ב"ה יום שלישי, י" סיון תשפ" | 02.06.20
הרב חודקוב בצעירותו על רקע מודעות הברכה בעיתון "היינט" הריגאי.
הרב חודקוב בצעירותו על רקע מודעות הברכה בעיתון "היינט" הריגאי.
החתונה הריגאית המפורסמת

העיתון היהודי "היינט" מדווח על חתונתו של הרב חודקוב עב"ג מרת עטל צערנא שוחאט ומפרסם מודעות ברכה מטעם אירגונים שונים (היו ימים)
מערכת שטורעם

הרבנית עטל-צערנא חודקוב ע"ה, רעייתו של יו"ר המזכירות של הרבי, הרב חיים מרדכי אייזיק חודקוב ע"ה, שנפטרה בערב שבת בשיבה טובה, היתה אשת חינוך מובהקת.

במהלך חייה תירגמה מרת חודקוב ע"ה ספרים וחוברות חינוכיות. כשהבולט מביניהם הוא הספר "דער רב" - סיפור היסטורי על חייו וזמנו של אדמו"ר הזקן שתורגם ועובד על ידה מגרמנית לשפה האידית.

היא נישאה לבעלה הדגול בחודש אדר של שנת תרצ"ט בריגא, והחתן היה כבר אז מקורב לאדמו"ר מוהריי"צ נ"ע ומעורב בעסקנות הציבורת דשם. טרם חתונתו זכה להכנס ליחידות אצל הרבי הריי"צ ולשמוע הוראות מיוחדות ומנהגים הקשורים בחתונה אותם העלה על הכתב.

העיתון היהודי "היינט" שהופיע בריגא פירסם מודעות ברכה מטעם אירגונים וגופים שונים. וכן פירסם כתבות על חתונתו של הרב חודקוב.

בקשר עם פטירתה של הרבנית חודקוב ע"ה מפרסם 'שטורעם' את הכתבות ואת מודעותהברכה שהופיעו בכתב העת.

מלבד הדיווחים על החתונה מופיעים בכתבות קוים לדמותם של החתן והכלה (לבית משפחת שוחאט).

כ"א בסיון תשס"ו