ב"ה יום שני, כ"ט שבט תשפ" | 24.02.20
מתנת חיים

איזו מתנה שלח הרב קנייבסקי לרב וולפא? סיפור חזק ביותר!!!... פשוט מפליא!... סיפור מדהים שצריך להפיצו... מחמם את הלב... סוג נוסף בהפצת המעיינות חוצה... סוף סוף הגענו לתקופה שגדולי ישראל מתחילים להכיר במשיח... הסיפור נכון, אמת ויציב! וגם נבדק... האמנם?!
הרב יהושע מונדשיין

הסיפור המרגש שלפנינו, התפרסם לפני כחודשיים באתר המשיחי הראשי:

444_650

 

*

בשעת כתיבת השורות הללו עלו באותו אתר כארבעים תגובות, שניתן למיין אותן לכמה סוגים:

פותחין בכבוד האכסניה, מחמאות לאתר:

כל הכבוד לחב"ד אינפו! התחלתם להביא סיפורים מעניינים...

הסוג השני, ביקר תפארת גדולתו של הרב וולפא שליט"א:

אשריך הרב וולפא שהנך מקדש שמו של הרבי בכל קצוי תבל ולכל החוגים. בכח התורה נכבוש את העולם ונביא את ההתגלות של הרבי תיכף ומיד ממ"ש...

הרב וולפא כנכד האדה"ז והגר"א זוכה אכן לחבר את שני הקצוות. בלמדנותו המופלגת שגם גדולי המתנגדים מודים כיום שהוא אחד מגאוני הדור, ומצד שני ביטול מוחלט לרבי מלך המשיח שליט"א ללא סייג. ואכן דווקא הוא זוכה לקדש שם שמיים בכל החוגים, כי הולך עם האמת ללא פשרות...

אשרי יולדתך! בטוחני שיום יום הנך עושה נחת רוח לאבינו רוענו נשיא ישראל...

אם היה לחב"ד שכל היו שולחים אותו לגדולי ישראל, ובכח תורתו ועמקנותו והסברת הרבי היה כובש אותם. וראינו עובדה שכל גדולי ישראל שנפגשו עם הרב וולפא פשוט יצאו מוקסמים...

לא פליגי שהרה"ג שד"ב וולפא שליט"א מקדש שם שמים ברבים...

ידוע שהרבי אחז ממנו מאד, גם לאחר הפרשיה בתשמ"ה בענייני משיח, וכפי שראינו עד לשנת תשנ"ב...

הרבי מלך המשיח שליט"א ביקש מר' אוריאל צימר ללמוד חסידות עם הסטייפלר זצ"ל אביו של ר' חיים קנייבסקי שליט"א... כנראה שהרב וולפא זוכה גם בנושא זה לקיים את בקשתו של הרבי מהרב אוריאל צימר...

ואח"כ יגידו שהרב וולפא עושה חילול ה'... מי שהולך בקו של הרבי הנה בסופו של דבר מתגלה כי הוא משפיע אך טוב...

פשוט גורם נחת לרבי...
 
למען האמת, עד היום הציק לי לשם מה הרב וולפא הוציא לאור את הספר "המותר בפיך". חשבתי איזה תועלת זה יכול להביא. והנה היום התחוור לי הכל. עוד סוג נוסף בהפצת המעיינות חוצה...

הסוג השלישי, ביקר תפארת חסידותם של הר"ר חיים קנייבסקי ואביו הסטייפלער:

ידוע שר' חיים אינו מתנגד ואינו נגד חב"ד. הוא רחוק ממחלוקות. ונהנתי מאד שהתחיל ליצור קשר עם הרב וולפא...

 ר' חיים קנייבסקי אמר למישהו שאינו מתנגד לחב"ד, רק אינו רוצה לומר זאת בפומבי בגלל [פב"פ]... וראינו שהוא מקבל הרבה ענייני חב"ד, וידועים לי כמה וכמה סיפורים. ואפילו עניינים של משיח וגאולה בחב"ד...

כשעסקנו במבצע סיום ספר-תורה לקבלת משיח צדקנו ובאנו להציע לאביו הסטייפלער לרכוש אותיות, והוא נתן סכום ואמר שמי שיהיה המשיח (באם הליובאוויטשער) הוא ילך אחריו... וידוע שהוא בא ממקור חבד"י אלא שנתחנך אחרת...

עצה לר' חיים: אחרי שיקרא בספרי וולפא הי' מן הרצוי לשלוח אותם לחמיו הרב אלישיב, אולי יפעל גם שם לצנן קצת ההתנגדות...

הסוג הרביעי, ביקר תפארת מעלת הנהגתם של המשיחיסטים:

בקיצור: הבלוף ש"משיח מרחק" לאחר שהרבי אישר לפרסם התפוצץ בפנים, לכל השקרנים, חיזרו בתשובה והתחילו להפיץ את הבשורה...

עכשיו כולם רואים שאפשר לשים בספר את כל התוארים על הרבי שליט"א מלך המשיח [כפי שהם באים גם בס' "המותר בפיך"], וזה לא מרחיק אף אחד – ואדרבה...

סוף סוף הגענו לתקופה שגדולי ישראל מתחילים להכיר במשיח...
 
הסוג החמישי, ביקר תפארת מעלתו של הסיפור:

סיפור חזק ביותר!!!...

פשוט מפליא!...

סיפור מדהים שצריך להפיצו...

מחמם את הלב...

אלא שכאן צץ לו מישהו שראה צורך לקלקל את השמחה ואת הטפיחה העצמית על השכם, והוא מהרהר בקול:

הלא ברור שסיפור כזה הוא בלתי אפשרי מכל מרכיביו. לא מצד החפץ חיים... לא מצד הסטייפלר... ולא מצד וולפא. זו בדיחה פדיחה מטופשת. ויש להצטער על שהיא פורסמה...

ובעקבותיו ספקן נוסף:

חוששני ש[המערער] אולי צודק (הלוואי ואתבדה) אם כן גדול הבזיון...

ההודעה המרגיעה לא בוששה לבוא:

הסיפור נכון, אמת ויציב! וגם נבדק...


התגובה החסירה

במהלך קריאת התגובות הרגשתי בחסרונה הבולט של התגובה המתבקשת ביותר:

שהיא, תגובתו של הרב וולפא עצמו, שיכריז קבל עם ועדה שכל הסיפור כולו לא היה ולא נברא!

מאחר ו"הבודק" (שבתגובה האחרונה) לא טרח להביא בפני הקוראים את ממצאי בדיקתו לפרטיהם, אנסה לעשות זאת בכחות עצמי, בטרם יתוסף פרק חדש לספר "שמן ששון מחבריך"...

חמש בדיקות

הפרט המחשיד ביותר הוא, כמובן, בעל המעשה, שכבר איתמחי גברא במצגי שווא למיניהם (ובזה מתקשר הפרק הנוכחי לפרקים הקודמים. וד"ל). ובפרט היכא שיש מקום לומר שלכבוד עצמו הוא דורש לעשות לו שם בקרב הארץ.

הפרט המחשיד השני הוא, השימוש ב"נאמן ביתו" האנונימי, המקבילה החב"דית ל"אחד המזכירים", שהוא ה'קוד' לפיזור שמועות שקריות מבלי לשאת באחריות הדברים (הדוגמה המפורסמת ביותר: עדותו של "אחד המזכירים" על קבלת ההסכמה להדפסת 'מה"מ' בספרי קה"ת).

הפרט המחשיד השלישי הוא, הקביעה ש"צריך לשלם על ספר"; "הלכה" זו ידועה רק למי שראה או שמע את הנהגתו של אדמו"ר זי"ע, שמרגלא בפומיה קדישא לומר למחברים שהעניקו לו את ספרם: "פאר א ספר דארף מען צאלן" [=עבור ספר יש לשלם].

וזה עצמו השובר לחציו השני של המשפט, ש"הוא ישלם בסיפור ששמע מאביו"... אילו היה סבירא ליה לר' חיים שעבור ספר צריכים לשלם, היה הוא נותן את תמורתו בכסף מלא עד הפרוטה האחרונה, ולא היה ממירו בסיפור חסידי או בריקוד... (ראה שו"ת 'משנה שכיר' או"ח ח"ב בהע' בשם הרה"ק ר' הערצקא מראצפערט).

כך ששני חצאיו של המשפט מעידים עליו בבירור, שממעי איש חב"ד יצא ולא מר' חיים וגם לא מ"נאמן ביתו"...

גוף השמועה המייחסת לבעל ה'חפץ חיים' את ההיקש 'גר"א' 'גר"ז', ללמדך ששקולים הם אצלו זה כזה, מעידה על בודה השמועה שלא למד מימיו את ה'משנה ברורה' וה'ביאור הלכה'. ואכמ"ל.

*       *       *

במקרה דנן אין אנו נזקקים כלל ל"שיטת החקירה של הר"ר שאול ברוק" (פרק יח), מפני שכל תמיהה כשלעצמה מעידה על שקריות הסיפור, ואין צורך לצרפן יחדיו כדי להגיע לאותה מסקנה ברורה, מעציבה ומדאיגה.

להקדמה והבהרה לחצו כאן, לכניסה לפרק א' לחצו כאן, לכניסה לפרק ב' לחצו כאן, לכניסה לפרק ג' לחצו כאן, לכניסה לפרק ד' לחצו כאן, לכניסה לפרק ה' לחצו כאן, לכניסה לפרק ו' לחצו כאן, לכניסה פרק ז' לחצו כאן, לכניסה לפרק ח' לחצו כאן, לכניסה לפרק ט' לחצו כאן, לכניסה לפרק י' לחצו כאן, לכניסה לפרק י"א לחצו כאן, לכניסה לפרק י"ב לחצו כאן, לכניסה לפרק י"ג לחצו כאן, לכניסה לפרק י"ד לחצו כאן, לכניסה לפרק ט"ו לחצו כאן, לכניסה לפרק ט"ז, לכניסה לפרק י"ז לחצו כאן, לפרק ח"י לחצו כאן, לכניסה לפרק י"ט לחצו כאן, לכניסה לפרק כ' לחצו כאן, לפרק כ"א לחצו כאן

ט"ו בתמוז תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
40
1. לא הבנתי
פרקי התניא קדישא היו (לצערי) חזקים מאד, אך הפרק הנוכחי אינו מובן. סיפור צריך לפרוך מגופו, ולא בשל דעותיו או אישיותו של המספר, וכאן אין שום הוכחה. יש כאן רק חשד ותו לא.
אגב,המשנה ברורה באמת מביא הרבה פעמים את אדמוה"ז בשם הגר"ז. אינני מבין מה "הבעיה" עם הסיפור. סליחה.
י"ז בתמוז תשס"ו
2. ראשית כל ברצוני לברך על סגנון הפרקים האחרונים.
שלא מתעסק בסיפורי מופת על הרבי אלא בביקורת ספרים ענינית.
וכתנא דמסייע ליה לי.מ. הסיפור בדוי מחמת העובדה שר' חיים קנייבסקי הוא שונא חב"ד ידוע, וכל הספר נועד בעצם כביכול לנגח את "מרן הסטייפלר", למרות שמחבר הספר בעצם התייחסותו לגיבובי מילותיו של הסטייפלר כמו השווה את רמתם של הלז עם אדמוה"ז.
ודבר ידוע הוא שעל כל פתק שמנגח תהלוכות וכדו' אפשר למצוא את חתימתו של המשלם על הספרים הלז.
י"ז בתמוז תשס"ו
3. הסטיפלער נלחם בר' חיים נאה
בדיוק היום העלו באתר ידיעה על ר' חיים נאה. ובהשגחה פרטית - שהרי הסטייפלער הוא שלחם בכל עוז יחד עם קרוב משפחתו החזון איש - במידות ר' חיים נאה. ר' חיים נאה היה מפרסם טור מיוחד בהמודיע אודות המידות שקבע, והסטייפלער היה מפרסם טור נגדו, שבוע ר' חיים נאה שבוע הסטייפלער.

לומר שהוא חסיד? איך אפשר?

לגבי עצם מאמרו של הרב מונדשיין, לא כל כך מובנת הפירכא שכתובה ברמיזא.
י"ז בתמוז תשס"ו
4. פרק
לרדת לדיוטא (הסטייפלער, הוולפא, הח"ח) ולצטט את כל העיסה הדביקה הזו כאילו שיש כאן סיפור "חסידי" שצריך לפרוך...

ר' יהושע, רוצה עוד סיפורים? האינטרנט מלא בג'יפה
י"ז בתמוז תשס"ו
5. תיקון קל
כמדומה שהשלון הק' השגור היה "אויף א ספר..." ולא "פאר א ספר"...
אני מתקן רק בגלל ששמת במרכאות כאילו זהו לשון קדשו.
י"ז בתמוז תשס"ו
6. ריקודים?
ר' יהושע, האם אתה באמת חושב שלכל הגולשים יש בבית את שו"ת משנה שכיר? האם הוא דן בענין תשלומין בסיפורים או ריקודים?
י"ז בתמוז תשס"ו
7. אני דווקא בעד
מפעם לפעם צריך לרענן קצת את הפרקים ולהכניס משהו קליל. אהבתי מאד את הפרק הנוכחי. לדעתי הוא אחד החזקים שהיו בסדרה.
י"ז בתמוז תשס"ו
8. ר' יהושע. לא הבנתי
מאיפה לך שזה לא נכון?
י"ז בתמוז תשס"ו
9. תשלום בריקוד - למס' 6
בשו"ת "משנה שכיר" מביא בשם הרה"ק הנ"ל, משל מצועני שבמשך כל השנה היה מקבל בהקפה בחנויות שונות, ובסוף השנה, כשהגיע זמן הפירעון, היה אומר: אין לי מה לשלם, ארקוד לכם בחובי... והיה משלם בריקוד במקום בכסף...
י"ז בתמוז תשס"ו
10. הבודק היה בבית ר"ח וראה שם את כל ספרי וולפו
החל מידבר שלום וכלה ב... נו תעזרו לי... לא נזכר גם התמונות של הנה ימים באים ומלך ביופיו נמצאים על השולחן. ובכלל כל הגברים הבאים להתברך מניחים את הפתק בתוך המותר בפיך וביד שמאל באחד מספרי וולפו האחרים. וידוע (למה לא) על הרבה ישועות. בכלל בלי ר' חיים הייתי מציע לעשות כן. הלא וולפו גדול מהמשיח [והא ראיה שהעז לחלוק עליו] במקום אג"ק אפשר להתברך מספריו. רעיון לשיחת הגאולה.
י"ז בתמוז תשס"ו
11. המלך ישן
הרבה מנסים להגדיר את וולפא בכל מיני הגדרות
חשבתי על משל יפה:

פעם שכב המלך לישון למשך זמן, לנוח מטרדות היום בניהול המדינה
והי' א' ממשרתי המלך מסתובב בחצר המלך וסביבותי'ה עם רמקול ויזעק "המלך ישן", "המלך ישן"...

א' מתושבי האזור, בשמעו את הכרזת המשרת ברמקול התבונן לעצמו:
מדוע יעשה זאת המשרת? האם פשוט דואג שהמלך ינוח בשלום או שדואג שידעו שהוא המשרת...
וד"ל.
י"ח בתמוז תשס"ו
12. לר' יהושע
לאחרונה יצא ספר חדש על ר' מענדל הארודוק של הסופר זיגלבוים נשמח לשמוע על השגותיך
י"ח בתמוז תשס"ו
13. הגר"ז
<<גוף השמועה המייחסת לבעל ה'חפץ חיים' את ההיקש 'גר"א' 'גר"ז', ללמדך ששקולים הם אצלו זה כזה, מעידה על בודה השמועה שלא למד מימיו את ה'משנה ברורה' וה'ביאור הלכה'. ואכמ"ל>>

חשבתי שהכותב יכתוב ההיפך: שדבר זה מן המפורסמות [וכמדומני גם אצל המתנגדים] הוא ואיך ישלם ההוא מבני ברק בסיפור עתיק ומפורסם?!

מהלך מחשבתו של הכותב בזה הפרט אינו מובן, ולא אדע למה אין מקום להאריך [ובפרט שהכתבה הוא כ"כ קצר].
י"ח בתמוז תשס"ו
14. באתר המשיחי יש שקר?

זה לא חידוש.

ואגב, מן הראוי לנתח ולנתץ את כל השקרים שבספר הטפשי שמן ששון מחבריך.

י"ח בתמוז תשס"ו
15. מניין שהסיפור לא נכון?
נכון שהסיפור נשמע מצוץ מהאצבע, אבל עדיין כדי לכתוב שהוא לא נכון צריך הוכחות. אולי יש משהוא בסיפור?

הייתי ממליץ לוולפא לפרסם מי היה אותו איש קשר שהעביר לו את דברי בן הסטייפילר!
י"ח בתמוז תשס"ו
16. פרט
לי. מונדשיין אנא פרט דרך מערכת התגובות איך הפירכא מהגר"א גר"ז.
י"ח בתמוז תשס"ו
17. הגר"א והגר"ז
לכל המקשים על "פירכת הגר"א והגר"ז".
אין לי שום הוכחה משפטית שר"ח קנייבסקי לא אמר את הדברים שייוחסו לו. דבריי הם סברא ושיקול דעת בעלמא, ומי שאין הם מתקבלים בדעתו, יכול להמשיך ולהאמין בכל מה שטוב בעיניו להאמין.
לדעתי, כל מי שלמד פעם את ה'משנה ברורה' ואת ה'ביאור הלכה', לא יוכל להגיע למסקנה שייחסו של מחברם אל אדמו"ר הזקן זהה לייחסו אל הגר"א.
ומכיון שר"ח קנייבסקי למד את המשנ"ב ואת הבה"ל, לפיכך לא סביר שיגיע לאותה מסקנה מוטעה.
ואם מישהו חושב שיש בדעתי להאריך בהוכחת הבדל ההתייחסות בין הגר"א לגר"ז, טעות היא בידו. וזכותו המליאה שלא לקבל את השערתי.
י"ח בתמוז תשס"ו
18. פעמים כך ופעמים כך
אין לי דיעה לגבי עצם הסיפור (שלכאורה לא נמצא עדיין שקרי), אך אוכל לומר בביטחה שישנם פעמים שהמשנ"ב מתייחס בפסיקתו לאדה"ז בכבוד הכי גדול ופעמים לא. אני לא חושב שזה חד משמעי, ובהחלט יכול להיות שהחפץ חיים (שלא היה "מתנגד") באמת החשיב את אדה"ז והגר"א בהשוואה.
י"ח בתמוז תשס"ו
19. שניהם שווים?! למס' 18
האם גם בייחס לגר"א ניתן לומר ש"לפעמים לא"?...
אם התשובה שלילית, אם-כן ייחסו אינו שקול.
אם התשובה חיובית, נא להביא דוגמה אחת...
י"ח בתמוז תשס"ו
20. למספר 18
ראי' לסתור!
האם ראית פעם שמייחס לא כ"כ בכבוד להגר"א?
בטח הוא מכבד אדמוה"ז, אבל א"א להשוות זה לאיך שמכבד ומייסד פסקיו על הגר"א.
ופשוט
י"ח בתמוז תשס"ו
21. טעות
לא קראתי את הכתבה של chabad.info בטוב ולא הבחנתי בדיוק לשונם עליו מעיר הכותב: לפיהם הכוונה היתה בזה להורות שהגר"א והאדה"ז הם באותו דרגא לגביו. זהו טאקע בדיחה לא מוצלח כי ידוע לכל בר-בי-רב המעיין במשנ"ב וכו', ושפיר כתב הכותב שזה מופרך ושפיר לא הי' לו להאריך.

כוונתי היתה, שידוע לכל שהטעם שהמשנ"ב המציא את התואר 'גר"ז', שטיק שלא הי' ידוע עד כה בעולם הלומדים, היתה להורות שלגבי ההחילוק העיקרית שבין אדה"ז להגר"א -מחלוקתם בענין תורת ודרכי החסידות- אין הוא מתערב, ומעניק לשניהם תואר דומה. אבל ודאי לענין הלכה האלט ער יותר מהגר"א.
י"ח בתמוז תשס"ו
22. ההוא מבני ברק
ידוע לכל שההוא מבני ברק הוא שונא חסידים מובהק ונתן הסכמה וברכה לבהמ"ח "הגאון" כשהוציאה בפעם שניה, לאחר שהרבה ערערו עליה. וד"ל.

ומה שמוצאו מגזע חסידים אינו מעלה ואינו מוריד, כיון שאם כבר הגעת לסברא כזו, הרי שכל המתנגדים היום אינם מתנגדים, כיון שמוצא כמעט כל המתנגדים היום הוא מגזע החסידים וכידוע.

אבל למה להפריע ל"כל העולם מוכן"?
י"ח בתמוז תשס"ו
23. תיווך
לפי מה שמעיר מגיב מס' 21, ניתן בהחלט לומר, שהסיפור התרחש כפי המסופר, וכוונת החפץ חיים הייתה, כפי שמסביר שם יפה בתגובה.
שלום על ישראל, ובא לציון גואל.
י"ט בתמוז תשס"ו
24. למענדי - 23
השאלה (אם הסיפור התרחש או לא התרחש) צריכה להיפתר באמצעים אחרים, ולא ע"י הפלפולים במשמעות דבריו של החפץ חיים (שאמר או שלא אמר)...
י"ט בתמוז תשס"ו
25. שאלה לרב מונדשיין
כתבת:
במהלך קריאת התגובות הרגשתי בחסרונה הבולט של התגובה המתבקשת ביותר: שהיא, תגובתו של הרב וולפא עצמו, שיכריז קבל עם ועדה שכל הסיפור כולו לא היה ולא נברא!

וברצוני לשאול: כיצד הרב וולפא יכול להכחיש הסיפור? הרי הסיפור לא צוטט בשמו, וכן מי שהביא את הספרים (לטענת המספר) לרב קנייבסקי הוא לא הרב וולפא, אלא יהודי אחר.
מה עניין ההכחשה של הרב וולפא כאן? צריך לפנות למי שסיפר את הסיפור.
כ' בתמוז תשס"ו
26. עלון המעיין - ה'מופת' האמתי של וולפא
לא מכבר הופיעה לראשונה בעלון של פא"י דרישה חד משמעית לדחיקת חב"ד אל מחוץ לכותלי היהדות האורטודוקסית בגלל המשיחיזם. הדברים נאמרו במסווה של "סקירה ספרותית", אך נאמרו דברים ברורים מאוד ע"י עורך העלון. מדובר בעלון תורני העולה על שולחן מלכים, לא משהו עם אריינטציה של שנאה לחב"ד אלא משהו אובייקטיבי שנמצא בלב ליבה של הקונצנזוס החרדי.
וולפא מן הסתם מתמוגג מנחת סוף סוף זוכה לראות בעיניו איך "מילא את דברי רבנו" בהידור רב (יחד עם חבריו ושומעי לקחו המשיחיים) והפך את חב"ד למוקצה מחמת מיאוס.
כ' בתמוז תשס"ו
27. ל26
אם אתה משוכנע שכל דבריך הם לפי דברי הרבי ודבריך הם האמת הצרופה, ואין יסוד וטעם לדברי מי שמתנגד לך, הרי שאין לך להתרשם מדבריהם ד-כלשון הגמ'- כי בשופטני עסקינן, ומקדמת-דנא לא נתפעלו החסידים מהתנגדות וכדו'. וא"כ הטענה היחידה שיכול להיות לך עליו הוא אך ורק מבחינה ההגיונית (דברי השיחות, וואס מאנט דער רבי) ולא מפחדים שיגרמו לך.

בעבר היו דברים אלו דבר הפשוט לכל חסיד, ולאחרונה נהייתה תנועה גדולה בתוך חב"ד וכו' וכו' דבר שהי' בו ענין להאריך בה, אך כנראה שאתר זו אינה הבמה הראוי' לכך, וחבל.
כ' בתמוז תשס"ו
28. "חסר קצת" בשיחת שבת בראשית תשמ"ה
"חסר קצת" בתגובתי הקודמת (ליתר דיוק עיקר חסר מן הספר):

בשיחה המפורסמת דשבת בראשית תשמ"ה שבה זעק רבנו בדם ליבו כנגד מייסד המשיחיזם ש.ד וולפא, נאמרו דברים קשים עוד יותר מאלו שנדפסו.

רבים זוכרים שרבנו זי"ע התבטא: "הוא עוד יהפוך את חב"ד למוקצה מחמת מיאוס".

והנה הפכו הדברים מאזהרה חריפה למציאות מרה שהתממשה.

כ"א בתמוז תשס"ו
29. ובחזרה לנושא הנדון
הסיפור על הח"ח מופרך מיסודו גם משום שמחוץ לחב"ד לא השתמשו בהכרח בכינויים "בעל התניא" או "הרב", אלא גם הגר"ז ורבנו זלמן ("בן איש חי") ועוד. זה ממש לא עילה לבדיית הרים וגבעות שלא היו, לא נבראו ואף משל לא היו.
כ"א בתמוז תשס"ו
30. הגר"ז - לתגובה 29
אם תימצי לומר, 'הגר"ז' אינו אלא כינוי שלא לשבח.
וכמו שהאריך בזה הרה"ק ר' אברהם יוסף איגרא (בספרו "תולדות אברהם יוסף"), ומתרעם שם קשות על בעל שה"ג החדש שלדבריו הוא זה שחידש את הכינוי המעליב הזה.
כ"א בתמוז תשס"ו
31. יודע דעת עליון
לפני הבחירות וולפא הפיץ "מכתב כללי" לאנ"ש עם ההצהרה הגאוותנית שהוא תמיד מכוין לדעת קדשו של מה"מ.
כ"א בתמוז תשס"ו
32. ל13
כנראה שאינך מבין כי מעולם לא למדת את ה'משנה ברורה' וה 'ביאור הלכה'.

אחד שכן למד (קצת)
כ"ד בתמוז תשס"ו
33. אמריקאי
ל29: כל ראייתך הוא מ"חוץ לחב"ד", ומה אעשה ש"מחוץ לחב"ד" דבר זה מן המפורסמות הוא, והוא דבר ששמעתיו לפני שנים רבות ממי שהי' "חוץ לחב"ד"! וכדאי שתדע, שדבר שאינך מתמצה בה והוא תמוה לך במקצת, אינו "מופרך מיסודו ...הרים וגבעות שלא היו, לא נבראו ואף משל לא היו".

ל32: כנראה שאינך יודע לקרוא (ופליאה הוא איך לומדים משנ"ב ככה) כי הסברתי בתגובה 21 שלכתחילה חשבתי שכוונת הכותב היתה שמי שלמד משנ"ב יודע שאינו מכנה לאדה"ז בשם הגר"ז (!!!), ואח"כ הבנתי שכוונתו היתה שהלומד וכו' יודע שהגר"א ואדה"ז אינן שקולים לגבי המשנ"ב בנוגע לפסק ההלכה - דבר שנבצר ממני להבין בהשקפה ראשונה כיון שכבר שמעתי משמועה זו באופן דומה אך שונה כפי שהסברתי שם. תשאל למי שיכול לקרוא, כמובן.
כ"ה בתמוז תשס"ו
34. ל-26
מתי בדיוק חב"ד הייתה בקוצנזוס החרדי?? מחלוקות תמיד היו על חב"ד בכל הנושאים.
משיח זה רק תירוץ.
ח' במנחם-אב תשס"ו
35. סיפור מכלי ראשון - למס' 2
שמעתי מראי"ס שי', כעת מהרמ"ים במתיבתא אוה"ת, שבהיותו ביתות"ל כפ"ח בשנת השבעים לכ"ק רבינו, הלכו לכו"כ גדולים ואדמו"רים לחתום על ברכה לכ"ק.

והוא הלך עם - יבחל"ח- ראל"ק ע"ה (משלוחי הרבי לאה"ק) לכמה, ומהם, להסטייפלער. הראו להנ"ל 'תופס' הלשון שבו הופיעו החתימות. וכשראה הל' בסופו "ויוליכינו קוממיות לארצינו" (בתוכן הנוסח, העיקר שהי' לפי"ע "פארווע", על הרבי), אמר שלא יכול לחתום, ולהסכים על דבר כזה (!). ותמורתו, נתן להם קצת כסף לפעילות.

ולא באתי אלא לומר האמת, ותוכלו להתקשר עמו.
י"ט באלול תשס"ו
36. כשאחז ה"משנ"ב" את שוע"ר וגאה בו..
להתעניינות נוספת בענין, מועתק כאן מהערתו של הר"ג אבערלאנדער שי' ב"העו"ב" (אוה"ת,גל' תתפג, ש"פ עקב, כ"ף מנ"א תשס"ד):

"ידוע למי שלומד ומעיין בספר משנ"ב שהרבה דברים שכתב הם לשון אדמו"ר הזקן נ"ע, וכמה תמהו עליו שהוא לא מציין שדבר זה הוא דברי אדה"ז.
ולדעתי נראה לומר, ע"פ מה שראיתי פעם (אינני זוכר כעת איפה זה נדפס) שבעל המשנ"ב כשראה את שו"ע אדה"ז אצל בן עירו שמח שמחה גדולה ולווה ספר זה למשך זמן ואח"כ החזיר חלק זה ולקח חלק אחר, ובירך את המלוה בעשירות או באריכות ימים על שזיכה אותו בזה. א"כ יש לומר שלשון אדה"ז היה על לשונו ובמקום שכתב איזה דבר ויכול היה להשתמש בלשונו הזהב הוא השתמש בזה מחמת חביבתו. וא"כ זה שלא ציין כל פעם דברי אדה"ז אינו לגריעותא אלא למעליותא כיון שבמקום שהיה יכול הוא השתמש בלשונו.
וקצת ראיה להחשיבות שבעל המשנ"ב היתה לאדה"ז יש להביא מביאה"ל סי' שלו ד"ה ומותר ליגע באילן: "כבר בארתי לעיל בס"א במ"ב דכמו דאין עולין באילן ה"ה דאין נשענין ונסמכין באילן וכמבואר בהדיא בש"ס ופוסקים. ודע כי בפ"ב דחגיגה דף ט"ז מבואר דאין איסור אלא כשנשען בכל כחו... וכן הוא שם בירושלמי ומסיים שם דאל"כ וכי אסור ליגע בבהמה עי"ש וכה"ג איתמר בירושלמי פ"ה דיו"ט וז"ל אית תני נשענין בבהמה ואית תני אין נשענין מאן דאמר נשענין בבריא ומ"ד אין נשענין בתש והאו"ז הביא לדברי ירושלמי אלו עי"ש היטב והעתיק דבריו גם בהגהת אשר"י [ונדפס שם איזה אותיות בטעות] וכן הביא דברי הירושלמי אלה המאירי בשבת קנ"ד והרוקח בהלכות יו"ט אלא שהם גרסו להיפך דנשענין בתש ואין נשענין בבריא עי"ש היטב ואע"פ שמחולפים המה בגרסתם אעפ"כ בעיקר הסברא מודו כולהו דהיכי דסומך בכל כחו אסור ואם לא מותר ... והח"א ועוד אחד מאחרוני זמננו פירשו באופן אחר דהיינו שיש חילוק בין אם האילן בריא או תש וטעם דתש אסור משום דהוא מתנדנד ואישתמיט מינייהו הירושלמי הלז דמוכח בהדיא דאאדם קאי...".
והנה כאן הוא מביא שהחיי אדם ואדה"ז כאילו טעה בהבנת דברי הירושלמי, שהירושלמי מחלק בין אדם תש שאסור להישען על אילן, לאדם בריא שמותר, ואילו אדה"ז והחיי"א למדו החילוק שאם האילן תש אסור להישען עליו ואם האילן בריא מותר, שזהו היפך דברי הירושלמי. ורואים שהמשנ"ב לא היסס להביא החיי"א בשמו שטעה ואילו אדה"ז הוא הביא רק "אחד מאחרוני זמננו".
ובאתי רק להעיר ולהעלות הנושא כדי לשמוע דעת הקוראים בזה."

עד כאן העתקתי.

י"ט באלול תשס"ו
37. להוסיף אדלעיל קאתינן..
באם נודע למארי דאורייתא, על מקורו של הסיפור עם בעל ה"משנ"ב" שפירסם הרג"א שי' (נעתק בתגובתי לעיל, מס' 35)- נא ונא לפרסמו להנאת הרבים, וגם להעמיד הדברים על דיוקן (ר' יהושע - תהי' מוכן להפלפל בו...?)
כ' באלול תשס"ו
38. אחד מאחרוני זמננו
זה לא תואר מכובד ביותר. ופשוט שהמשנ"ב לא השמיט את שמו של בעל התניא משום חשיבותו, אלא להיפך, שראה בחי"א בר סמכא גדול יותר, ולא רצה להחשיב את בעל התניא באותה ליגה. והראיה כאמור התואר אותו העניק המשנ"ב לבעל התניא.
כ"ב באלול תשס"ו
39. למדנות מופלגת שחוללה ע"י דעות
מכיר אני את הרה"ג וולפא שליט"א
והא אכן אדם נעים הלכיות למדן אדיר בכנה מידה ליטאי
אילו היה בחוגם היו הופכים אותו לגדול ובצדק!
אבל מה חבל מה חבל!!!!!שכל זה התקלקל ע"י המשיחיות הלוהטת שלדעתו זוהי ההתקשרות בהW הידיעה
חבל הרב וולפא אתה ביזבוז גדול לחב"ד אוהב אותך מאד מכבד אותך אבל למה????!!!!
כ"ו בשבט תשס"ז
40. למה סתאם לכתוב??
"הרבי מלך המשיח".... למה סתם לכתוב דברים אשר בגדר פנטזיה? חבל.
י"ד בתשרי תשס"ח