ב"ה יום רביעי, כ"א חשוון תשפ"ב | 27.10.21
הרב יוניק ע"ה במחיצת הרבי
הרב יוניק ע"ה במחיצת הרבי
'שעשני כרצונו' – מנהג בית הרב

כיצד נוהגים נשים ובנות חב"ד ברכת "שעשני כרצונו" בברכות השחר? רבות דובר בענין זה. הרב יוניק נטל יוזמה ופנה לרבי (היו ימים)
מערכת שטורעם

כיצד נוהגים נשים ובנות בברכת "שעשני כרצונו" בברכות השחר?

רבות דובר ונכתב בענין זה, וגם שקלו וטרו בזה מעל דפי קובצי ה'הערות' השונים שהופיעו מטעם ישיבות חב"ד. בשנת תשמ"א התקיים דיון פורה בנושא, והשתתפו בו כו"כ מאנ"ש שכתבו בענין זה, זה בכאן וזה בכאן. השקו"ט התקיים מעל דפי גליונות 'יגדיל תורה' שהופיע בשעתו, וקובץ "הערות התמימים".

המשב"ק הרב דובער יוניק ע"ה, שהשבוע חל יום פטירתו הראשון, נטל יוזמה ובירר אצל משפחת בית הרב, האם נשים צריכות לומר הברכה "שעשני כרצונו" ומה היה המנהג בבית הרב בזה. הוא התעניין אצל הרבנית מרת חי' מושקא ע"ה, מה היה מנהג אמה הרבנית וענתה שכמדומה שלא אמרה את הברכה. במקביל התעניין בנו (ר' שמשון אהרן יוניק שי') אצל אשת הרש"ג ע"ה, והיא סיפרה לו שפעם כשהיו מסובים על השולחן בנוכחות אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע, אדמו"ר מוהריי"צ נ"ע, הרבנית שטערנא שרה ע"ה ואולי היו עוד נוכחים, ודברו באותה הזדמנות אודות ברכת "שעשני כרצונו", הביעה הרבנית שטערנא שרה התנגדות מאד נחרצת נגד אמירת הברכה הזו (והוסיפה אשת הרש"ג שגם היא עצמה אינה אומרת ברכת שעשני כרצונו).

את כל הפרטים הללו כתב ר"ד יוניק ע"ה אל הרבי ושאל את חוות דעתו האם ניתן להסיק מכהנ"ל שמנהג 'בית הרב' שלא לומר את הברכה.

במדה שאכן מנהג בית הרב שלא לומר את הברכה – הוסיף לשאול – האם ניתן לפרסם שמנהג בית הרב הוא שלא לומר ברכת שעשני כרצונו.

תשובתו של הרבי נכתבה בכתיבת ידו הקדושה בצד מכתבו של הרב יוניק:

"כהנ"ל שייך לראב"ד דב"ד ליובאוויטש שי'".

בהזדמנות סיפר בעל המעשה ר"ד יוניק ע"ה את שאירע בהמשך, כפי שרשם באותה שעה ביומנו האישי:

בשבת שלאחר השאלה ותשובת רבינו, סיפר כל זאת להרבנית מרת חי' מושקא ע"ה, ושאל אותה האם ייתכן שהיו בזה שינוי מנהגים בתוך משפחת בית הרב, כגון שהרבנית שטערנא שרה אכן לא אמרה ברכת "שעשני כרצונו" אולם סבתא אחרת נהגה לומר, ולפיכך לא ענה הרבי במפורש אלא שלח שאלה זו לראב"ד?

הרבנית השיבה לו שאיננה זוכרת מישהי מהמשפחה שבירכה ברכה זו, "בהחלט לא". ואת מנהגה של חמותה, אמו של הרבי הרבנית מרת חנה ע"ה – אינה יודעת. אולם הרבי לא השיב מפורשות משום שכנראה ישנם חילוקי דיעות בענין.

לאור תשובת הרבי לפנות אל הראב"ד, פנה ר' דובער יוניק אל הרה"ג ר' זלמן שמעון דבורקין ע"ה שאמר לו, שברכת שעשני כרצונו אינה נזכרת בגמרא ובגאונים, אבל ב"לקט יושר" תלמידו של ה"תרומת הדשן" נזכר שיאמרו ברכה זו. והוסיף הרז"ש לומר לו שכבר כתב כמה פעמים שיש מקומות שלא נהגו לומר ברכה זו ומקומות שנהגו לומר. במשפחתנו ובעירנו רוגצ'וב – הוסיף הרז"ש – לא אמרו ברכה זו, והתגוררו שם חסידים של אדמו"ר האמצעי, ה'צמח צדק', ואדמו"ר מוהר"ש נ"ע.

לכן היתה דעתו של הרז"ש דבורקין שאלו שנהגו לומר ברכה ימשיכו לאומרה. ואלו שמתחילות לא יאמרו ברכה זו.

 

__400_22

י"א באייר תשס"ו
הגב לכתבה

תגובות
4
1. על מה בדיוק מברכים?
יש שיחה מהרבי על דבר אמירת שלושה ברכות אלו א) שלא עשני גוי. ב) ... עבד ג) ... אשה, משם משמע שזה לא מדובר על ענין גופני אלא על ענין נשמתי (עיין לקו"ש חלק כא ע' 301 ובהערה 31).
מספרים בשם אחת מהשלוחות שזכתה ליפגש הרבה עם הרבנית חי' מושקא ע"ה ושאלה אותה ע"ד הנ"ל והרבנית ענתה לה: "אצלינו נוהגים לומר כפי שכתוב בסידור", וע"פ שיחה הנ"ל י"ל בד"א....
י"א באייר תשס"ו
2. אפשר לברר?
אפשר אולי לברר מי היא "אחת השלוחות" שבשמה מוסרים את השמועה הזו?
י"א באייר תשס"ו
3. בריא ושמא
מחד, יש לנו עדות נאמנה של המשב"ק הרב יוניק ז"ל, לו אמרה הרבנית שבשום אופן לא בירכו משהו אחר, ובפעמיים שדיבר אתה בנושא לא אמרה לו משהו אחר. ומאידך, שמועה מוזרה בשם "שליחה אחת".
י"ב באייר תשס"ו
4. חיים
הבדחן יענקל מילער אומר שפעם שאלו איש אחד שהי' מאוד פרום ונזהר לא להזכיר המילה "אישה" איך הוא מברך ברכת השחר אז הוא ענה שהוא מברך "שלא עשני כרצונו"
י"ג באייר תשס"ו