ב"ה יום חמישי, ט"ו חשוון תשפ"ב | 21.10.21  
 
הרב משה מרינובסקי
עודכן לאחרונה בב' אייר תשס"ח
חשבון-נפש

מאז מלחמת לבנון השנייה, הנהגת המדינה כולה עומדת בצל ועדת הבדיקה והחקירה לכשלי אותה מערכה. שנה חלפה והוועדה טרם סיימה את עבודתה. מסתבר שחשבון-נפש איננו מלאכה קלה, אבל זו המשימה שבה נתון בימים אלה, ימי חודש אלול, כל יהודי שיראת ה' בלבבו.

 

כידוע, חלק בלתי נפרד מתהליך התשובה, לצד החרטה על העבר, הוא הקבלה הטובה על העתיד, ברמה כזו שיימנעו מלכתחילה צעדים בלתי-רצויים.

 

ולשם כך יש עצה אחת ויחידה: חינוך ושוב חינוך.

 

בהשגחה פרטית נקבע שזמן הכניסה לחודש אלול הוא גם מועד תחילת שנת לימודים חדשה במוסדות החינוך ו'זמן' חדש בהיכלי הישיבות, דבר שמדגיש את העובדה כי בחשבון הנפש של חודש אלול יש להציב את נושא החינוך בראש סולם העדיפויות.

 

ואכן, התעוררות גדולה שוטפת את מחננו בנושא זה לאחרונה והיא ראויה לכל שבח ועידוד. כי אכן, חינוך ראוי לשמו, המושתת על אדני האמונה, היהדות והחסידות, הוא הערובה למנוע כל דבר בלתי-רצוי. הוא המשימה הראשונה במעלה. אותו יש לטפח, לעודד, להרחיב ולשפר ובו יש להשקיע את מיטב הכישרונות ואת מיטב המשאבים הציבוריים והפרטיים.

 

עם סיום המפעלים החינוכיים המופלאים של מוסדות חב"ד ושלוחי הרבי בארץ בעולם בעונת הקיץ, ועם פתיחת שנת הלימודים בישיבות תומכי-תמימים ובכוללי האברכים, בחדרים ובת"תים ובמוסדות החינוך לבנות – עם מבט על חיילי בית דוד ועל צאן קודשים של צבאות ה' נאמנים ומסורים, יש הרבה סיבות טובות לחוש סיפוק.   

 

ואולם, לצד העמקתו של החינוך החרדי והחסידי והדאגה הכנה למה שמתרחש במחננו פנימה, נזכור ונזכיר את חובתנו וזכותנו הגדולה לפעול לחינוכם היהודי של ילדים ובני נוער רבים מאד, בארץ ובחו"ל, שלמרבה הצער אינם זוכים אפילו למינימום של חינוך יהודי אמיתי.

 

בשיחות ובאיגרות הק' של הרבי הקריאה הגדולה הזו באה לידי ביטוי פעמים אין-ספור. רק לדוגמה נציין כי  באיגרת קודש מרתקת, מאלפת ומדהימה, המופיעה בפרסום ראשון בגיליון השבוע של 'אספקלריה', כותב הרבי (להלן, בתרגום מאנגלית) לאיש ציבור שביקש לערוך סימפוזיון בין דתות כי הדבר מופרך מכול וכול, ובהמשך כותב לו הרבי:

 

"הנני שואל אותו שאלה ישירה: מה עושה כב' כדי לסייע לאותם מבני הנוער שלנו אשר איבדו קשר עם העם היהודי, או שהם מידרדרים ונמצאים על סף התרחקות מוחלטת? לכמה מהם סייע למצוא את דרכם חזרה? מכיוון שהוא גם אדם בעל כישרונות למעלה מן הממוצע, האם יש לו הזכות להתכחש להם, בהיותם חלק מעצמו ובשרו?

 

"... לתת להזדמנות כלשהי בכיוון זה לחלוף, בעוד הוא מפנה את מאמציו לדברים אחרים, שלא להזכיר הזמנת קהל מאזינים מקרב הדור הצעיר שלנו המוכן להשתכנע כדי שיאזינו לרעיונות ולנושאים שהם ההיפך מתורת אמת – הרי זה ההיפך הגמור מפיקוח נפש.

 

"בטוחני שהשורות שלמעלה, אף על פי שהן רכות ביחס לחומרת הנושא הנידון, ייתנו כיוון מספיק כדי לדעת מהו סוג הפעולה שכל אחד מאיתנו חייב להתרחק ממנו ולמנוע בכל מחיר, ומהו סוג הפעולה שכל אחד מאיתנו חייב להקדיש את עצמו אליו בלב ונפש".

 

 

על כן, בחשבון הנפש שכל יחיד וכל ארגון עושים בימים אלה, ימי הרחמים והרצון של חודש אלול, נשים בראש מעיינינו את נושא החינוך. חינוך עצמנו להיות יהודים וחסידים-מקושרים ראויים לתארים הנעלים הללו; חינוך בני הבית בדרך זו; ומאמץ אמיתי לעשות הכול כדי שעוד ילד ועוד ילדה מישראל יזכו לחינוך יהודי אמיתי.

 

וכך גם בשאר התחומים של חיינו הרוחניים. חודש אלול, לימדונו חז"ל ורבותינו הקדושים האירו את הדברים, הוא הזמן לחשבון-נפש אמיתי, כן ונוקב של היחיד ושל הכלל בתחום הרוחני. בדק-בית שיצביע בגילוי-לב על טעויות העבר, ובעיקר יגרום לנו להיות מוכנים טוב יותר ל'סיבוב הבא'. שכן גם אם במלחמה עם אויבינו יש בחסדי ה' ימים שקטים, רק שצריך לנצל אותם כראוי, במאבק הרוחני בין שתי הנפשות ובין שני היצרים, בין הטוב והקדושה לסיטרא-אחרא, אין ולו רגע אחד של הפסקת-אש. רק עם בוא הגאולה בקרוב ממש נזכה לראות בקיום הייעוד 'ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ'. ועד לאותו רגע מיוחל אין הפוגה ואין מנוחה.

 

זאת ועוד:

 

תורת החסידות שהעניקה אור וחיות לעבודת השם ולכלל ענייני התורה והמצוות, מלמדת שעצבות, דיכאון ודכדוך אין להם דבר וחצי דבר עם עבודת התשובה. אדרבה, הם מהווים מונע ומעכב מהתקרבות אל הקב"ה, ואילו השמחה, החיות וההתלהבות הן הן הדרך הישרה לשוב אל ה', להתרחק מדברים בלתי-רצויים שהיו בעבר ולגשת אל הימים הנוראים ואל זמן שמחתנו בצורה הטובה והראויה. וכבר אמרו כי התכלית של כל עבודת התשובה בחודש אלול היא השמחה בשמחת-תורה.

 

החינוך היהודי-חסידי הראוי לשמו הוא הזכות הגדולה ביותר שאנחנו מסוגלים לצבור לעצמנו לקראת הימים הנוראים הבעל"ט וזו השליחות הגדולה ביותר שתמהר את הגאולה. 

 

ייתן השי"ת לכל בית ישראל חודש אלול טוב ומבורך עם ברכה והצלחה רבה מיוחדת לחשבון-נפש פרטי וציבורי מוצלח בכל התחומים ובעיקר, גאולה שלמה מיד ממש, ושמחת-עולם על ראשם.
הוסף תגובהתגובות