ב"ה ערב ש"ק, י"ט שבט תשפ"ב | 21.01.22
תמונתו של הרא"א פלוטקין ז"ל לצד מצבתו, על רקע המכתב שכתב בשנת תש"ז לועד ההצלה
תמונתו של הרא"א פלוטקין ז"ל לצד מצבתו, על רקע המכתב שכתב בשנת תש"ז לועד ההצלה
גאון וחסיד ובעל לב רחב

ח' בחשון הוא יום פטירתו של הגה"ח הרב אברהם אלי' פלוטקין שכיהן כל ימיו ברבנות ומיחידי סגולה שבין החסידים. מסמך נדיר שכתב בשנת תש"ז
מערכת שטורעם

השבוע,ביום ח' בחשון, חל יום היארצייט של הגאון החסיד הר"ר אברהם אלי' פלוטקין ע"ה, גאון ולמדן עצום, איש האשכולות ומיחידי סגולה של תומכי תמימים ליובאוויטש שבליובאוויטש, שזכה לקירוב מיוחד מאת רבותינו הקדושים אדמו"ר מוהרש"ב ובנו אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע.

הרב רא"א פלוטקין כיהן כרב בכמה עיירות. ראשית רבנותו בעיירה אושוועט לשם נשלח בשנת תער"ד בשליחותו של הרבי הרש"ב. אושוועט היתה רק התחנה הראשונה בעיירות בהן כיהן כרב, אבל שימש בכתר הרבנות כל ימי חייו גם בעיירות נוספות.

תולדותיו וקורות ימי חייו של הרב פלוטקין ז"ל כבר הועלו עלי כתב, ואנו נפרסם במסגרת זו מסמך מיוחד – מכתב שכתב הרב אברהם אלי' פלוטקין אל חברי ה'דירקטור' של ועד ההצלה במינכן בשנת תש"ז, כאשר הוא עצמו שכב חולה בבית הרפואה במינכן. המכתב נכתב על נייר המכתבים של אגודת חסידי חב"ד בפאקינג, שם היה מחנה אנ"ש לאחר ה'בריחה' המפורסמת מרוסיה, ועיקר תוכנו עוסק בבקשת עזרה עבור תלמידי ישיבת ליובאוויטש שסבלו אז מחסור גדול.

י' בחשוון תשס"ז