ב"ה יום חמישי, ט"ו חשוון תשפ"ב | 21.10.21  
 
הרב משה מרינובסקי
עודכן לאחרונה בב' אייר תשס"ח
כ"ה לחי
ואלה כמו אלה חשים כלפי הרבי רגשות עמוקים של תודה, הוקרה והערכה עמוקה בגלל התקנה הק' של לימוד הרמב"ם היומי. כמו הרמב"ם עצמו שקבע את ספרו מלכתחילה לקטן ולגדול, כך בא הרבי מורה הנבוכים בדורנו זה ועשה את לימוד הרמב"ם שעד אותה שעה היה נחלתם של יחידי סגולה ללימוד שוה לכל נפש

דורנו חייב לרבי, נשיא ומורה הדור, חוב גדול של הכרת טובה. יהודים רבים בכל העולם כולו חייבים תודה לרבי על שרק בזכות ה'מבצעים' הק' זכו להניח תפילין, לקבוע מזוזה בפתח בתיהם, לתת צדקה ולקיים מצוות רבות אחרות.

 

קהילות גדולות ומפוארות, מוסדות תורה וחסד המתנוססים לתפארת, חייבים לרבי את עצם קיומם, הודות לשלוחיו הנאמנים הניצבים בנחישות על משמרתם בכל ארבע כנפות הארץ ומפיחים רוח של חיות ורעננות באלפים ורבבות מישראל בכל מקומות פזוריהם.

 

עם ישראל ככלל חב לרבי תודה עמוקה על שעמד בפרץ ולחם ללא לאות במגפת ההתבוללות שלמרבה הצער והכאב מוסיפה לעשות שמות והודות למאמציו הגדולים, הידועים והמפורסמים, אין היא בממדים חמורים עוד יותר רחמנא-ליצלן.

 

רבים אחרים חייבים לרבי חוב נעים של הוקרה על שהציל אותם מהידרדרות רוחנית ופתח לפניהם את שערי האמונה הטהורה והנאמנה והיה להם למורה נבוכים ומדריך בדרך העולה בית א-ל.

 

ציבור החסידים והמקושרים מכיר טובה לרבי על עשרות שנים רצופות של נשיאת כל אחד ואחד בפרט, וכל ארגון וכל מוסד, קטן כגדול, כאשר יישא האומן את היונק, עם התייחסות אבהית מלטפת ועם טיפול אישי צמוד בפרטי פרטים.

 

עולם התורה והחסידות ראוי לו שיקרא בקול גדול תודה לרבי, הגאון האלוקי שאין דומה לו בהיקף, בעומק, בכמות ובאיכות של הרבצת תורה בכתב ובעל פה כל כך הרבה שעות, ימים ושנים, תוך גילוי אורות חדשים בנגלה ובנסתר, בפשט וברמז, בדרוש ובאגדה, בהלכה ובהוראה.

 

ואלה כמו אלה חשים כלפי הרבי רגשות עמוקים של תודה, הוקרה והערכה עמוקה בגלל התקנה הק' של לימוד הרמב"ם היומי. כמו הרמב"ם עצמו שקבע את ספרו מלכתחילה לקטן ולגדול, כך בא הרבי מורה הנבוכים בדורנו זה ועשה את לימוד הרמב"ם שעד אותה שעה היה נחלתם של יחידי סגולה ללימוד שווה לכל נפש. לימוד יום-יומי לפי הסדר, לימוד שמלכתחילה נתקן בשלושה מסלולים של שלושה פרקים ליום, של פרק אחד ליום ושל לימוד מקביל בספר המצוות על מנת שאיש לא ישאר מאחור וכל אחד וכל אחת יהיו חלק מהתקנה הק' והמופלאה של לימוד כל התורה כולה על ידי כל העם כולו.

 

המוני בית ישראל, שומרי התקנה הק' של הרבי ללמוד בכל יום ויום את השיעור היומי ברמב"ם, חוגגים השבוע את סיום המחזור הכ"ה בשעה טובה ומוצלחת.

כיום הזה, במהלך השנים שחלפו מאז ההכרזה של הרבי על תקנת הלימוד היומי ברמב"ם בהתוועדות אחרון של פסח תשד"מ, התקנה הלכה והתפשטה, הלכה והתרחבה: שיעורים קיימים בכל מקום ומקום. ואם זמן קצר לאחר פתיחת המחזור הראשון אמר הרבי כי הרעיון "הולך ומתפשט", קל וחומר כיום הזה לאחר סיום כ"ה מחזורים (בלימוד שלושה פרקים ליום ולימוד מקביל בספר המצוות), כאשר התקנה אכן מקיפה אלפים ורבבות מאחינו בית ישראל מכל החוגים בכל מקום ומקום.

 

* * *

 

יום חגו של הלימוד היומי ברמב"ם – כ"ה לחי – הוא ההזדמנות הראויה להגביר את המאמצים לשמירת והפצת התקנה הקדושה תוך אזכור כמה מההוראות הבולטות של הרבי בעניין זה:

 

 

הלכה אחת בעיון: "כדאי ונכון ביותר שמלבד לימוד השיעור היומי דג' פרקים (כשאר הלומדים) - הנה הלכה אחת (או פרט מסויים בהלכה זו) מתוך השיעור היומי ילמדו הם באופן של העמקה ופלפול כו', בהתאם למעלתם בלימוד התורה, כל חד לפום שיעורא דילי'". וכאן יש לשבח את היוזמה הברוכה שנעשתה בכיוון זה לאחרונה, במסגרת "דבר מלכות" השבועי, שבזכותו רבים מאוד מקיימים את תקנת הרבי, כאשר לצד פרקי הרמב"ם, מופיע לכל יום ויום עניין קצר, מרתק הן בתוכנו והן בתצורת ההגשה, כדי לסייע ללומדים לקיים הוראה זו של לימוד הלכה אחת לפחות בעיון.   

שיעור ברבים: "וגם, בלימוד שיעור היומי ברמב"ם, ומה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד - שיעורים ברבים (ומה טוב - לפי החלוקה דג' פרקים ליום)". ושוב, יש לשבח את השיעורים הקיימים ולעשות ולפעול להרחבתם ולהקמת שיעורים נוספים בכל אתר ואתר.  

פרסום: "יש לפרסם את הדבר בכל מקום ומקום, ולהשתדל שעוד רבים מישראל, רבים ככל האפשרי, יצטרפו ללימוד זה"...

 

ובאשר לעריכת הסיומים על ציון הרמב"ם בטבריה אמר הרבי בשעתו, בעת לימוד המחזור הראשון: 'בקשר לסיום ספר המדע, נתן ה' בלבם של כו"כ להתאסף ולערוך "סיום" במקום מנוחתו של הרמב"ם שבו נטמן בעיר טבריה. . . וכן נתן ה' בלבם ללמוד במעמד זה מתורתו של אדמו"ר הזקן, כידוע הקשר המיוחד שבין הרמב"ם לאדמו"ר הזקן. . . וכמו כן ערכו התוועדות בקשר לסיום ספר זה, מתוך שמחה וטוב לבב. . .'

ולסיום, בימה זו זכתה להתייחסות מפורשת מצידו של הרבי בעניין זה של הפצת לימוד הרמב"ם.

 

כפי שפורסם בשעתו, בחודש מנחם-אב תשד"מ, קיבל עורך "כפר חב"ד" הרב אהרן דב הלפרין הוראה פתאומית מהרבי (באמצעות הרב חדקוב) למצוא את הרב פנחס טייץ (ז"ל, כיהן כרבה של אליזבט בניו ג'רסי) ולראיין אותו בקשר לעניין מסויים.

לאחר חיפוש ארוך נודע לו על מקום שהייתו של הרב טייץ, והוא אכן ראיין אותו ראיון ארוך שנתפרסם באותה שנה ב'כפר חב"ד'.

"כשחזרתי לכפר-חב"ד בשעות אחר הצהריים", סיפר הרב הלפרין, "טלפנתי לרב חדקוב. כשהוא שמע שאני על הקו, אמר לי: תמתין רגע. כעבור שתי דקות הוא אומר לי: ר' אהרן דב, תספר מה היה. התחלתי לספר לפי סדר העניינים... לפתע אני שומע בקו הטלפון את קולו של הרבי, קול רם וצלול: "וואס נאך?" [=מה עוד?] והרב חדקוב אומר לי מיד: "וואס נאך?" ואז סיפרתי על דבריו וסיפוריו בקשר להשפעה הגדולה של הרבי ברוסיה ושבזכותו רבים מאוד התקרבו ליהדות. לפתע אני שומע שוב את קולו של הרבי: "דאס טאר מען ניט שרייבן" [=את זה אסור לכתוב]. והרב חדקוב חזר על מילים אלו.

 

"לאחר מכן אני שומע שוב את קולו של הרבי שואל "וואס נאך?", ושוב חוזר הרב חדקוב על השאלה. אמרתי שכשהרב טייץ דיבר על התקנה החדשה שהרבי חולל השנה ללימוד הרמב"ם, הוא סיפר שכשנכנס למטוס, ראה יהודים שמחזיקים רמב"ם קטן ולומדים בו בעת הטיסה. ואז אני שומע שוב את קולו של הרבי: "דאס וועט זיכער אריינגיין אין דער אינטערוויו" [=זה בוודאי ייכנס לראיון]...

***

 

נחתום השבוע את המחזור הכ"ה בלימוד הלכות מלכים ומלחמותיהם ומלך המשיח עד לסיומם בייעוד הנבואי כי באותו הזמן תמלא הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים ונתכיף התחלה להשלמה בלימוד בחיות מחודשת ובהתמדה נחושה של המחזור הכ"ו, מתוך תקווה ואמונה איתנה כי ייעודי הגאולה יתממשו במהרה לנגד עינינו וייהפכו ימים אלה לששון ולשמחה ולמועדים טוביםהוסף תגובהתגובות