ב"ה יום חמישי, י"ח אייר תשפ"ב | 19.05.22
חסיד נלבב ובר פועל

בר"ח חשון חל יום היארצייט של הרה"ח ר' יעקב כ"ץ משיקגו, חסיד נלבב ובר פועל, שקיבל עצות מפורטות מהרבי על עסקיו. סקירה ותמונות
מערכת שטורעם

היום, ראש חודש חשון, חל יום פטירתו של העסקן רב הפעלים הרה"ח ר' יעקב הכהן כ"ץ ע"ה משיקאגו, שהיה מעמודי התווך של מוסדות רבותינו נשיאנו הקדושים, כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע וכ"ק אדמו"ר נשיא דורנו.

עיקר פועלו של ר' יעקב כ"ץ, שהיה חסיד נלבב בזכות עצמו וזכה לקירובם של הרבי הריי"צ והרבי, היה למען בית חיינו ולמען ישיבות תומכי תמימים שלמענם פעל ועשה למעלה משישים שנה.

הוא נמנה בין אותם חסידים שעזרו לאדמו"ר הריי"צ להסתדר בארצות הברית כשהגיע אליה בשנת ת"ש, ובעקבות כך זכה ליחס מיוחד מהרבי.

בנוסף לכך הוא התייעץ עם הרבי בכל עסקיו המסחריים וזכה לקבל עצות מפורטות.

הדים לקירובו של ר' יעקב הכהן כ"ץ ניתן למצוא ברישומי הסעודות שנערכו בביתו של אדמו"ר הריי"צ במהלך השנים, כאשר הוא היה בין המוזמנים הקבועים.

לר' יעקב היו קביעויות שונות, ובין השאר היה שליח הציבור בהזדמנויות שונות בבית חיינו – 770. גם בחול המועד סוכות היתה לו קביעות לעבור לפני העמוד במחיצתו של הרבי.

בספר על הגאון הרוגצ'ובי זצ"ל מסופר כי פעם אחת, בעת ששהה הרב כ"ץ ביחידות אצל כ"ק אדמו"ר זי"ע, הזכיר בפניו את הרוגצ'ובי. הרבי התרומם מכסאו ואמר: "אני מכירו היטב, הייתי יוצא ובא אצלו".

ביום פטירתו של חסיד בר-פועל זה, מפרסם 'שטורעם' שתי תמונות בהן נראה הרבי צועד בשעת סיבובי ה'הושענות' אחרי שליח הציבור ר' יעקב הכהן כ"ץ ע"ה.

א' בחשוון תשס"ז
 
 
הגב לכתבה

תגובות
2
1. החסיד ר' יעקב כ"ץ ע"ה
לפני כמה שנים כשהייתי בחור, ביקרתי בשיקאגא, והתפללתי בבית הכנסת נוסח האריז", שם התפלל ר' יעקב בתדירות, ועד עם פני על הקיר והתפלל מילה במילה עם ניגון חבד"י,
הרה"ח המשפיע הרב דרייזין "מאייר" היה שם גם כן כשליח מהישיבה,
ראה כמו שאני מסתכל על ר' יעקב, אמר לי "הלואי שאנחנו נתפלל באותו "החום" ביום כיפור, כמו שהוא מתפלל עכשיו ביום רגיל.
עוד שמעתי מאיש נאמן, כשכ"ק אדמו"ר מהריי"צ בא לארצות הברית ט' אדר ראשוןן ת"ש, והיו רוצים שיתנו לכ"ק מעט כסף מזומזן שיהיה לו, וכל הכסף המזמון לא היה כדי נתינה, אז התנדב ר' יעקב שהוא יתן לכ"ק סכום של אלפיים וחמש מאות דאללער [בזמן ההוא היה סכום עצום], בתנאי שהוא יתן ליד כ"ק בעצמו, ואנ"ש הסכימו, וכן היה שהוא ועוד אחד עלו על הספינה קודם שכ"ק ירד ונתן לכ"ק בחשאי ובכבוד, ואמר שהוא "מעמד".
על חג הפסח הראשון שרצו שהרבי יסע לליקוואוד, אבל לא היה כסף, אז אמר ר' יעקב אם הוא יכול להיות בעת הסדר הוא ישלם כל ההוצאות. וכן היה, ולפני שנסע בחזרה בתן "מחאות" לבית חיינו שימללאו בכל ראש חדש, למה שצריכים. [בזמן ההוא לא היו עדין "קרעדיט קארדס" וכדומה].
ומאז היה בא לבית חיינו כל חג הפסח, וחג הסוכות.

א' בחשוון תשס"ז
2. ר' יעקב כ"ץ
עוד דבר על ר' יעקב ע"ה.
היה לו שותף גוי, והוי היה היוצא מהחנות כל יום לאכול ארוחת הצהרים,
אבל ר' יעקב היה גם כן לוקח הזמן, והיה סוגר הדלת ויהיה לומד השיעורים שלו,ולא היה עונה להטלפון וכו',עד שיגמור השיעורים שלו.
א' בחשוון תשס"ז