ב"ה יום רביעי, כ"ד אייר תשפ"ב | 25.05.22
מיוחד לרגל ג' תמוז
מיוחד לרגל ג' תמוז
נדיר > הרבי מדריך סופר חסידי לכתוב עלילה לנוער

לכבוד ג' תמוז, אנו מפרסמים אגרת מיוחדת של הרבי אל הסופר החרדי שמואל ארגמן שכתב וחיבר ספרים רבים לנוער, וקודם לכן שימש ככתב בעיתוני נוער ועורך משנה של עיתון הילדים "זרקור" ● ארגמן שלח כמה מספרי הנוער שלו אל הרבי וכך נהג גם כשהופיע ספרו ה"צוללת הפליגה בחצות". בתגובה לכך, שלח לו הרבי איגרת מעניינת ובה מרחיב על האופן הרצוי בכתיבת ספרות לנוער
מערכת שטורעם

לכבוד יום ההילולא, אנו מפרסמים אגרת מיוחדת של הרבי אל הסופר החרדי שמואל רוט (ארגמן) שכתב וחיבר ספרים רבים לנוער, וקודם לכן שימש ככתב בעיתוני נוער ועורך משנה של עיתון הילדים "זרקור".

בין ספרי הנוער המפורסמים והמשובחים של ארגמן נמצא ספר המתח "הצוללת הפליגה בחצות". הספר שהופיע בשנת תשל"ח מביא את סיפורם של יהודים דתיים שברחו מרוסיה הקומוניסטית ונאבקים בארגון טרוריסטי השואף להשתלט על העולם בעזרת קרני מוות, ומצילים מידיו את העולם בפעולה נועזת.

שמואל ארגמן שלח כמה מספרי הנוער שלו אל הרבי וכך נהג גם כשהופיע ספרו ה"צוללת הפליגה בחצות". בתגובה לכך, שלח לו הרבי איגרת מעניינת ובה מרחיב על האופן הרצוי בכתיבת ספרות לנוער. הרבי כותב לו כיצד ראוי לשלב את המוטיבים היהודיים והחינוכיים שבסיפורו בתוך עלילת המתח; המסרים הללו – כותב הרבי – צריכים להופיע בכמות ובהדגשה מתאימה ("אם על ידי ציור מתאים או כותרת וכיו"ב") על מנת לעורר את תשומת לבם של הילדים ולא בעקיפין וברמז בתוך העלילה.

את מכתבו מסיים הרבי: "האמור אפילו כשהסיפור הוא של עמודים אחדים, כמו במכ"ע [= במכתב-עת] "זרקור" המצורף לכתבו, ומכל שכן כשהמדובר בספר".

__588

ב' בתמוז תשע"א