ב"ה יום ראשון, י"א שבט תשפ"א | 24.01.21
חסידי חב"ד עם 'צאן קדשים'

תצלום לפני 40 שנה, שהתפרסם בעיתונות הדתית, של מנהג החאלקה. בתמונה: מזכיר צעירי חב"ד של כפר חב"ד הרב לייב כהן (היו ימים)
מערכת שטורעם

לפנינו תצלום לפני 40 שנה שהתפרסם בעתונות הדתית של מנהג החאלקה (אפשערנעש) במירון בל"ג בעומר.

במרכז תמונה - המקובל המפורסם רבי ישעי' אשר זליג מרגליות זצ"ל (מוזכר באג"ק בהתכתבויות של יבלטו"א המקובל המשפיע רבי מנחם זאב גריגלאס שליט"א עם הרבי) מקיים תספורת ראשונה לילד מול מערת הרשב"י.
 
קיצוני משמאל נראה מי ששימש כמזכיר צעירי אגודת חב"ד של כפר חב"ד - הרב לייב כהן (קאהן), מצד ימין נראה (עפ"י המשוער) החסיד רש"ב ליין ז"ל.

כ"ג באייר תשס"ו