאריך. הרבי הבטיחו שיוכל להתגבר על הקפידה.

לכן מטבע הדברים שסבי הי' מקורב מאד לרבנית. מאז שאני יכול לזכור, סבי הי' מבקר את הרבנית מדי יום ביום, וכאשר נבצר ממנו לבקר, הי' מדבר איתה בטלפון.

בתקופה מסוימת, סבא החל להיות מעורב בכל הקשור להחזקת בית הרב. יום אחד קיבל הוראה מכ"ק אדמו"ר, אשר מאחר שהרבי התחייב בכתובה לדאוג לצרכים של הרבנית - מה גם שהכתובה נכתב בכתב ידו של הרבי הקודם, לאחר שהכתובה המקורית נאבדה - הרי מכאן ולהבא, ידאג להעביר דו"ח מדי חודש בחדשו מההוצאות שהוציא עבור בית הרב, והרבי ישלם לו את מה שהוציא.

בשלב מאוחר יותר העביר הרבי כל הסמכויות הקשורות בטיפול הרפואי של הרבנית לסבא. הרבנית השתדלה עד כמה שיכלה להעלים מהרבי את צערה, לאידך לא יכול סבי להחליט לבד אודות טיפולה, בלי התייעצות עם הרבי. יצא שבהרבה מקרים, קיבל הרבי מידע אודות בריאותה של הרבנית ע"י סבי.

ביום שלישי בערב אור לכ"ב שבט, כאשר החליטו הרופאים בהתייעצות הרבי, להוביל הרבנית לבית הרפואה, ביקש סבא מאמי שתחי' לנסוע תחילה לבית הרפואה, לסדר הכול על צד היותר טוב. הוא עצמו נסע ביחד עם הרבנית בהרכב של הרבי. הרופאים חשבו אז, שאינה נשקפת סכנה לחייה, ומן הסתם יספיק אשפוז של יומיים או שלשה בבית רפואה. אולם כמה שעות אחרי שהגיעו לבית הרפואה, החמיר מצבה והחזירה נשמתה ליוצרה. סבי ע"ה ותיבדל לחיים טובים וארוכים אמי שתחי', היו מן היחידים שזכו להיות נוכח, בסמיכת מקום, בעת יציאת הנשמה .

בבוקרו של כ"ב שבט קודם הלוי' קרא הרבי לסבי ע"ה ליחידות. באותה יחידות הודה לו כ"ק אדמו"ר עבור כל מה שעשה עבור הרבנית בחיים חיותה, ונתן לו כמה הוראות בכל הקשור להמשך הסידורים בבית הרב. בסיומה של אותה יחידות, ברכו הרבי ברכות מיוחדות, ובין השאר, שזכות התעסקותו לטובת הרבנית יעמוד לו ולזרעו, ולזרע זרעו, עד עולם.

זכותו יעמוד לכל בני משפחתו ובמיוחד לזוגתו הרבנית מרת חוה בת שרה ברכה לרפואה שלימה וקרובה.

יהי זכרו ברוך.

כ"ג בשבט תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
3
1. לא לשכוח
ר' שנ"ז ע"ה ולהבחל"ח בתו שתחי', היו בין הבודדים שזכו, אולם כידוע היו שם עוד ממקורבי רבי ובית רבי, והאחרון שזכה לשוחח עם הרבנית היה דווקא המשב"ק ר' שלום בער גאזנבורג שיחי', שבדברי תודה אליו השיבה את נשמתה ליוצרה.
כ"ג בשבט תשס"ו
2. חיים ברוך!
ומה חלקך אתה?
כ"ד בשבט תשס"ו
3. the Rebbe didnt go to the hospital as far as I know,
כ"ו בשבט תשס"ו