ב"ה יום ראשון, י"ג כסלו תשפ"א | 29.11.20
להכשיר הלבבות...

האמונים על 'מבצע כשרות' מעונינים לדעת כיצד מכשירים לבבות באמצעות צלייה? מומחה הכשרות הרב יוסי שטיינברגר משיב (חצי שיעור)
הרב יוסי שטיינברגר

שאלה: אמנם אין מנהגנו לאכול לבבות, אך כמשגיח בסטיקייה בהשגחת הרבנות, ברצוני לשאול, האם ניתן לצלות לבבות כשהם משופדים בשיפוד?

תשובה: לכאורה, מה לשאלה זו ולאתר זה שרוב גולשיו נוהגים שלא לאכול לבבות, אך לדעתי שאלה זו חשובה ביותר. אחת הסיבות לרמת כשרותה הירודה של הרבנות, היא מהסיבה שרוב המשגיחים של הרבנות הם אברכים בני ישיבות ובני תורה ואף חסידים, שגם בבית-האוכל בו הם משגיחים הרי לא יאכלו בו. הם אומרים לעצמם שהרי במסעדה זו במילא לא אוכלים יהודים "משלנו", ועל כן מה איכפת לנו מה קורה פה... אך אנו שאמונים על 'מבצע כשרות' ואיכפת לנו מטמטום המח והלב של כל יהודי, בוודאי מעוניינים שכמה שיותר יהודים (גם אוכלי הכשר הרבנות וגם אלה שלא דורשים כלל כשרות) יאכלו כמה שיותר כשר. ומכאן חשיבות שאלה ותשובה זו.

הלכה מפורשת בשולחן ערוך (יו"ד סימן ע"ב ס"א- ג) "הלב מתקבץ הדם בתוכו בשעת שחיטה, לפיכך צריך לקורעו קודם מליחה, ולהוציא דמו, ולמולחו אח"כ...מלחו ולא קרעו קורעו אחר מליחתו...והוא הדין אם צלאו ולא קרעו, שקורעו לאחר צלייתו, ומותר. אבל אם בשלו בלי קריעה אסור עד שיהיה 60 כנגד הלב" ובהג"ה: "ואפילו בדאיכא 60, הלב עצמו אסור ויקלוף מעט סביב הלב, ויש מחמירין אפילו במליחה לאסור שאר בשר שנמלח עימו... דהוי דם ממש".

מובן א"כ שאת הדם הזה הכנוס בחדרי הלב אין שום היתר לאכול.

כותב הרמ"א בהמשך הסימן:"ואין חילוק אם הלב פתוח או סגור למעלה" אמנם הט"ז כותב: "ומיהו אם הניחו על פיו דאיכא מקום לדם לזוב איכא למימר דמיקרי קרוע" כלומר רק אם הלב מחורר בקצהו (כמו בשיפודים דנן) והניחו את הלב על האש כשהקצה הפתוח לכיוון האש  אז יש להתיר. אך בצורה שמשפדים כיום את הלבבות בשכיבה על האש, וגם כשהם מהודקים אחד אל השני ברור שהדם הכנוס בחדרי הלב נשאר בתוך חדרי הלב, ואסור לכל הדעות לאוכלם.

כשהתרעתי על העניין בפני אחד הרבנים החשובים הנותן כשרות לעשרות סטיקיות, מדוע אינו דורש את קריעת הלבבות, ענה לי: שכשהשיפוד מחורר את הלב לכל ארכו, הרי זה כאילו קרעו, ויש מקום לדם לזוב. תשובה זו רק מראה שרב זה יושב בבית המדרש ולא ראה שיפודים מימיו, כי מה קשה היה לו לעשות את מה שאני עשיתי, לגשת לסטיקייה הקרובה, להזמין שיפוד לבבות עוף, ושיפוד נוסף לבבות הודו, ולאחר הצלייה, לקרוע את הלבבות ולהבחין בבירור, שהשיפוד 'עקף' את מרבית חדרי הלב, ונשאר דם ממש.

רב זה לא טרח לעשות כך גם לאחר התרעתי ובקשתי המפורשת, ואולי גם הוא בין האומרים לעצמם, אני ושכמותי בין כך לא אוכלי כשרות רגילה אלא רק מהדרין.... אבל מי הרשה לך, רב נכבד לעבור ולהעביר יהודים אחרים על השולחן ערוך?... ואולי אם תקפיד אתה יותר. ממך ילמדו וכן יעשו רבנים אחרים, ואז כן תוכל לאכול מהשגחת הרבנות.

אני מנצל בימה זו לפנות לכל משגיח ולכל סועד שנכנס לסטיקייה שצולים בה לבבות ללא קריעה, להעיר למשגיח במקום, ולפנות עם זה גם לרבנות המקומית ולרה"ר לישראל שבנהלים הרשמיים שלה מובא במפורש נהל זה, אך לצערי לא כל הרבנים מקיימים נהל זה...

יש לדעת שה'שליחות' שלנו כמשגיחים נמצאת דווקא ברבנות. כי בבדצי"ם יש על מי לסמוך, אך את המהפך יש לעשות ברבנות, ואפשר! אמנם עם מעט מס"נ אך אפשרי.

לשליחת שאלות ניתן ללחוץ כאן.

כ"ו באייר תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
15
1. מאמר מדהים
כ"ו באייר תשס"ו
2. גאונות מפליאה!
אם עד עתה חשבתי, כי למשגיח הנכבד ר' יוסף שליט"א - יש בקיאות "רק" בערלה, פירות וירקות, שבת, שחיטה, לחם ושאר מוצרים -
הרי עתה אני נוכח לדעת כי הוא בקי נפלא גם בפרטי ההלכות הסבוכות של קריעה וצלייה.

אני חוזר על קריאה שהושמעה כאן לא פעם: להקים גוף כשרות חבד"י-עצמאי, ולמנות את ר' יוסף שליט"א בראשו!


כ"ו באייר תשס"ו
3. יין...
אבקש לדעת בנושא כשרות היין בהכשרים השונים (וכן אי מפוסטר הוי כמבושל).דבר נוסף אני גר בגרמניה עד לא מזמן היו מיבאים לכאן יין מ"כרמל מזרחי" עם הכשר הרבנות הראשית ועם OU לאחרונה יש רק הכשר של הרבנות. האם ירד רמת הכשרות של היין, או רק זה רק משיקולים כספיים, כמו"כ האם הם מבושלים (או עכ"פ מפוסטרים).
כ"ו באייר תשס"ו
4. גוף כשרות חבד"י-מושלל, ראה ערך בד"צ אגו"י
אני סבור שאין מקום לגוף כשרות חבד"י, כי אז כל חבדניק ירגיש צורך וכן היתר לאכול מהכשר זה, אף אם יהיו בו בעיות, כמו לדוגמא, רבים מחסידי גור יראים ושלמים יודעים שההכשר של אגודת ישראל לא שווה כלום, והם מודים זאת בריש גלי, אך אוכלים את מוצרי ההכשר, כי זה שייך לרעבע שלהם ולחסידות שלהם... לכן לא כדאי לחזור על הטעות אצלנו, מה שכן ניתן לפקח מטעם רבני חב"ד ולתת הוראות על איזה הכשרים ניתן ועל איזה לא ניתן
כ"ז באייר תשס"ו
5. בד"צ אגו"י
אם אכן בד"צ אגו"י לא שווה כלום, מדוע בכפ"ח אוכלים טרה,
ומדוע הרב שטיינברגר הזכיר אותם באחד מכתבותיו כאחד הבדצי"ם המובילים?
כ"ז באייר תשס"ו
6. קישור לדיון הלכתי בנושא
כ"ז באייר תשס"ו
7. איחוד בגוף כשרות חב"די - נידרש
כיום קיימים גופי כשרות בחב"ד אך הם פרטיים של הרבנים,אך עם כולם היו מאוחדים יש לנו בכלל מושג איזה כוח זה !!!
הכשר הרב לנדא ב"ב, הרב אשכנזי כפ"ח,הרב ירוסלבסקי נחה"ח ק.מלאכי.הרב גרוסמן מגדל העמק,הרב ליפסקר ערד,הרב הרצל נצרת עלית,הרב דרוקמן ק.מוצקין.הרב הכט אילת,הרב בסטריצקי צפת, הרב יורקוביץ ש.חב"ד לוד, הרב הנדל מגדל העמק.הרב וולוסוב ר.ישי.הרב טברדוביץ כפ"ח.עוד.
היום כל שליח מטבע הדברים בעירו או באיזורו מתעסק גם בכשרות וממליץ לאנ"ש ולמקורבים עם מה להשתמש ועל מי לסמוך. בפועל: בשחיטה יש הכשרים ביין יש הכשרים לחנויות לקייטריינג לאולמות למה שלא כל הרבנים יהיו מאוחדים ותהיה עמדה אחידה בכל המקומות שחב"ד נמצאים למה צריכים לסמוך על כל מיני רבנים שמטרתם הוא קידום עצמי וכבודם ולא תמיד הידורי כשרות.ויותר קידום מכירות למפעלים וכדומה.
לקראת חג המוצי"ם שישבו ביחד ויחליטו על איחוד כזה.
כ"ח באייר תשס"ו
8. אסור לפגוע בבד"צ אגו"י
אסור לנו לפגוע ח"ו בכשרת בד"צ אגו"י, לגבי מוצרי החלב עלינו לדעת. כי ישנם לכאורה החמרות שחשובות לנו כחבדניקים. רוב החליבות נעשות אצל משקים שהם לא שומרי שבת ע"י עובדים נוכרים ללא פיקוח תמידי של יהודי שומר שבת על החליבה אלא ע"י מצלמות ווידאו כך שההקפדה על חלב ישראל הוא ע"י פטנטים והיתרים וכדומה.
ישנם מוצרים שיש בהם ג'לטין. ועוד....
לידיעה: חלב נוכרי גורם לספיקות באמונה ולטמטום הלב והמוח....
כ"ח באייר תשס"ו
9. ל8
מותר או אסור לפגוע?
ב' בסיון תשס"ו
10. ל7
הרב לנדא לא יסכים להתאחד עם רבני חב"ד כי אז תופסק הלגיטמציה להכשרו לגמרי...
כנ"ל הרב ביסטריצקי.
הרב גרוסמן אינו חבדניק,,,
ב' בסיון תשס"ו
11. ל8- חלב נכרי????
חלב ממשק שאינו שומר תומ"צ האם זה נקרא חלב נכרי. מה המקור?
ב' בסיון תשס"ו
12. ל - 10
כדי להתאחד אפשר להסתדר גם בלי הרבנים שציינת. רק שיעזרו ולא יפריעו.
ב' בסיון תשס"ו
13. מקורות הלכתיים לחלב מחלל שבת שדינו כנוכרי
בחליבה ברפת של גוי ברור שחייבים השגחה מתחילת החליבה ועד סופה ואי אפשר לסמוך על היתר המצלמות שלא מכסות את כל המחלבה כי גם כשיש ישראל שרואה את החליבה והוא אינו מבין ואי אפשר לרמותו אין מועיל שיראה את החליבה. השאלה מה הדין לגבי חלב מומר ומחלל שבת, מומר לחלל שבת בפרהסיא, וכן מי שאינו מאמין בדברי חז"ל, יש אומרים שדינו כנכרי לענין זה. ועל חלב מעדר של מחלל שבת שהרועה גוי. בזה יש חולקים יש מתירים ויש אוסרים בתשובה של הרב שטרנבוך כתב שאם המחלל שבת נמצא בעת החליבה לא מועיל שכיון שהחלב נחלב ע"י עכו"ם אף ששייך לישראל צריך שיעשה ע"י שמירה דישראל, ומחלל שבת לא חשיב שומר. ולכן אין להקל כלל מצד שזהו חלב מחלל שבת אף אם נאמר שאינו עכו"ם לדין זה, כיוון שהאיסור מצד חלב שחלבו עכו"ם ואין ישראל רואהו אסור. עי"ש ויש עוד ראה בספר הכשרות כהלכתו בענין חלב גוי.
ג' בסיון תשס"ו
14. השפעת אכילת מאכלות אסורות
קישור לעוד מקורות
http://www.moriya.org.il/Art/artid.asp?id=424&re1=השפעת%20אכילת%20מאכלות%20אסורות
ה' בסיון תשס"ו
15. ל2
אל נא תפגין את בורותך ברבים, אדם איננו גאון רק מן העובדה שהוא יודע מחבר ורמ"א
י"ג בסיון תשס"ו