ב"ה ערב ש"ק, כ"ו שבט תשפ" | 21.02.20
הרב יצחק דובער אושפאל בימי המלחמה, יושב שלישי מימין
הרב יצחק דובער אושפאל בימי המלחמה, יושב שלישי מימין
חורבנה של קורניץ

"אבי ז"ל הלך בראש הקדושים עטוף בטליתו, נאם לפני הקדושים ודבריו האחרונים היו על קידוש ה'". הרב יצחק דב אושפאל מספיד את אביו
דב ליכט

יום עשירי בטבת נקבע על ידי הרבנות הראשית לישראל ליום הקדיש הכללי לזכר קדושי השואה.

בקטע שלפנינו, מספיד הרב יצחק דובער אושפאל ע"ה את אביו הרב שלמה אליהו אושפאל הי"ד שנרצח בימי השואה. שניהם היו חסידי חב"ד.

י' בטבת תשס"ז