ב"ה יום חמישי, ט"ו חשוון תשפ"ב | 21.10.21  
 
הרב משה מרינובסקי
עודכן לאחרונה בב' אייר תשס"ח
חודש של חן וחסד
"המלך מבקש ואומר לעשות מה שאפשר שהיהודי ילך בדרך הישרה, ואת זה ניתן לפעול על-ידי כך שמראים ליהודי 'פנים שוחקות' ומקבלים אותו 'בסבר פנים יפות' [כפי שהמלך עושה זאת בחודש אלול ביחס לכל יהודי], ומסייעים ליהודי בגשמיות... משחררים אותו מלחץ – גם לבבו נפתח ואפשר לסייע לו, ולסייע מהר יותר וטוב יותר, ברוחניות..."

שנים רבות לאחר פטירתו של הרב החסיד הנעלה, אחד המיוחדים ביותר מבין חניכי ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש שבליובאוויטש, התמים ר' ישראל לוין ע"ה, הוא "ישראל נעוולער", נתבקשה פעם רעייתו מרת חנה ע"ה לספר משהו על דמותו הרוחנית הייחודית. בתשובה אמרה: "אחת אוכל לומר, שבארבעים הימים שמראש-חודש אלול ועד יום הכיפורים היה אדם אחר לגמרי...".

 

אכן, אלול בתומכי תמימים התאפיין מאז ומעולם ברצינות מיוחדת במינה. בעלי העבודה עסקו בלימוד הספר הק' 'דרך חיים' לכ"ק אדמו"ר האמצעי נ"ע והאווירה הכללית היתה של כובד ראש, כמתבקש בימים שהם ימי תשובה וחשבון נפש.

 

חסידים שכל ימות השנה יראת ה' בלבבם וגם על פניהם, הגבירו והעצימו באלול את כובד הראש המתחייב ממי שעובד את בוראו ברצינות ועורך חשבון-נפש מכל מחשבותיו דיבוריו ומעשיו כל ימות השנה.

 

ואולם, כשם שחסידים יודעים להחדיר רצינות וכובד ראש גם בתוך שמחת פורים או ריקודי שמחת תורה, כי חסיד זוכר תמיד שה' ניצב עליו ומביט עליו ובוחן כליות ולב לראות אם עובדו כראוי וקלות ראש חס-ושלום היא ממנו והלאה, כך יודעים הם למלא את הרצינות ואת כובד הראש של ימי חודש אלול ועשרת ימי התשובה בחיות, שמחה והתלהבות ובכל הליכותיהם זוכרים הם שהימים הללו הם ימי סגולה ועת רצון, ימי אור ללא צל צילה של מרה-שחורה ועצבות חס-ושלום.

 

עניין זה הודגש פעמים רבות במשנתו של הרבי השופכת אור בהיר גם על סוגיה נכבדה זו של מהותו הפנימית של חודש אלול, ודומה שהיא זוכה לביטוי מודגש במיוחד, בסגנון בלתי רגיל, בשורות הבאות ('מורה לדור נבוך' ח"א עמ' 46, בתרגום מאנגלית):

 

"... הופתעתי מאוד מהטון הפסימי של מכתבך...

 

"אם בשום תקופה של השנה לא יכולה להיות שום הצדקה להליכה בקו מחשבה מן הסוג שמופיע במכתבך, הדבר הוא בוודאי שלא במקומו בימים הנוכחיים של חודש אלול, שהוא חודש של חן וחסד אלוקי מיוחד. המשמעות של חודש זה הומחשה באמצעות המשל המפורסם של אדמו"ר הזקן: כאשר מלך נמצא בארמון שלו לא קל להגיע אליו באופן אישי ולהגיש לו בקשה. לעומת זאת, כאשר המלך יוצא החוצה אל השדות כדי לפגוש את העם שלו, כל אחד יכול להגיע אליו ללא קושי, אפילו בבגדי עבודה, ולהגיש לו בקשה באופן אישי, והמלך יקבל אותה וייענה לה בסבר פנים יפות.

 

"בדומה לכך, חודש אלול, החודש האחרון של השנה, הוקדש בתור תקופה של חסד אלוקי מיוחד, בתור הכנה לראש השנה ולשנה החדשה".

 

* * *

 

 

ויש, כידוע, תחום נוסף בעניינו של חודש אלול שהרבי האיר באור חדש:

 

ימי אלול וימי ההכנה לימים הנוראים, הבאים עלינו לטובה ולברכה, הם גם העונה של דברי ההתעוררות ושיחות המוסר שכמובן מחייבים מטיבם וטבעם של הימים כימי חשבון-נפש, תשובה, חרטה על העבר ותיקונו. אבל מתברר שגם לעורר ולהוכיח אפשר בשתי צורות. אפשר לעשות זאת בלשון קשה ומייסרת ולגרום לשומעים נפילת רוח ודכדוך ואפשר לעשות זאת כך שאדרבה, הדברים ירוממו את רוחם של המאזינים.

 

הנה קטע משיחת ק' בנושא חשוב זה (לקוטי שיחות חכ"ד, עמ' 308, להלן בתרגום מיידיש):

 

"... אלה שמתכננים לומר חס ושלום ביטוי קשה על יהודים – עליהם לדעת שביטוי קשה על יהודי הוא ביטוי קשה על בנו יחידו של המלך, כי כל יהודי יקר אצל הקב"ה כבן יחיד.

 

"המלך מבקש ואומר לעשות מה שאפשר שהיהודי ילך בדרך הישרה, ואת זה ניתן לפעול על-ידי כך שמראים ליהודי 'פנים שוחקות' ומקבלים אותו 'בסבר פנים יפות' [כפי שהמלך עושה זאת בחודש אלול ביחס לכל יהודי], ומסייעים ליהודי בגשמיות...

 

"משחררים אותו מלחץ – גם לבבו נפתח ואפשר לסייע לו, ולסייע מהר יותר וטוב יותר, ברוחניות...".

 

* * * 

 

שיהיה לכולנו אלול של תשובה וחשבון-נפש. אלול של חן וחסד אלוקי. אלול מלא אהבת ישראל, ובקיצור – אלול חסידי.
הוסף תגובהתגובות