ב"ה יום חמישי, ט"ו חשוון תשפ"ב | 21.10.21
בוחרים הנהלה לכולל חב"ד

מסמך מרתק מחודש סיוון ה'תרח"צ שופך אור על אופן בחירת הנהלת הכולל, במצוות כ"ק אדמו"ר הריי"צ • ומיהם נאמני הרבי שנבחרו לתפקיד?
הרב עמרם בלוי

לפנינו מסמך מרתק מחודש סיוון ה'תרח"צ, בו מפרסמת "ועדת הבחירות לחברת קהילת כולל חב"ד יצ"ו" את רשימת המועמדים "אשר בחר ורשם אותם כ"ק אדמו"ר נשיא הכולל שליט"א", הלוא הוא כ"ק אדמו"ר הריי"צ.

קהילת חב"ד באה"ק התבקשה אז "לבחור מהם שלשה אנשים להנהלת ועד המועצה לחברת קהילת כולל חב"ד".

באותם ימים הואיל כ"ק אדמו"ר הריי"צ ליטול על עצמו את עול נשיאות כולל חב"ד – ובכך להמשיך במסורת אבותיו רבותינו נשיאינו הק', לפעול לחיזוק היישוב היהודי בכלל, ותמיכה בעניי אה"ק ומשפחות אנ"ש חברי כולל-חב"ד בפרט.

המסמך שופך אור גם על פרטים שונים שעד עתה לא היו נהירים דיים. כך למשל לגבי השאלה מי היו נאמני הרבי ריי"צ שנבחרו אישית על-ידו לנהל את כולל חב"ד. בספר "תולדות חב"ד באה"ק" עמוד רפ"ב נכתב: "בד' ניסן תש"ו נפטר הר"ר דוד לבנון, ואת מקומו מילא ר' יצחק אביגדור אורנשטיין". מכך ניתן להבין, בטעות, שהרב אורנשטיין ז"ל בא בשנת תש"ו למלא את מקום ידידו ר' דוד לבנון בניהול ה'כולל';

והנה במודעה שלפנינו – שכאמור פורסמה בקיץ צ"ח – נכתב: "...השניים אשר בחר בהם הנשיא בעצמו שליט"א, והמה הרה"ח ר' דוד לבנון יצ"ו ור' יצחק אביגדור אורשנטיין יצ"ו".

מכך מובן שהצוות שנבחר עוד קודם לכן על-ידי הרבי עצמו, ללא צורך בבחירות, היו החסידים הנאמנים ר' יצחק אביגדור אורנשטיין ור' דוד לבנון.

המסמך מתוך "גנזך כולל חב"ד".

כ"ה באלול תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
7
1. ומה היו התוצאות?
מה היו תוצאות הבחירות?
ומי זה דוד לבנון? היו חסידי חב"ד שעברתו את שמם?
כ"ה באלול תשס"ו
2. עוד מעט אור על התקופה
מספר חודשים קודם לכן- בחודש אדר- נפטר הרב מנחם מענדל נאה (אביו של הפוסק החב"די הרב חיים נאה).

כמה חודשים לאחר פטירתו - בחודש אייר - כתב הרבי הריי"צ אל גיסו של הרב נאה, הרב אליעזרוב (באגרת מט"ו אייר):

"נצטערתי מאד בשמעי מהאסון הנורא אשר קרה בפטירת מחותני גיסו הרמ"מ ז"ל והמקום ינחם את אבליו בתוך שאר אבלי ציון וירושלים".

אולי בעקבות הפטירה נערכו הבחירות, בהן לא ברור לנו לפי הידיעה מי נבחר.

כ"ה באלול תשס"ו
3. בתולדות חבד בארץ הקודש יש עוד מסמך
ושם מופיעים שני שמות נוספים 1.הרב מרציצע [שאיני יודע פרטים אודותיו. 2.הרה"ח מרדכי ראובן רוקח ז"ל שהי-ה מחשובי הישוב הישן [ונכדו מחשובי אנ"ש דבני-ברק]
כ"ה באלול תשס"ו
4. מי היה הרב אורנשטיין
ומה קשרי המשפחה בינו לבין מנדי בלוי מחליפו
כ"ה באלול תשס"ו
5. שאלה
האם בחירות אלו היו הבחירות הראשונות להנהלת כולל חב"ד ? ובמידה וכן כיצד נבחרו ההנהלות הקודמות של כולל חב"ד?
האם מצינו גופים רשמיים נוספים בחב"ד להם נבחרה הנהלה באמצעות בחירות?
האם יש בנמצא הוראה מהרבי (או הסכמה) על עריכת הבחירות הנ"ל (בטוחני שהיתה כזאת)?
כ"ה באלול תשס"ו
6. הריי"צ קיבל את נשיאות הכולל רק בתרצ"ו?
מה היה לפני כן?

האם מעת הסתלקותו של הרבי הרש"ב היתה תקופה שבה לא היה נשיא לכולל חב"ד?

מי היו חברי ההנהלה לפני שהריי"צ נכנס להעניין?
כ"ו באלול תשס"ו
7. מישהו יכול לעשות סדר?
1.מהם שמות האנשים שמונו על ידי הריי"צ?מה ידוע אודותם?והאם אפשר לחלק לפי תקופות? אשמח מאוד באם הרב מונדשין יעשה סדר בענין.
כ"ו באלול תשס"ו