ב"ה יום חמישי, ט"ו חשוון תשפ"ב | 21.10.21  
 
הרב משה מרינובסקי
עודכן לאחרונה בב' אייר תשס"ח
לחנך כמו המאורות הגדולים
'לא קיים אפילו אדם אחד ויחיד שפטור מלעסוק ב"מבצע חינוך", וההוכחה לזה היא מאדמו"ר הזקן שהיתה לו נשמה חדשה שהיתה צריכה להחיות את כל העולם כולו, ועם כל זה, גם הוא עצמו התעסק עם ילד בן ארבע-חמש...'

השבוע נפתחת שנת הלימודים במערכת החינוך הכללית ומלבד לילדי הת"תים ובחורי הישיבות שזה שבועיים כבר שקועים בעולמה של תורה וחסידות, ישובו אל ספסל הלימודים עוד כמיליון, בנים ובנות, תלמידים ותלמידות ברחבי הארץ ועוד ילדים וילדות מישראל ברחבי העולם כולו.

 

שנת הלימודים נפתחת בימים הסמוכים לח"י אלול, יום ההולדת של שני המאורות הגדולים, מורנו הבעש"ט ואדמו"ר הזקן, וזו ההזדמנות לשים לב פעם נוספת למידת החשיבות העצומה שרבותינו הקדושים לדורותיהם מלמדים אותנו להתייחס בה אל מושג החינוך.

 

הבעש"ט הק' בעצמו התחיל את דרכו כמנהיג ישראל בתור 'עוזר' ("באהעלפער") למלמד. באחת השיחות ('שערי חינוך', עמ' רו), מדייק ומדגיש בכך הרבי:

 

התפקיד אותו מילא הבעש"ט בשדה החינוך היה דווקא בשלב ההתחלתי ממש, השלב הנמוך ביותר, ילדי חדר שעדיין לא הגיעו לרמת לימוד בישיבה והם רק לומדים אל"ף בי"ת. והבעש"ט אפילו לא היה המלמד, אלא רק ה'עוזר' של המלמד, הווי אומר שלימד וחינך לדברים פשוטים עוד יותר מאלה שאותם לימד המלמד...

 

ואולם, דווקא זו היא התחלת החינוך וזה יסוד החינוך לשנים הבאות.

 

מעין זה מדייק ומדגיש הרבי גם לגבי אדמו"ר הזקן, כפי שמשתמע מהסיפורים על ההתמסרות האישית של אדמו"ר הזקן לחינוך נכדו אדמו"ר הצמח צדק (שם, עמ' רח):

 

לאדמו"ר הזקן היה רבבות חסידים שהיו באים אליו כדי לשמוע ממנו רזי תורה או דברים עמוקים בנגלה דתורה, ובכל זאת כאשר הצמח-צדק היה ילד בן ארבע-חמש, התפנה להשיב על שאלותיו ולא אמר לו לשאול זאת למחרת את המלמד שלו...

 

והרבי לומד מכך הוראה:

 

'לא קיים אפילו אדם אחד ויחיד שפטור מלעסוק ב"מבצע חינוך", וההוכחה לזה היא מאדמו"ר הזקן שהיתה לו נשמה חדשה שהיתה צריכה להחיות את כל העולם כולו, ועם כל זה, גם הוא עצמו התעסק עם ילד בן ארבע-חמש...'

 

כך ראינו גם בהנהגתו הק' של הרבי בעצמו בהזדמנויות רבות. לא זו בלבד שהרבי עסק בהקמת מוסדות חינוך לילדים ברחבי העולם כולו, כאשר מיד עם תחילת נשיאותו יסד את 'אהלי יוסף יצחק' במרוקו וזמן קצר אחר כך גם בארץ ישראל, לא זו בלבד שהקים מחנות קיץ וקייטנות והדריך מנהלים, מורים ומדריכים בשלל הוראות בכתב ובעל-פה איך וכיצד מחנכים, לא זו בלבד שיזם והקים את 'תנועת הנוער' הגדולה "צבאות ה'", לא זו בלבד שהקדיש לילות וימים לפתרון בעיות החינוך של אין-ספור יחידים ושל הדור כולו, כולל גם חיפוש ומציאת דרכים להחדיר גם בקרב ילדי אומות העולם את ההכרה כי יש בעל-הבית לבירה זו ויש עין רואה ואוזן שומעת – אלא אף הוא עצמו עסק בפועל בחינוך קטנים וקטני קטנים, בדיוק כמו הבעש"ט ואדמו"ר הזקן.

 

כמה שעות ארוכות הקדיש הרבי לכינוסי ילדים שנערכו בהיכל קודשו במיוחד לילדים וילדות שטרם הגיעו לגיל מצוות, התפלל עמהם בצוותא, השתתף עמהם באמירת הפסוקים, ניצח על שירתם ונשא לפניהם דברים שנשמעו פשוטים כמו אלה שהבעש"ט דיבר באזני תלמידיו הרכים בהיותו 'עוזר' ואף שגם לו המתינו רבבות חסידים כמו לאדמו"ר הזקן. באיזו סבלנות בלתי נתפסת עמד שעות ארוכות ב'פאראד' בל"ג בעומר ונופף בידו הק' לכל זאטוט ולכל תינוק בעגלה. ומי ימנה כמה שעות הצטברו להן יחד בצירוף אותן דקות, עתים קצרות ועתים ארוכות, שהרבי הקדיש לנתינת מטבעות לצדקה לכל תינוק ותינוקת, ילד וילדה, שראה בדרכו לתפילה או בצאתו מבית חיינו 770 בדרכו לרכבו לנסיעה לביתו או לאוהל.

 

ואת המסקנה ואת ההוראה הלא כבר הבאנו מדברי הרבי בעצמו:

 

'לא קיים אפילו אדם אחד ויחיד שפטור מלעסוק ב"מבצע חינוך", וההוכחה לזה היא מאדמו"ר הזקן שהיתה לו נשמה חדשה שהיתה צריכה להחיות את כל העולם כולו, ועם כל זה, גם הוא עצמו התעסק עם ילד בן ארבע-חמש...'

 

יום ההולדת של הבעש"ט ואדמו"ר הזקן, למי שמשתדל ללכת באורחותיו של הרבי, יכול אפוא להיקרא בצדק גם יום החינוך. יום שבו נזכיר לעצמנו כי אין איש פטור מלעסוק במילוי המשימה הגדולה הזו, הראשונה במעלה, יום שבו יתקבלו החלטות טובות להרים את קרן החינוך ושל אנשי החינוך בכל הרמות ובכל הגילים, להגביר ולהעמיק את חינוך עצמנו, חינוך ילדינו, חינוך תלמידינו והחינוך הראוי לשמו של כל ילד יהודי באשר הוא.

 

והשי"ת ייתן לכולנו בתוך כלל ישראל שנת חינוך מוצלחת, שנת נחת חסידית, שנת גאולה וישועה בה כולם ידעו את ה' – מקטנם ועד גדולם.
הוסף תגובהתגובות