ב"ה יום חמישי, כ"ה שבט תשפ"ב | 27.01.22
המלמד ר' אלי' חיים רויטבלאט ע"ה בכיתה עם תלמידיו
המלמד ר' אלי' חיים רויטבלאט ע"ה בכיתה עם תלמידיו
המלמד

דמותו החסידית והצנומה של המלמד המשפיע החסיד ר' אליהו חיים רויטבלאט ע"ה לא תישכח לעולם מלבבותיהם של מאות ואלפי תלמידיו
מערכת שטורעם

ביום שני כ"ג בכסלו תשנ"ח הלך לעולמו החסיד הר"ר אליהו חיים רויטבלאט ע"ה, משרידי דור דעה, אחד ומיוחד מבין עדת חסידי חב"ד, משפיע דגול ונערץ ומחנך שהעמיד תלמידים הרבה, איש מסירות נפש שהיה סמל ודוגמא חיה לעבודת ה' מתוך התקשרות והתבטלות אמיתי לרבותינו הקדושים.

רא"ח רויטבלאט היה יליד העיר נעוועל החסידית ויראת השמיים שלו בלטה כבר בנערותו. בשנת תשט"ז הגיע לארה"ב, ובאותה שנה יסד הרה"ח ר' מיכאל טייטלבוים ע"ה את 'אהלי תורה' ומינה את הרב רויטבלאט למלמד הראשון. הוא השקיע בילדים התלמידים את כל ההתלהבות שהורגל בה בלימוד התורה ברוסיה.

במשך עשרות שנים היה רא"ח מלמד ברוב הכיתות ולאחר מכן מונה למשפיע הראשי בישיבה גדולה. התכונה הבולטת שלו היתה החדרת יראת שמיים במאות ואלפי התלמידים שעברו תחת השפעתו.

דמותו ותכונותיו עוררו כבוד בין אנ"ש, ובשנת תשל"ז כשהרבי עורר על מינוי משפיעים, מונו בקראון הייטס (מטעם צא"ח) שלושה משפיעים ראשיים: הרה"ח ר' אברהם דרייזין (מאיארער) ע"ה, הרה"ח ר' אליהו חיים רויטבלאט ע"ה והרה"ח ר' יהושע קארף שי'.

כ"ג בכסלו תשס"ז
 
 
 
 
הגב לכתבה

תגובות
1
1. WO ARE THEY?
כ"ד בכסלו תשס"ז