ב"ה ערב ש"ק, ח' תמוז תשפ"א | 18.06.21
שלא נתבלבל לרגע...

בימי החג המרובים בהתוועדויות ובימים של ריבויי הכשרים חדשים על איזה הכשרים ניתן לסמוך? הרב יוסי שטיינברגר במדור הכשרות
הרב יוסי שטיינברגר

שאלה: בימי החג הללו המרובים בהתוועדויות הכוללים 'פארבייסן' בהרחבה, ובימים של ריבויי הכשרים חדשים גם ישנים, מהארץ ומחו"ל, בשם קבוצה מאנ''ש בדרום. ברצוננו לשאול  על איזה הכשרים ניתן לסמוך?

תשובה: התורה אומרת: "לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל ה' עד עולם... לא תתעב אדומי כי אחיך הוא לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו... בנים אשר יולדו להם דור שלישי יבוא להם בקהל ה'".

(ובתוספתא קדושין ה, ו:) אמר לו ר"ע: בנימין טעית, הלכה משעלה סנחריב ובלבל את כל האומות לא עמונים [ומואבים] במקומן ולא מצרי ואדומי במקומן.

והרמב"ם בפירוש המשניות (ידיים ד,ד): כותב: לפי שנתבלבלו האומות בזמן סנחריב, כמו שנתפרסם בספרי הנבואה, לפי שהיה מעביר האומות מקצה זו לקצה זו, על כן חזרו משפחות הגויים אצלנו נעלמים, ואין אנו יכולין ללמוד ראיה ממקומותיהם, וידוע כי שבעים לשון כולם מותרין לבוא בקהל מיד חוץ מעמון ומואב ומצרי ואדומי, והעיקר בידינו דכל דפריש מרובא פריש, וע"כ התירוהו לבא בקהל מיד.

כלפי מה דברים אמורים: נזדמן לי לא מזמן לערוך את קניות בסופרמרקט בצוותא עם חבר ליטאי (קורה...) לתמיהתי הייתכן שאתה קונה מוצר בהכשר פלוני... השיב: לפני שאני שותה אני מסיר את התווית עם סמל הכשרות...

מצחיק? אך לצערנו חלק מאיתנו נוהג כך. אין ספק אשר ישנם הכשרים אשר אצלנו הינם בבחינת בל ייראה ובל יימצא. הן בגלל עניינים 'רוחניים' והן בגלל שאיננו סומכים על מערכת כשרות זו או אחרת, עקב אי הקפדתה על קוצו של יו'ד.

אך הבעיה שבא סנחריב ובלבל את האומות, בעוד שעד לפני 30 שנים היו 2-3 ועדי כשרות, כיום מדובר על עשרות רבות... אם עד לפני 30 שנה  מוצר היה מורכב מ2-3 חומרי גלם, כיום מוצר מכיל מאות חו"ג מכל רחבי העולם, ולכן כיום כמעט כל ועדי הכשרות מוכרחים להסתמך  גם על כשרויות אחרות, ולאשרם  כדי להכניסם למוצר שתחת השגחתם.

באם פעם כשהיינו אוכלים מוצר בהשגחת בד"צ פלוני. יכולנו לבטוח שכל רכיבי המוצר הינם תחת השגחתו. הנה כיום שונים הם פני הדברים. אמנם המוצר תחת השגחת בד"צ פלוני. אך אין מן הנמנע שחלק מחומרי הגלם המרכיבים את המוצר, הינם בהשגחות שונות ומשונות, שייתכן  שהיינו זורקים אותם מכל המדרגות...  וכי בגלל שהחומר גלם עבר גיור... הותר??? וכי בגלל שאיננו רואים את התווית של הכשר אלמוני. אשר ברור שלא ניתן לסמוך עליו. ניתן לעצמנו לטמטם את המח והלב???

אני קובע בבירור. אשר ישנם הכשרים העולים על שולחנם של אנ"ש ובהתוועדויות. אשר בתוכם מתחבאים רכיבים ש 'גוירו', ואשר ראויים להיזרק מכל המדרגות...

נניח שילדנו הקטן רגיש לרכיב מסוים במזון. כגון 'סויה', 'גלוטן', מונסודיום גלוטומאט', או 'לקטוז' וכדומה. הרי לא נסתפק בכך שהמוכר במכולת אומר שאנ"ש... אומרים שהמוצר לא מכיל 'גלוטן', אלא נרצה לראות חותמת מוסמכת ממי שמבין בדבר. אם ילדנו יטעם מחלקיק מרכיב זה הוא יחלה. לא נסתפק גם באישור משרד הבריאות. ראינו מה קרה ב'רמדיה'. אלא נברר ונבדוק ורק כשנהיה בטוחים ניתן לילדנו לטעום מהאוכל.

רק אם נפנים, שאוכל לא כשר, או אפי' חששות וקולות למיניהם, אכן מטמטם את המח והלב (כמובא בתניא) ומביא לחולי של ממש, אשר חולי בנפש גרוע יותר מחולי הגוף, רק אז לא תהיה כלל נתינת מקום לאמירה כמו "אני סומך על הרב החתום על ההכשר ", ו"העבירה עליו", אמירה  המתאימה למתנגד אשר פוחד מהשו"ע ולא לחסיד אשר פוחד מהקב"ה... או אמירה כמו: "עד אחד נאמן באיסורים, ובוודאי אם הוא רב, וכ"ש וק"ו אם הם בד"צ שלם". מתאימה למי שרק קורא תניא אך חסידות נשאר אצלו בבחי' מקיף ולא חדרה לפנימיות...

כ' בתשרי תשס"ז
הגב לכתבה

תגובות
13
1. תכל'ס אז מה מותר ומה אסור?????????


כ' בתשרי תשס"ז
2. כבודו לא ענה על השאלה.לאיזה הכשרים כוונתו
.
כ' בתשרי תשס"ז
3. חזק...
כישרון יוצא דופן בהסברה יישר כח
כ' בתשרי תשס"ז
4. שמות בבקשה
מדוע אינך נותן שמות של הכשרים שגויירו

ועוד. לפי דברי הרמב"ם . הותרו לבוא בקהל...
כ' בתשרי תשס"ז
5. הלך השמח"ת...
הלך השמח"ת, אי אפשר לאכול בהתוועדויות...
טוב אז נשתה...
כ' בתשרי תשס"ז
6. ל-5
היתה לך הו"א לאכול?
פעעע.

רק שותים!!!
כ' בתשרי תשס"ז
7. ממתי הליטאים מקפידים לאכול כשר ?
כ' בתשרי תשס"ז
8. רבנות כפר חב"ד
על כל מה שנכנס לכפר חב"ד אין שום בעיה כפי שקראתם כולכם בחוברת המהודרת של רבנות כפר חב"ד. הכל בהשגחת הגרמ"ש אשכנזי שליט"א. וחבל שהכותב לא ציין זאת.
כ' בתשרי תשס"ז
9. המעשה הוא העיקר

בעניינים כגון דא צריך לומר דברים ברורים ומוגדרים,עם כל הכבוד לדרשה הנפלאה העיקר חסר מן הספר...
כ' בתשרי תשס"ז
10. מה שבטוח עכשיו אנחנו מבולבלים
כ"א בתשרי תשס"ז
11. ברור לכל
אני יכול להוסיף כמה שורות על המאמר, שלמעשה קצת נכון וקצת לא נכון, לא כל בד"ץ לוקח כל חומרי גלם מכל רב המכשיר, וסומך אני ובטוח בהרב אשכנזי שליט"א שעושה עבודה טובה ויסודים בכל מה שנימצא בכפר, ואינו סומך בכל רב שנימצא בחוץ לארץ בכל מקום שהוא, (אף על פי שכמה מוצרים הנמצאים במכולת בכפ"ר אומרים דרשיני) וכן בכמה בדצי"ם כמו הרב לאנדא ועידה החרדית, אבל גם הרבנים שליט"א הנזכרים וכולנו יודעים שלחזור 100 שנה איך הסבא והסבתות שלנו עשו הכל בבית במטבח בבית, הכל הרבה יותר בטוח שהכל כשר, הם הלכו וקנו הבעל חי והביאו אותו לשוחט ובאם היה שאילה בשחיטה הם ידעו מזה, ושאלו לרב, באם רוצים, או מכרו לגוי וקנו בעל חי אחר, עד שיצא כשר או חלק כרצון כל אחד, והם עשו הניקור ומליחה (בתקופה ההיא כל אשה ידעה ניקור ומליחה) והם אפו הלחם, ולא היה להם רכב פרטי רק אולי סוס ועגלה, בלי מחשבים ואוירון וטלפון והיום שהכל הרבה יותר קל, אנחנו ניתקלים בקושי הזה ורוצים לקנות הכל מוכן בחנות, ואם כולנו היו עושים כך היה כל ההכשרים והרבנים נותני הכשרות נעלמים, וכולל הרב יוסי שיחי' הוא היה נישאר בלי עבודה, ואנו היינו אוכלים כשר בלי חשש, לכן אינו רוצה לכתוב המסקנא של המאמר,
השאילה של מיליון הוא :
מה יותר חשוב לי ?
יש זמן מוגבל שאני לא חייב לעבודה - כולל הבעל והאשה - מה נעשה בזמן שעומד לרשותינו למשפחה ? לאפות לחם ולקנות עגל ועוף ולהבי לשוחט וכו' ולנקר ולמלוח וכו' ולא לקנות שום מוצרים מעובדים בבית חרושת, רק פרות וירקות וכו' - או לקנות הכל מוכן וללמוד ולדבר עם הילדים, לשמוע מהם מה היה בבית ספר, ואיך הם עם החברים, ואם מרגישים טוב, או צריכים לראות רופא / שיניים עניים אוזן וכו', בחיים שך ימינו הזמן קצר והמלאכה מרובה, לא נוכל לעשות הכל, מה יותר חשוב,
אני לא יודע אם יש מי שיודע התשובה לזה.
אבל במעשה בפועל אני רואה הרבה חברים שלי.
אף אחד לא קונה הבעל חי ומביא לשוחט.
יש כאלה שלומדים ושומעים הילדים שלהם.
ויש שלא זו ולא זו הם עושים.
רק עסוקים בעצמם.
כ"א בתשרי תשס"ז
12. ההכשרים המהודרים
ידוע לכל כי ההכשרים של בד"ץ עדה חרדית ירושלים והרב לנדוא הם המהודרים ביותר אח"כ מגיע הרב רובין והשאר לא כ"כ מהודרים למרות שנקראים בשמות "מפוצצים" וחשובים.

אין מה לעשות ותפנימו זאת היטיב אפי' שנכנס לכפ"ח יש שם דברים שלא הייתם סומכים עליהם כמהודרים. וכמו שלפסח מכניסים לכפר מצות מכונה וקטניות בגלל אנשים הבאים לקנות מחוץ לכפר כך גם כל השנה יש שם דברים לא כ"כ מהודרים.

וכאשר הרבי עורר על מבצע כשרות אנחנו חסידי חב"ד חייבים להיות "ראש החץ" הנושאים את נושא המהדרין של המהדרין (ולא מהדרין תנובה), וחבל שיש בינינו הסומכים על כשרויות של רבניות מפוקפקות.
כ"ד בתשרי תשס"ז
13. הרב וייטמן
יוסי,
מה דעתך? האם ניתן לסמוך על כשרות הרב וייטמן?
כ"ג בחשוון תשס"ז