ב"ה יום חמישי, ט"ו חשוון תשפ"ב | 21.10.21  
 
הרב משה מרינובסקי
עודכן לאחרונה בב' אייר תשס"ח
המשימה: חינוך
וכי כיום הזה, אחרי עשרות שנים של חינוך 'ממלכתי', עדיין יש למישהו ספק קל שהדבר החיוני ביותר כדי לבנות בארץ-ישראל חברה יהודית מתוקנת הוא דווקא העמקת החינוך היהודי השורשי?!

באיגרת-קודש מרתקת, מאלפת ומדהימה המתפרסמת לראשונה בגיליון זה, מתייחס הרבי לשאלה כיצד למנוע עבריינות-נוער. ובתשובתו (המופנית אל מי שהיה באותם ימים עוזר התובע הכללי בניו-יורק) כותב הרבי בין השאר:

 

"המשימה היותר גדולה של משרתו היא לא רק לגלות פשע ולהעניש את העבריין, אלא לפעול למען סדר חברתי שבו מלכתחילה לא יתבצע שום פשע. ואחד העניינים המהותיים והיסודיים של חברה כזאת הוא לשפר את החינוך הדתי של הנוער, על מנת לחסל את עבריינות הנוער ולהביא להרמוניה בקרב המבוגרים שבהם".

 

כאן, כאשר מתרחש מחדל או כישלון ומבקשים להפיק ממנו לקחים על-מנת למנוע מקרים דומים בעתיד, יש לחקור ולבדוק את העבר, להצביע על הגורמים למצב הלא רצוי ולשפר את הדברים מכאן ולהבא.

 

זה, למעשה, התהליך שבעיצומו אנו נתונים. ואין הכוונה לוועדה כזו או אחרת לבדיקת המחדלים במהלך מלחמת לבנון השנייה, אלא למשימה שבה נתון בימים אלה, ימי חודש אלול, כל יהודי שיראת ה' בלבבו.

 

ואולם, חלק בלתי נפרד מתהליך התשובה, לצד החרטה על העבר, הוא הקבלות הטובות על העתיד, ברמה כזו שימנעו מלכתחילה צעדים בלתי-רצויים.

 

ולשם כך יש עצה אחת ויחידה: חינוך ושוב חינוך.

 

*

 

חינוך ראוי לשמו, המושתת על אדני האמונה, היהדות והחסידות, הוא הערובה למנוע כל דבר בלתי-רצוי. הוא המשימה הראשונה במעלה. אותו יש לטפח, לעודד, להרחיב ולשפר ובו יש להשקיע את מיטב הכישרונות, מיטב המשאבים הציבוריים והפרטיים.

 

לכן תמוהה כל כך הצהרתה של שרת החינוך שבכוונתה לטפח ולהעמיק את החינוך ה'ממלכתי' וסירובה לתמוך כמתבקש בחינוך היהודי האמיתי. וכי כיום הזה, אחרי עשרות שנים של חינוך 'ממלכתי', עדיין יש למישהו ספק קל שהדבר החיוני ביותר כדי לבנות בארץ-ישראל חברה יהודית מתוקנת הוא דווקא העמקת החינוך היהודי השורשי?!

 

*

 

בחשבון הנפש שכל יחיד וכל ארגון עושים בימים אלה, ימי הרחמים והרצון של חודש אלול, נשים בראש מעיינינו את נושא החינוך. חינוך עצמנו להיות יהודים וחסידים-מקושרים ראויים לתארים הנעלים הללו; חינוך בני הבית בדרך זו; ומאמץ אמיתי לעשות הכול כדי שעוד ילד ועוד ילדה מישראל יזכו לחינוך יהודי אמיתי.

 

*

 

זו הזכות הגדולה ביותר שאנחנו מסוגלים לצבור לעצמנו לקראת הימים הנוראים הבעל"ט וזו השליחות הגדולה ביותר שתמהר את הגאולה האמיתית והשלמה מיד ממש.  
הוסף תגובהתגובות