ב"ה ערב ש"ק, י"א תשרי תשפ"ב | 17.09.21
הגר"ע יוסף עם הרב גרשון מענדל גרליק
הגר"ע יוסף עם הרב גרשון מענדל גרליק
פסק הגר"ע יוסף בבור ע"ג בור

בספרו החדש של הגר"ע יוסף ישנה התייחסות נרחבת למקווה בור ע"ג בור. אחד הגולשים שיגר לנו קטעים נרחבים שיכולים לסייע לשלוחים רבים
מערכת שטורעם

אחד משלוחי חב"ד באירופה שיגר היום ל'שטורעם' קטעים מתוך ספרו החדש של הגר"ע יוסף שליט"א בנושא טהרת המשפחה.

"שלוחים רבים דיברו עמי במהלך הכינוס", כותב לנו השליח, "בנושא מקווה בור על גבי בור, ואף אחד מהם לא ידע על פסקו של הגר"ע יוסף שיכול לסייע רבות בהקמת מקוואות חב"ד במקומות רבים בעולם".

הקטע הינו מתוך הספר 'טהרת הבית' ח"ג.

י"א בכסלו תשס"ח
 
 
 
 
 
 
הגב לכתבה

תגובות
10
1. למה כל הזמן הוא מזכיר "כשפופרת הנוד"
וכידוע שכ"ק אנ"ע דייק שיהיה הנקב(ים) דוקא טפח על טפח
י"א בכסלו תשס"ח
2. ממש לא מחדש דבר!! ולא מוסיף כלום
תשובות האמרי יושר, העמק שאלה השואל ומשיב ועוד מהדורות הקודמים מפורסמים וידועים. כמו"כ פסקי בני דורינו הדברי יציב, שבט הלוי, דברי יואל, אגרות משה וכו' גם הם מפורסמים. היחיד שלא הבין את סברת קטפרס של הדברי חיים ועירב מין בשאינו מינו ועירער על מקוה החצוי במדף והנקרא בור ע"ג בור מטעם קטפרס הוא בעל המשנה הלכות וכבר סתרוהו כל הפוסקים. אז מה מוסיף לנו הגר"ע יוסף, לא חידוש בסברה ולא מקור שלא היה ידוע כבר. הדברים פשוטים וידועים.
י"ב בכסלו תשס"ח
3. נהגו כן בתפוצות ישראל
ציטוט מדבריו:
ואדרבה יש מקום לומר שההשקה למקוה התחתון עדיפא מסתם השקה שהיא מן הצד. וכבר נהגו כן בתפוצות ישראל. ע"כ
מעניין מה יגידו על כך 'בתפוצות ישראל', ובמיוחד הפולמוס שהיה באם זה כשר. "עדיפא מסתם השקה שהיא מן הצד".
אולי שיראו את זה לאלו שנותנים ממונם רק באם "אין" מקוה ע"ג מקוה. וד"ל
י"ב בכסלו תשס"ח
4. תגובה ל2 -מה הקשר?
אין לך מושג מהו שו"ת?

שו"ת הוא תשובה לשאלה שהרב נשאל!

לא אמור להיות בו תמיד חידושים. במקרה שהכל ברור הרב נותן את אותה תשובה שלך היא ברורה אבל לשואל ששאל שכנראה לא ידע את התשובה היא לא היתה ברורה!

בכל מצב יש כאן חידוש גדול- אחד מגדולי הפוסקים בדורנו ולדעת תלמידיו הוא גדול הפוסקים בדורנו ומגדולי הפוסקים הספרדים שבכל הדורות) שרוב הציבור הדתי בארץ בציית ללא הרהור נוסף אחר פסקיו פסק בצורה ברורה והחלטית שמקווה כזה קשר למהדרין! ושים לב גם לכבוד שהוא נותן לרבי זי"ע בתשובתו!
י"ב בכסלו תשס"ח
5. ושיעור המקוה לפי הגר"ח נאה?
ושיעור המקוה לדעת הגר"ע יוסף הוא לפי שיעורי הגר"ח נאה. (הרב יוסף בבחרותו כידוע היה מתלמידיו)
י"ב בכסלו תשס"ח
6. מטרת פרסום הפסק דין
לכ' השלוחים ועוסקים בהפצת המעיינות וכו'

מטרת פרסום הפסק דין זה רק היות שיש כאלו שהם אומרים שבור על גבי בור זה לא בסדר וכו' ובפרט שהם הולכים לפי פסקי הרב עובדי' יוסף שי'


לכן פסק דין זה עוזר הרבה בענין

והעיקר בפסק זה השורה האחרונה של ההערה
המורם מכל האמור שמקוה ע"ג מקוה ממש אין עליו שום חשש והוא כשר אף למהדרין

לפועל פסק דין זה הראיתי לכמה רבנים ספרדים והם מאד התפעלו מזה ולא ידעו

השליח ששלח הפסק דין

נ.ב. בענין האריכות שלו ידוע הערה בלקו"ש ע"ד ציצית שהרבי מביא מראי מקום לספר של הרב עובדי' יוסף לכללות הענין של ציצית ואכ"מ

י"ב בכסלו תשס"ח
7. תגובה ל-2
ל-2 במקומך הייתי מתביישת לכתוב שליח לא כל אחד ראוי להקרא שליח ידוע לך מי הוא הרב עובדיה יוסף ואם לא הזהר בדבריך שליח מייצג בין היתר גם כבוד לזולת ובמיוחד ליהודי
י"ב בכסלו תשס"ח
8. הוא חזר בו
פסק זה התפרסם כבר לפני כשנתיים,
ולמעשה זוהי חזרה ממה שמובא בשמו ובשם הרב אלישיב בספר על מקוואות שיצא לאור ע"י רב שהיה אחראי על מקוואות מטעם הרה"ר (שמו ושם הספר אינם זכורים לי כעת, דומני שהרב הנ"ל מגבעת שאול, ע"פ הכתוב שם בשער הספר) ש/לכתחילה אין לטבול בבור ע"ג בור.
י"ב בכסלו תשס"ח
9. תגובה ל-4 ול-7
כלל וכלל לא פגעתי בכבודו של הגר"ע יוסף שליט"א, אדרבה אני מעריכו מאד.ואם נוצר רושם כזה הנני מבקש לתקנו.

תמיהתי היתה כלפי המערכת. מה חידוש מצאו בפסק זה ואיך פסק זה אמור לסייע לשלוחים (כפי שכתבו בכותרת). הרי כמו שהרב יוסף עצמו כותב ועל כך הוא מסתמך גם בפסיקתו שלו, כל פוסקי הדור הקודם ופוסקי דורינו (חוץ מאחד)פסקו שמקוה כזו אינה קטפרס. אז כמו ששליח יכול, בבואו להמליץ על מקוה ע"ג מקוה, להציג "אגרות משה" (לרבי משה פיינשטיין) או "דברי יציב" (לאדמו"ר מצאנז) ועוד עשרות ספרים מגדולי הדור בהלכה הממליצים על מקוה כזו כך מעתה יוכל גם להציג גם את הספר "טהרת הבית" של הגר"ע יוסף שליט"א, גם הוא מגדולי הפוסקים. האם באמת זה ישכנע יותר מה"אמרי יושר" או "שואל ומשיב" מגדולי האחרונים בהלכה, או יותר ישכנע מה"עמק שאלה" שהיה חתנו של ה"דברי חיים" ואם הוא אומר שחותנו (אליו היה צמוד בפסקיו) לא התכוון לפסול מקוה כזו מה עוד ניתן להוסיף?! האם הגר"ע יוסף יותר סמכות מכל ענקי הדור הקודם בהבנת דברי הדברי חיים. הרי גם הוא עצמו רק מצטט אותם. אתמהה ???!!

אלא מה, יש מתנגדים ומטרתם לנגח להציק ולעשות בדוקא, ואלו ישארו כאלה. אלה שאין כוונתם לנגח אפשר להראות להם את פסקי כל גאוני הדורות הפוסקים עליהם כל בית ישראל נשען (וגם הגר"ע יוסף עליהם נשען) שכתבו בצורה הכי ברורה שמקוה ע"ג מקוה זו השקה וזריעה הכי מהודרת ופוחת בה החשש של נטל סאה משא"כ במקוה עם בור מן הצד.

איני מאמין שעוד פוסק, חשוב ככל שיהיה, ישנה את דעתם של ה"להכעיסניקים" ומה יוסיף למי שאינו להכעיס.

אך כמובן כלל וכלל אין לי טרוניה או טענה לסגנון התשובות של הרב יוסף כפי שמענדל בתגובה 4 הבין בדברי ובטח שלא פגעתי בכבודו של הרב יוסף כפי שחיה מתגובה 7 כתבה.

(כנראה חשבה שדברי על בעל "משנה הלכות" כוונו לרב יוסף, אז לידיעתה- בעל ה"משנה הלכות" הינו הרב מנשה קליין שליט"א, רב מכובד שהיה מקורב לרבי והינו ידיד חב"ד. אך אין ספק שבנושא זה טעה בהבנת ה"דברי חיים" עליו הוא מסתמך).

ואולי להיותי בן חו"ל, איני מכיר מספיק את המצב בארה"ק, שם אולי יש משקל סגולי לפסקי הגר"ע יוסף אצל רבנים ספרדיים ועסקנים או תורמים בני עדות המזרח שיש להם השפעה על בניית מקוואות. אם כך הדבר הריני חוזר בי מתמיהתי על המערכת ומתנצל. עכ"פ בחו"ל כותרת כזו מצטיירת כמוזרה ותמוהה.
י"ב בכסלו תשס"ח
10. תגובה ל-2
אין מה להתרגש מ-4,ומ-7 זה ענין של זמן שהתפסו את הנקודה.
וממילא אין שום חידוש.
כ"ד בשבט תשס"ט