ב"ה יום שני, י"ד כסלו תשפ"א | 30.11.20
הרש"ג יושב בהתוועדות לצד הרבי.
הרש"ג יושב בהתוועדות לצד הרבי.
"אני רוצה לגלות את רגשי לבבי"

בשלהי חודש תשרי תשל"ג, גילה הרש"ג את רגשי לבבו במכתב אל הרבי שנכתב "תחת הרושם של סדר הנהגתו ועבודתו הק' במשך חודש תשרי"
מערכת שטורעם

"כאשר אני עומד עכשיו תחת הרושם של סדר הנהגתו ועבודתו הק' של כ"ק גיסי אדמו"ר שליט"א במשך החודש תשרי ... אני רוצה לגלות בכתב את רגשי לבבי".

כך פותח הרש"ג ע"ה, גיסו של הרבי, את מכתבו אל הרבי בשלהי חודש השביעי, אסרו חג סוכות, שנת תשל"ג.

מכתב דומה שכתב אל הרבי – ובו מביע הרש"ג את רגשי לבבו מהנהגתו הקדושה של הרבי ומהתוועדויותיו כתב גם לאחר חודש תשרי תשל"א, ועתה מפרסם 'שטורעם' את מכתבו משנת תשל"ג.

"הגם שלא איש דברים אנוכי" – כותב הרש"ג – "אולם בכל זאת אני רוצה לגלות בכתב את רגשי לבבי, ובהתאם למאמרם של חכז"ל שלא תהי' ברכת הדיוט קלה בעיניך באתי לברך את כקא"ש שהשי"ת יחי' אותו כאשר הוא מחי' אלפי ישראל בתורתו, והשי"ת יתן לו שנים רבות מלאות אורה ושמחה ובריאות נכונה ולביתו זו אשתו הרבנית שתליט"א".

בסופו של המכתב הפנימי, מוסיף הרש"ג את משאלתו האישית "להתברך מאת כ"ק גיסי אדמו"ר שליט"א שאזכה להיות אתו עמו עוד רבות בשנים יחד עם משפחתי, וליהנות מזיו תורתו ועבודתו הק', ויעזור השי"ת שכ"ק גיסי אדמו"ר שליט"א יוליכנו במהרה לקבל פני משיח צדקנו בב"א".

כ"ג בתשרי תשס"ז
 
 
הגב לכתבה

תגובות
2
1. yankel
betoda
כ"ד בתשרי תשס"ז
2. ברוב המכתבים שראיתי
שהרש"ג כותב לרבי

הוא חותם פשוט קצר וקולע -

גיסו
כ"ד בתשרי תשס"ז