ב"ה ערב ש"ק, ז' תשרי תשפ"א | 25.09.20
הרב יצחק דובוב יושב בהתוועדות מאחורי הרבי.
הרב יצחק דובוב יושב בהתוועדות מאחורי הרבי.
ברור הדבר שאמריקה תנצח...

כשהרבי ניהל "תחרות" דיוק בנגינה ואמריקה ניצחה... ומה הזכויות של הרב יצחק דובוב עמן הגיע לעלמא דאתי. במלאות 30 שנה לפטירתו
מערכת שטורעם

היום, ראש חודש מנחם-אב, הוא יום פטירתו של הרה"ג החסיד ר' יצחק דובוב ע"ה ממנשסתר. תולדותיו וקורות ימי חייו של הרב דובוב ע"ה כבר נדפסו בכמה מקומות. הרב דובוב, שנפטר לפני שלושים שנה, נולד למשפחה חב"דית ולמד בישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש. הוא היה ממקורבי הגאון הרוגצו'בי בהיותו סמוך לעיר דווינסק ואף קיבל 'סמיכה' מאת הגאון.

הרב דובוב היה מראשוני החסידים שהתקשרו בכל לבם ונפשם אל הרבי מיד לאחר הסתלקותו של אדמו"ר הריי"צ, ומכתביו לידידיו ולבני משפחתו באותה תקופה מלאים בהרגשים חסידיים, בעידוד ובשכנוע החסידים לקבל את נשיאותו של "הרמ"ש" אותו הכיר עוד מימיו בריגא.

עם מלאת שלושים שנה לפטירתו, נשלחו למערכת שני סיפורים מעניינים שהתרחשו עם הרב דובוב, ואנו מפרסמים אותם אפוא במסגרת זו:

[א] בשמחת תורה תשכ"א ניהל הרבי מעין "תחרות" של חסידים בעלי נגינה, מי ינגן ניגון בצורה מדוייקת יותר. הרבי בחר מכל מדינה נציג שייצג את מדינתו. הרב שמואל זלמנוב ע"ה היה נציג אמריקה, ר' שמואל בצלאל אלטהויז היה נציג אוסטרליה, והרב יצחק דובוב שימש כנציג אנגליה, כמו כן מונו נציגים ממדינות נוספות. הרבי ביקש מכל נציג לנגן ניגון מסוים, וכשהגיע תורו של הרב דובוב נציג אנגליה לנגן הוא כבר היה אחרי 'קידוש' הגון, ואמר לרבי: אז דער רבי געפינט זיך אין אמעריקע, וועט אמעריקע זיכער געווינען" [= כשהרבי נמצא באמריקה, ברי הדבר שאמריקה תנצח]... וישב על מקומו. הרבי חייך חיוך רחב וניכרה נחת מיוחדת על פניו, וכמובן שאמריקה ניצחה...

[ב] בשבת חזון תשכ"ז, באמצע ההתוועדות, עמד הרב דובוב וביקש מהרבי ברכה עבור יום הולדתו: "עס איז שנת השמונים די וואך", השיב לו הרבי: "זאל זיין צום שנת התשעים". ואכן, כשבוע קודם יום הולדתו התשעים ואחת, בר"ח מנחם-אב תשל"ז, נפטר הרב דובוב. זמן מה לפני פטירתו אמר לאחד מאנ"ש שהוא מגיע לעלמא דאתי כשבידו שתי זכויות: [א] התעסקותו הרבה ועזרתו לעסקן המפורסם הרב מרדכי דובין בריגא בפעולות לשחרור הרבי הריי"צ בי"ב תמוז תרפ"ז; [ב] התעסקותו בשנת תש"י שכ"ק אדמו"ר יהיה רבי... 

א' במנחם-אב תשס"ו
הרב דובוב בצעירותו בריגא.
הרב דובוב בצעירותו בריגא.
 
הגב לכתבה

תגובות
3
1. ניגונים
שמעתי לפני שלשים שנה מאת הרב יואל כהן שי' שכשהרבי ציוה שכל א' ינגן ניגון של אותו מדינה, ככלות כולם לנגן, מאמר הרבי שלעתיד שאומות העולם יתמהו ויאמרו הגדיל ה' לעשות עם אלה?!
וישראל יענו "הגדיל ה' לעשות עמנו" - מפני ש"היינו שמחים"!
א' במנחם-אב תשס"ו
2. ב' שאלות לי :
א: איך נקבע המנצח ? ע"י הרבי ?

ב: מי היה הנציג מארץ ישראל ?

יישר כח.
ד' בחשוון תשס"ז
3. זה סבא רבה שלי!!!
בס"ד
הרב יצחק דובב הינו סבא של אבא שלי. חבל שלא זכיתי להכיר אותו.
י"ז בסיון תשס"ז