ב"ה יום חמישי, ט"ו חשוון תשפ"ב | 21.10.21  
 
הרב פרץ אוריאל בלוי
עודכן לאחרונה בכ"ז אב תשס"ח
כשהרבי כתב - א' למה הוא התכווין? - "א'"? "אחד"? "אחת"? ואולי "אשה"?...
זוהי התרחשות מעניינת שבמרכזה שיחה מוגהית שנדפסה גם ב"לקוטי שיחות" וגם ב"תורת מנחם-התוועדויות". כשהוכנה השיחה להדפסה ב"דבר מלכות" - צצה דילמה בצורת פיענוח של הכותרת לשיחה, והתעוררה סקרנות חסידית עזה על הרקע של אותה שיחה, שאולי מרומזת במשפט שהרבי הוסיף על השיחה. אותנו הובילו המחשבות שייתכן מאוד והספקות היו במנת חלקם של כל העורכים שבכל ה'מהדורות' שבהם השיחה הופיעה עשרות בשנים. לדידי זהו "שיעור" בגודל האחריות בפרסום תורת הרבי, ודבר בעתו מה טוב, שכן ה"סיפור" קשור לתאריך הבעל"ט "א' ר"ח אלול". אולי דווקא מישהו "כאן" יצליח להסיר את המבוכה? כתיבה וחתימה טובה...
קבצים מצורפיםהוסף תגובהתגובות